Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b838b294-0f8e-45f7-8dec-ac2c91865f24

Czasopismo

Inżynier i Fizyk Medyczny

Tytuł artykułu

Mechaniczne wspomaganie rzutu serca. Przegląd metod i urządzeń

Autorzy Drabik, A.  Menzel, F.  Wita, B.  Derkacz, A. 
Treść / Zawartość http://inzynier-medyczny.pl/archiwum/
Warianty tytułu
EN Mechanical cardiac support. Methods and devices review
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niewydolność serca dotyka około 700 000 osób w Polsce, a na świecie około 2-3% populacji i jest obecnie jednym z największych wyzwań kardiologii. Najczęściej jest chorobą przewlekle postępującą. W zaawansowanych przypadkach, gdy leczenie farmakologiczne okazuje się nieskuteczne, istnieje potrzeba zastosowania urządzeń, które odciążają pracę serca i wspomagają jego rzut. W bardzo zaawansowanych przypadkach należy rozważyć przeszczep serca, lecz jest to metoda ograniczona dostępnością dawców, przez co jedynie niewielka część pacjentów ma wykonywany ten zabieg. Obecnie dostępne urządzenia są w stanie wspomagać lub częściowo zastąpić pracę serca. W zależności od wskazań i potrzeb urządzenia te mogą być stosowane: krótkotrwale w związku z zabiegami rewaskularyzacyjnymi tętnic wieńcowych, jako leczenie pomostowe do chwili przeszczepu serca oraz jako terapia zastępcza wobec przeszczepu. Urządzenia te możemy podzielić na: krótkoterminowe urządzenia zakładane do układu naczyniowego – kontrapulsacja wewnątrzaortalna, systemy Impella i Tandem Heart, systemy pozaustrojowego wspomagania krążenia – ECMO, wszczepialne urządzenia wspomagające pracę lewej komory lub obu komór serca oraz sztuczne serce TAH (Total Artificial Heart). Wśród wskazań do stosowania mechanicznego wspomagania rzutu serca można wymienić krańcową niewydolność serca, wstrząs kardiogenny, mechaniczne powikłania zawału, pooperacyjny zespół małego rzutu lub niewydolność przeszczepionego serca. Wybierając metodę, należy uwzględnić istotne przeciwwskazania, do których w zależności od wybranego urządzenia, możemy zaliczyć: wady zastawki aortalnej (zarówno zwężenie, jak i niedomykalność), obecność mechanicznej zastawki aortalnej, rozwarstwiający tętniak aorty, choroby naczyń uniemożliwiające dostęp naczyniowy. W ostatnich latach rozwijanych jest wiele urządzeń, które mają za zadanie wspomagać pracę serca, choć obecnie ich dostępność ograniczają wysokie koszty, w przyszłości urządzenia te staną się bardziej dostępne.
EN Heart failure affects 700 000 people in Poland and about 2-3% of the population all over the world and currently is one of the most challenging problems in cardiology. In most cases heart failure is chronic and progressive disease. In severe cases, when pharmacological treatment is not sufficient, ventricular assist devices (VAD) - electromechanical devices for assisting cardiac circulation should be considered. In cases of advanced congestive heart failure heart transplantation can be considered, although this method is restricted by the number of donors therefore only small percentage of patient can undergo the surgery. Currently available devices are able to assist or partially substitute heart function. Depending on indications and needs these devices can be used: in the short-term in coronary artery revascularization procedures, as a bridge to heart transplantation and sometimes as a destination therapy instead of transplantation. Ventricular assist devices can be divided into: intra-aortic balloon pumps, Impella and Tandem Heart systems, Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), left ventricular assist device (LVAD) or total artificial heart (TAH). Indication for ventricular assist devices are advanced congestive heart failure, cardiogenic shock, recovering from myocardial infarction or cardiac surgery, postoperative low cardiac output syndrome, insufficiency of transplanted heart. Before deciding on use of VAD contraindications specific for each of those devices should be taken into consideration including aortic regurgitation, aortic valve stenosis, presence of artificial aortic valve, vascular diseases limiting vascular access. In recent years number of ventricular assist devices have been developed, although their use is currently limited by high costs, in the nearest future they will become more available.
