PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Międzynarodowa klasyfikacja zasobów geotermalnych (UNFC -2009) na tle polskich zasad klasyfikacji i metodyki szacowania zasobów geotermalnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
United Nations Framework Classification of Geothermal Resources (UNFC -2009) against the Polish classification and methodology of geothermal resources assessment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia opis koncepcji nowej klasyfikacji zasobów geotermalnych opracowany w ramach działalności Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE) przy współudziale specjalistów Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA). W artykule wskazano na wzajemne relacje pomiędzy zasadami klasyfikacji oraz metodyką szacowania zasobów geotermalnych stosowanych w Polsce a regułami klasyfikacji UNFC-2009. Artykuł jest próbą podjęcia dyskusji, wychodząc naprzeciw głównym założeniom nowej klasyfikacji UNFC-2009, która zakłada ujednolicenie istniejących, krajowych systemów i kryteriów oceny zasobów oraz umożliwienie porównywania – według jednolitych zasad – różnych istniejących klasyfikacji. Wprowadzenie spójnych zasad w ramach UNFC-2009 oraz ujednolicenie sposobu raportowania, z uwzględnieniem kryteriów rynkowych i ekonomicznych, ma za zadanie usprawnić przepływ informacji oraz ułatwić współpracę międzynarodową w zakresie oceny zasobów energii geotermalnej, w tym również w skali globalnej. Dotychczas stosowana w Polsce klasyfikacja zasobów geotermalnych opiera się na diagramie McKelvey’a i uwzględnia dwa zasadnicze czynniki: stopień rozpoznania geologicznego oraz uwarunkowania: środowiskowe, techniczne i ekonomiczne udostępnienia i eksploatacji wód geotermalnych (łącznie). Klasyfikacja UNFC-2009 wyróżnia dodatkowo kryterium związane ze stopniem zawansowania zagospodarowania złoża, jednakże przy pewnych założeniach można znaleźć właściwe odpowiedniki polskiej klasyfikacji w UNFC-2009.
EN
The article presents a brief description of the concept of a new classification of geothermal resources elaborated at the initiative of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) in cooperation with the International Geothermal Association (IGA) experts group. The article shows the possibility of adapting the principles of classification and methodology of geothermal resources assessment used in Poland to the classification rules of the United Nations Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Reserves and Resources (UNFC-2009). The article is an attempt to debate a formal discussion, to meet the main objectives of the new UNFC-2009 classification, envisages unification of existing national systems and criteria for evaluation of geothermal resources/reserves and to enable comparison of various existing classifications - according to uniform rules. The introduction of consistent rules within the UNFC-2009 and unification of reporting scheme, taking industrial and market-based economic criteria into account, aims to improve the exchange of information and to facilitate international cooperation in the assessment of geothermal energy resources, including a global scale assessment. The classification of geothermal resources being used in Poland is based on the McKelvey diagram and takes two main factors into account: the degree of geological knowledge and environmental conditions including technical and economic aspects of geothermal waters exploitation (together). The UNFC-2009 classification distinguishes itself with additional criterion relating to the status (maturity) of the project and its feasibility (F-axis), but fortunately some relevant counterparts with the “Polish classification” can be found, with a certain assumptions.
Rocznik
Strony
129--142
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz., rys., tab
Twórcy
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • 1. AGRCC, 2010a — The Australian Code for Reporting of Exploration Results, Geothermal Resources and Geothermal Reserves, Second Edition, http://www.agea.org.au/media/docs/the_geothermal_reporting_code_ed_2.pdf, last access 20 June 2014.
 • 2. AGRCC, 2010b — The Geothermal Lexicon for Resources and Reserves Definition and Reporting, Second Edition, ttp://www.agea.org.au/media/docs/geothermal_lexicon_2010.pdf, last access 20 June 2014, 2010.
 • 3. BEARDSMORE G., RYBACH L., BLACKWELL D., BARON Ch., 2011 — A Protocol for estimating and mapping the global EGS potential, Geothermal Resources Council Transactions, 34, 301–312.
 • 4. CGPRC, 2010 – The Canadian Geothermal Code for Public Reporting. Canadian Geothermal Energy Association. http: //www.cangea.ca/geothermal-code-for-public-reporting.html, last access 16 March 2015.
 • 5. ECE, 2013 — United Nations Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Reserves and Resources 2009 incorporating Specifications for its Application. ECE Energy Series No. 42. United Nations Economic Commission For Europe. New York and Geneva, 2013.
 • 6. FLKONE G., 2015a — Proposal of a consistent framework to integrate geothermal potential classification with energy extraction. Geoth. Energ. Sci., 3, 7–11, doi:10.5194/gtes-3-7-2015 (http://www.geoth-energ-sci.net/3/7/2015/gtes-3-7-2015.pdf).
 • 7. FALKONE G., 2015b — White Paper – Progress Update. IGA Working Group for the Development of Geothermal Specifications for the UNFC-2009. Issue no. 2 – 2 November 2015 (http://www.geothermal-energy.org/resources_and_reserves/working_groups/unfc_2009_working_group/documents/white_paper.html?no_cache=1&cid=1133&did=896&sechash=d184b9c6).
