Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b88275f4-839b-4385-8efb-1785513efc8b

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Koncepcja zewnętrznego stanowiska badawczego inżynierii ruchu kolejowego

Autorzy Wójcik, M.  Karolak, J. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Conception of an external research stand of railway traffic engineering
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł stanowi syntezę zagadnień dotyczących stworzenia stanowiska badawczego inżynierii ruchu kolejowego na potrzeby Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Obejmuje on skrót wybranych dotychczasowych przemyśleń związanych z zagadnieniami sformułowanymi na drodze jego projektowania. W pierwszej części omówiono skąd wynika zapotrzebowanie na opracowanie takiego stanowiska oraz przedstawiono proponowane warianty konfiguracji i ograniczenia wpływające na jego budowę. W dalszej części ukazano metody, za pomocą których zostanie dobrana jego końcowa postać, oraz wymieniono, jakie prace należy jeszcze wykonać, aby doprowadzić do realizacji całego przedsięwzięcia.
EN This article is a synthesis of the issues related to the creation of a railway engineering research station for the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology. It includes a short summary of the previous reflections on the selected issues formulated by its design. The first part discusses the need for such a stand, and outlines the proposed configuration variants and constraints affecting its construction. The following sections show the methods by which the final form will be chosen and what work needs to be done to achieve the whole project.
Słowa kluczowe
PL ruch kolejowy   stanowiska badawcze   sterowanie ruchem kolejowym   infrastruktura transportu szynowego   transport szynowy  
EN railway traffic   research stands   railway traffic control   railway transport infrastructure   railway transport  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 339--349
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Wójcik, M.
  • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
autor Karolak, J.
  • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
1. Dzieża M.: Metoda rangowania. https://mfiles.pl/pl/index.php/Metoda_rangowania Dostęp: 27.04.17.
2. Koptoń-Ryniec I.: Projekty unijne w Politechnice Warszawskiej. Biuletyn informacyjny Politechniki Warszawskiej. https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Rozwoj-Uczelni-i-Projekty-UE/Projekty-unijne-w Politechnice-Warszawskiej Dostęp: 01.05.17
3. Moczarski J.: Działalność badawcza rozwoju transportu kolejowego. „Problemy Kolejnictwa” Warszawa 2010.
4. Podwysocki M., Karolak J.: Wykorzystanie systemu SOP w nowym laboratorium KSRK na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Referat przedstawiony podczas konferencji Pojazdy Szynowe 2016 w Bydgoszczy. Artykuł w trakcie recenzowania w Pracach Naukowych Politechniki Warszawskiej – Transport.
5. Walentynowicz P.: Wykorzystanie analizy kryterialnej w podejmowaniu decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 2, s. 205-221.
6. Wójcik M.: Budowa stanowiska zewnętrznego urządzeń i podsystemów srk. Praca dyplomowa inżynierska. W trakcie przygotowania. Promotor: dr hab. inż. W. Zabłocki, prof. PW.
7. Wójcik M., Karolak J.: Koncepcja zewnętrznego stanowiska laboratoryjnego inżynierii ruchu kolejowego. Artykuł zgłoszony na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną Transport Kolejowy 2017 Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość odbywającą się w dniu 19 maja 2017 r. w Warszawie.
8. Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10). PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala, Biuro Automatyki i Telekomunikacji, Warszawa 2017.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b88275f4-839b-4385-8efb-1785513efc8b
Identyfikatory