Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b8da2a85-c157-41a4-919e-bbbed7e106ca

Czasopismo

Proceedings of ECOpole

Tytuł artykułu

Wykorzystanie testów płytkowych do oceny oddziaływania leków przeciwinfekcyjnych na wybrane biocenozy

Autorzy Adamek, E.  Baran, W.  Adamczyk, R.  Szymkiewicz, A.  Wilk, J.  Zielińska-Danch, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The use of platelets tests to assess the effect of anti-infectives on the selectes biocenosis
Konferencja ECOpole’16 Conference (5-8.10.2016 ; Zakopane, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Leki przeciwinfekcyjne wprowadzane do środowiska mogą spowodować znaczące zmiany w mikrobiocenozach oraz zachodzących w nich procesach troficznych. Zapobieganie tym zmianom jest łatwiejsze, gdy potrafimy je szybko zdiagnozować. Celem pracy były badania nad wykorzystaniem testów wykonywanych na płytkach 96-dołkowych do oceny skutków oddziaływania tych leków na wybrane biocenozy. Do pożywki wykorzystywanej w testach dodawano jednego z wytypowanych do badań leków przeciwinfekcyjnych, zaliczanych do różnych grup zgodnie z klasyfikacją anatomiczno-terapeutyczno-chemiczną. Inokulum stanowiła woda pobrana z siedmiu ekosystemów naturalnych i sztucznych znacznie różniących się stężeniem węgla organicznego. Oceny rezultatów dokonywano po 24 i 48 godzinach inkubacji. Stwierdzono, że zastosowana procedura pozwala na obserwację reakcji mikroorganizmów na badane leki oraz na wyznaczenie granicy wrażliwości tych mikroorganizmów. Możliwa była również ocena zdolności adaptacyjnych badanej mikrobicenozy. Zaletą badanej metody jest uzyskiwana względnie szybko duża ilość informacji (na 1 płytce testowej można wykonać 11 oznaczeń). Poza tym cała procedura nie jest kosztowna, nie wymaga stosowania drogiej, specjalistycznej aparatury. Jednak jej stosowalność jest ograniczona do próbek o wystarczającej frekwencji mikroorganizmów.
EN The anti-infective drugs, which are released into the environment, can cause significant changes in the micro-biocenoses and in the trophic processes taking place in them. Prevention of these negative changes is easier when we can diagnose these changes quickly. The aim of the study was to investigate the use of tests performed on 96-well plates to assess the effects of anti-infective drugs on the selected biocenosis. Each drug was added to the growth medium (phytone peptone solution). The used drugs belonged to different groups according to the Anatomical Therapeutic Chemical classification. Water samples were collected from seven ecosystems (natural and artificial). These samples significantly differed in organic carbon concentration and were used as an inoculum. The results assessment was carried out after 24 and 48 hours of incubation. The procedure used allows the observation of microorganisms’ behaviour in response to the influence of antimicrobial drugs and the determination of sensitivity limit for the microorganisms. It was possible to assess the adaptability of each micro-bicenosis. The main advantage of the method was the obtaining of information quickly (even 11 determinations on 1 test plate). Additionally, the whole procedure is not expensive and it does not require a specialized equipment. However, its applicability is limited to the environmental samples containing a sufficient frequency of microorganisms.
Słowa kluczowe
PL antybiotyki   środowisko   ekotoksyczność   testy toksyczności   wrażliwość mikroorganizmów  
EN antibiotics   environment   ecotoxicity   toxicity test   microorganisms’ sensitivity  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Proceedings of ECOpole
Rocznik 2018
Tom Vol. 12, No. 1
Strony 107--115
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor Adamek, E.
  • Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 364 15 62
autor Baran, W.
  • Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 364 15 62, bw-xxl@wp.pl
autor Adamczyk, R.
  • Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 364 15 62
autor Szymkiewicz, A.
  • Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 364 15 62
autor Wilk, J.
  • Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 364 15 62
autor Zielińska-Danch, W.
  • Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 364 15 62
Bibliografia
[1] http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Consumption_ESAC-Net_Summary-2015_PL_2015-11.pdf.
[2] Erdem B, Dayangaç A, Sahin IK. Acta Phys Pol A. 2017;132:750-751. DOI: 10.12693/APhysPolA.132.570.
[3] Li J, Xin Z, Zhang Y, Chen J, Yan J, Li H, et al. Appl Soil Ecol. 2017;121:193-200. DOI: 10.1016/j.apsoil.2017.10.007.
[4] Le-Minh N, Khan SJ, Drewes JE, Stuetz RM. Water Res. 2010;44:4295-4323. DOI: 10.1016/j.watres.2010.06.020.
[5] Homem V, Santos L. J Environ Manage. 2011;92(10):2304-2347. DOI: 10.1016/j.jenvman.2011.05.023.
[6] Wadhia K, Thompson C. Trends Anal Chem. 2007;26(4):300-307. DOI: 10.1016/j.trac.2007.01.011.
[7] Bi Fai P, Grant A. Ecotoxicology. 2010;19:1626-1633. DOI: 10.1007/s10646-010-0548-2.
[8] Baran W, Adamek E, Sobczak A. Proc ECOpole. 2015;9:533-540. DOI: 10.2429/proc.2015.9(2)062.
[9] Magdaleno A, Saenz ME, Juárez AB, Moretton J. Ecotoxicol Environ Saf. 2015;113:72-78. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2014.11.021.
[10] Eguchi K, Nagase H, Ozawa M, Endoh YS, Goto K, Hirata K, et al. Chemosphere. 2004;54:1733-1738. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2004.07.017.
[11] Wollenberger L, Halling-Sorensen B, Kuska KO. Chemosphere. 2000;40:723-730. DOI: 10.1016/S0045-6535(99)00443-9.
[12] Halling-Sorensen B. Chemosphere. 2000;40:731-739. DOI: 10.1016/S0045-6535(99)00445-2.
[13] Grenni P, Ancona V, Caracciolo AB. Microchem J. 2018;136:25-39. DOI: 10.1016/j.microc.2017.02.006.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b8da2a85-c157-41a4-919e-bbbed7e106ca
Identyfikatory
DOI 10.2429/proc.2018.12(1)010