 • 8. GEA, 2010 — New Geothermal Terms and Definitions – a Guide to Reporting Resource Development Progress and Results to the Geothermal Energy Association. Geothermal Energy Association. 17 pp., http://geo-energy.org/pdf/NewGeothermalTermsandDefinitions_January2011.pdf, last access 20 June 2014, 2010.
 • 9. GÓRECKI W. (red.), 1993 — Metodyka oceny zasobów energii wód geotermalnych w Polsce – Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. ZSE AGH, Kraków.
 • 10. GÓRECKI W. (red.), Hajto M., 2006a — Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim – formacje mezozoiku – Ministerstwo Środowiska. ZSE AGH, Kraków.
 • 11. GÓRECKI W. (red.), Hajto M., 2006b — Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim – formacje paleozoiku – Ministerstwo Środowiska. ZSE AGH, Kraków.
 • 12. GÓRECKI W. (red.), Sowiżdżał A., 2012 — Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego. Wyd. KSE AGH, Kraków.
 • 13. GOSK E., 1982 — Geothermal resources assesment. [W:] Geothermics and geothermal energy. Stuttgard. V. Čermak, R Haenel. E. [Eds.] Schweizerbartshe Verlagsbuchhandlug.
 • 14. GRINGARTEN A.C., SAUTY J.P., 1975 — A Theoretical Study of Heat Extraction from Aquifers With Uniform Regional Flow. Journal of Geophysical Research, Dec., 80, No. 35, 4956–4962.
 • 15. HAENEL R., STAROSTE E., 2002 — Atlas of geothermal resources in Europe. Hannover, Germany.
 • 16. HAJTO M., 2011 — Klasyfikacje i metodyka oceny zasobów energii geotermalnej. [W:] Górecki [red.] Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat zachodnich. KSE AGH, s. 360, 774.
 • 17. HAJTO M., GÓRECKI W., 2010 — Geological Analysis and Assessment of Geothermal Energy Resources in the Polish Lowlands. Proceedings World Geothermal Congress 2010 Bali, Indonesia,
 • 25–29 April 2010 (http//www.geothermal-energy.org/pdf/IGAstandard/WGC/2010/1222.pdf).
 • 18. HAJTO M., GÓRECKI W., 2013 — Classification and assessment methods of geothermal energy resources. pp. 493–498 [W:] Górecki, W. (ed.): Geothermal Atlas of the Eastern Carpathians. AGH KSE, Kraków, p. 796.
 • 19. HARALDSSON I.G., 2012 — Legal and regulatory framework – barrier or motivation for geothermal development?. “Short Course on Geothermal Development and Geothermal Wells”, UNU-GTP and LaGeo, in Santa Tecla, El Salvador, March 11–17.
 • 20. Kapuściński J i in., 1997 — Zasady i metodyka dokumentowania zasobów wód termalnych i energii geotermalnej oraz sposoby odprowadzania wód zużytych – poradnik metodyczny. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Warszawa.
 • 21. McKELVEY V.E., 1972 — Mineral resource estimates and public policy. American Scientist 60, 32–40.
 • 22. MUFFLER L.J.P., CATALDI R., 1978 — Methods for regional Assessment of Geothermal Resources. Geothermics. v. 7, p. 53–89.
 • 23. NATHENSON M., MUFFLER L.J.P., 1975 — Geothermal resources in hydrothermal convection systems and conduction-dominatedareas, in White, D. E., and Williams, D. L., (eds.), Assessment of geothermal resources of the United States-1975: U.S. Geological Survey Circular 726, p. 104–121, http://pubs.er.usgs.gov/usgspubs/cir/cir726.
 • 24. NICHOLSON K., 1993 — Geothermal fluids: chemistry and exploration techniques, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York.
 • 25. NICHOLSON K., 1993 – Geothermal Fluids. Springer Verlag, Berlin, XVIII-264.
 • 26. NIEĆ M., 2009 — Polska i Międzynarodowa Ramowa Klasyfikacja Zasobów (UNFC) złóż kopalin stałych i węglowodorów – podobieństwa i różnice. Górn. Odkrywk. r. 50, nr 2–3, s. 50–57.
 • 27. SZUFLICKI M., MALON A., TYMIŃSKI M., (red.), 2015 — Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, wg stanu na 31 XII 2014 r. Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy.
 • 28. van WEES J.-D., BOXEM T., CALCAGNO P., LACASSE L., MANZELLA A., 2011 — A Resource assessment protocol for GEO-ELEC. A living document produced by the GEO-ELEC Project, 23 November 2011, 18 pp., http://www.geoelec.eu/wp-content/uploads/2012/04/GEOELEC_RESOURCE-ASSESMENTPROTOCOL_v-16-dec-2011.pdf, last access 20 June 2014.
 • 29. WÓJCICKI A., SOWIŻDŻAŁ A., BUJAKOWSKI W., (red.) i in., 2013 — Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce. Ministerstwo Środowiska. Warszawa, Kraków.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b8900faa-fc9f-42e2-a18f-56e4eb742575
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.