Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b86fe8bd-1726-4333-b59f-30a8f34638a4

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Analiza realizacji projektów taborowych w kolejowym transporcie pasażerskim w Polsce po roku 2006

Autorzy Sołtysiak, A.  Sołtysiak, R. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of the rolling stock projects in the rail-passenger transport in Poland after 2006
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wzrastające możliwości finansowania wybranych przedsięwzięć w Polsce po roku 2006 doprowadziły do zwiększenia liczby kupowanych, modernizowanych i naprawianych pasażerskich pojazdów kolejowych. Tego typu przedsięwzięcia nazywane są projektami taborowymi. Istotą inwestycji dotyczących zakupu, modernizacji oraz naprawy taboru jest wymiana lub dostosowanie do nowych wymogów przestarzałych eksploatacyjnie pojazdów, których cykl życia dobiegł lub dobiega końca. Niniejsze opracowanie zawiera analizę projektów taborowych realizowanych przez podmioty państwowe i prywatne przy jednoczesnym wskazaniu wielkości inwestycji taborowych poczynionych w Polsce w latach 2006 – 2014 oraz porównaniu kosztów zakupu, modernizacji i napraw pojazdów szynowych. Projekty taborowe realizowane zarówno w Polsce jak i za jej granicami stanowią ogromne przedsięwzięcia warte często miliardy złotych, a z punktu widzenia bezpieczeństwa bezcenne, bo mające zapewnić ochronę zdrowia i życia pasażera.
EN Increasing financing opportunities for selected projects in Poland after 2006 led to an increase in the number of purchased, upgraded and repaired passenger rail vehicles. This kind of projects called rolling stock projects. The investments for the purchase, upgrade and repair of rolling stock consists in replacing or adapting to new requirements outdated vehicles. This paper presents an analysis of rolling stock projects executed by public and private companies in Poland. At the same time presented the size of rolling stock investments, which made in the years 2006 – 2014, and compared the cost of the purchase against cost of the upgrade and cost of the repair of rail vehicles. The rolling stock projects carried out both in Poland and beyond its borders are often huge projects worth billions of PLN, and an invaluable of safety standpoint, because aiming at ensure health and life protection of a passenger.
Słowa kluczowe
PL projekt taborowy   kolejowy transport pasażerski   dostawa   modernizacja   naprawa  
EN rolling stock project   rail passenger transport   delivery   upgrade   repair  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 3
Strony 4533--4541, CD 1
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Sołtysiak, A.
  • Absolwentka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej; Kierunek Transport
autor Sołtysiak, R.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej; Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn; 85-789 Bydgoszcz; al. Prof. S. Kaliskiego 7; Tel: + 48 52 340-82-78, robert.soltysiak@utp.edu.pl
Bibliografia
1. Ministerstwo Infrastruktury, Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, Warszawa 2008
2. Miłaszewicz D., Ostapowicz B., Stan transportu kolejowego w polskiej gospodarce, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 25, Szczecin 2012
3. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Warszawa 2013
4. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003
5. Sołtysiak A., Analiza realizacji projektów taborowych w kolejowym transporcie pasażerskim w Polsce po roku 2006, Praca magisterska na kierunku Transport Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014
6. Urząd Transportu Kolejowego, Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego 2012 roku, Warszawa 2013
7. Dyr T., Finansowanie zakupu i modernizacji taboru z wykorzystaniem unijnych środków pomocowych, Technika Transportu Szynowego nr 4/2007
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b86fe8bd-1726-4333-b59f-30a8f34638a4
Identyfikatory