Słowa kluczowe
PL niewydolność serca   przeszczep serca   mechaniczne wspomaganie krążenia  
EN cardiac failure   heart transplant   mechanical circulatory support  
Wydawca Indygo Zahir Media
Czasopismo Inżynier i Fizyk Medyczny
Rocznik 2017
Tom Vol. 6, nr 1
Strony 57--60
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Drabik, A.
  • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, skn.chzawodowych@gmail.com
autor Menzel, F.
  • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, skn.chzawodowych@gmail.com
autor Wita, B.
  • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, skn.chzawodowych@gmail.com
autor Derkacz, A.
  • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Bibliografia
1. A. Hrynkiewicz-Szymańska, M. Kuch: Terapia resynchronizująca u chorych z niewydolnością serca, Folia Cardiologica Excerpta, 7(1), 2012, 41-45.
2. J.W. Austin, D.L. Haarner: The heart-lung machine and related technologies of open heart surgery, Phoenix Medical Communication, Medical Publishers, Arizona, 1990, 162-169.
3. M.E. Cove, G. MacLaren: Clinical review: mechanical circulatory support for cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction, Crit Care, 14(5), 2010, 235.
4. T. Szajewski: Kontrapulsacja śródaortalna. Interaortic Balloon Pumping (IABP), Instytut Kardiologii, Anin, 1994.
5. A. Starska, R. Smoczyński, P. Suwalski: Nowości w mechanicznym wspomaganiu krążenia, Kardiologia Inwazyjna, 4(8), 2013, 7-10.
6. M. Seyfarth, D. Sibbing, I. Bauer, G, Fröhlich, L.Bott-Flügel, R. Byrne, J. Dirschinger, A. Kastrati, A. Schömig: A randomized clinical trial to evaluate the safety and efficacy of a percutaneous left ventricular assist device versus intra-aortic balloon pumping for treatment of cardiogenic shock caused by myocardial infarction, J Am Coll Cardiol., 52(19), 2008, 1584-1588.
7. Y. Lamarche, A. Cheung, A. Ignaszewski et al.: Comparative outcomes in cardiogenic shock patients managed with Impella microaxial pump or extracorporeal life support, J Thorac Cardiovasc Surg, 142(1), 2011, 60-65.
8. J.C. Kovacic, A. Kini, S. Banerjee, G. Dangas, J. Massaro, R. Mehran, J. Popma, W.W. O’Neill, S.K. Sharma: Patients with 3-vessel coronary artery disease and impaired ventricular function undergoing PCI with Impella 2.5 hemodynamic support have improved 90-day outcomes compared to intra-aortic balloon pump: a sub-study of the PROTECT II trial, J Interv Cardiol., 28(1), 2015, 32-40.
9. E.A. Engström, K.D. Sjauw, J. Baan, M. Remmelink, B.E. Claessen, W.J. Kikkert, L.P. Hoebers, M.M. Vis, K.T. Koch, M.M. Meuwissen, J.G. Tijssen, R.J. De Winter, J.J. Piek, J.P. Henriques: Long-term safety and sustained left ventricular recovery: long-term results of percutaneous left ventricular support with Impella LP2.5 in ST-elevation myocardial infarction, Euro Intervention, 6(7), 2011, 860-865.
10. B. Kar, L.E. Adkins, A.B. Civitello et al.: Clinical experience with the TandemHeart percutaneous ventricular assist device, Tex Heart Inst J., 33(2), 2006, 111-115.
11. M. Borowicz, E. Urbańska, R. Przybylski, J. Wojarski, A. Grzybowska, T. Szary, G. Włoczka, J.H. Skalski, M. Zembala: ECMO jako metoda ratowania nie tylko noworodków, ale i dorosłych z niewydolnością krążenia i/lub oddechową, Kardiochir Torakochir Pol., 5(2), 2008, 183-186.
12. A. Bielecka: Urządzenia wspomagające pracę komór: leczenie pomostowe do momentu uzyskania ponownej wydolności komory lub do czasu przeszczepu oraz leczenie docelowe, Cardiology Journal, 14, 2007, 14-23.
13. T. Drews, A. Stepanenko, M. Dandel, et al.: Mechanical circulatory support in patients of advanced age, Eur J Heart Fail, 12, 2010, 990-994.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b838b294-0f8e-45f7-8dec-ac2c91865f24
Identyfikatory