Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b81c8155-ab80-453b-8458-6181c4a0b771

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wykorzystanie zwrotnego kanału informacyjnego w sieci transportowej w celu zrównoważenia rozwoju transportu na przykładzie zbiorów Big Data z wykorzystaniem planera podróży Green Travelling, metodyka. Cz. 2

Autorzy Celiński, I.  Sierpiński, G.  Staniek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The use of a feedback information channel in the transport network in order to achieve sustainable development of transport on the example of Big Data sets using the Green Traveling route planner, methodology. Part 2
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opisane w pierwszej części przedmiotowego artykułu zbiory danych dotyczące zachowań i preferencji komunikacyjnych użytkowników sieci transportowej mogą być pozyskiwane z wykorzystaniem planera podróży GT Planner. Dane te mogą wspierać działania prowadzące do równoważenia transportu. Proces może być realizowany z pomocą licznych dziedzin przemysłów kreatywnych, w tym głownie środków multimedialnych. Celem artykułu jest wskazanie, jak na drodze synergii systemów planowania podróży (i/lub) nawigacji satelitarnej, wspartych dziedzinami przemysłów kreatywnych możliwe jest dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju transportu. Zasadniczym przedmiotem takich działań powinno być harmonizowanie podziału modalnego w sieci transportowej - natomiast poszczególne dziedziny przemysłów kreatywnych są wygodnym środkiem do jego realizacji.
EN Described in the first part of the article in the behawior and preferences of users of communication networks transport can be obtained using the route planner called GT Planner. These data can be used in efforts to support the sustainable development of transport. For this purpose can be use creative industry. The purpose of this article is to show how the way of synergies trip planners, car satellite navigation. systems, supported areas of the creative industry should aim at achieving sustainable transport. The main subject of such actions should be harmony of modal split in the transport network - while different areas of the creative industries are convenience-important means for its implementation. Conducted so far action on the road to sustainable development transport-herein are implemented with varying degrees of success, often mediocre, because of having their promoters only a part knowledge in many aspects of the problem (for hampered by the complicated structure and description of the transport systems). The authors present in this article either way significantly expand this fragmentary knowledge and a practical form its disposal.
Słowa kluczowe
PL planer podróży   Green Travelling Planner   Big Data   sieć transportowa  
EN trip planner   Green Travelling Planner   big data   transportation network  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 71--78
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys.
Twórcy
autor Celiński, I.
autor Sierpiński, G.
autor Staniek, M.
Bibliografia
1. Beckerman W., Sustainable Development: Is it a Useful Concept?, Environ. Values 1994.
2. Borkowski P., Towards an Optimal Multimodal Travel Planner—Lessons from the European Experience, in Sierpiński G. (ed.), Intelligent Transport Systems and Travel Behavior, “Advances in Intelligent Systems and Computing” vol. 505, Springer 2017: 163-174.
3. Celiński, I., Problematyka doboru samochodu osobowego, źródła danych. Cz. I. „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej” 2016, z. 112: 35-45.
4. Celiński, I., Problematyka doboru samochodu osobowego, narzędzie GTAlg. Cz. II. „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej” 2016, z. 112: 47-58.
5. Celiński I, Sierpiński G., Wybrane aspekty problematyki zakłóceń ruchu pojazdów w sieci drogowej. „Przegląd Komunikacyjny” 12/2012: 12-19.
6. Celiński I, Sierpiński G., A dynamic management of a public transportation fleet. “LogForum” 2013, 9 (3): 135-143.
7. Celiński I., Sierpiński G., Real time model for public transportation management. “LogForum” 2014, 10 (1): 31-41.
8. Celiński I., Sierpiński G., Staniek M., Przekroje multimodalne w sieciach transportowych. „Logistyka – Nauka” nr 4/2015: 2714-2723.
9. Celiński I., Sierpiński G., Staniek M., Sustainable development of the transport system through rationalization of transport tasks using a specialised travel planner (Artykuł zgłoszony na konferencję TIS Roma 2017).
10. Celiński I., Staniek M., Sierpiński G., Transport infrastructure capacity calculations using Green Travelling Planner. (Artykuł zgłoszony na konferencję TIS Roma 2017).
11. Celiński I., Sierpiński G., Wykorzystanie zwrotnego kanału informacyjnego w sieci transportowej w celu zrównoważenia rozwoju transportu na przykładzie zbiorów Big Data z wykorzystaniem planera podróży Green Travelling, zbiory danych (cz. I), „Autobusy”, (złożone do druku).
12. Chakravarty A. K., Sachdeva Y. P., Sustainable transport policies for developing countries. In Freeman P., Jamet C.(eds.), Urban Transport Policy: A Sustainable Development Tool. Balkema, Rotterdam 1998.: 87-93.
13. Esztergár-Kiss D., Csiszár Cs., Evaluation of multimodal journey planners and definition of service levels. “International Journal of Intelligent Transportation Systems Research” 2015, vol. 13: 154-165.
14. Floryda R., The Rise of the Creative Class: And How it’s transforming work, leisure, community and everyday life, New York: Perseus Book Group, 2002.
15. Generalny Pomiar Ruchu w roku 2015, https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015
16. Ionescu G., Transportation and the Environment: Assessments and Sustainability. CRC Press Taylor&Francis Group2016.
17. Janic M., Transport Systems: Modelling, Planning, and Evaluation. CRC Press Taylor&Francis Group 2016.
18. Kanister, D., The sustainable mobility paradigm. “Transport Policy” 2008, vol. 15: 73-80.
19. Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim. Poradnik metodyczny. Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, seria: Monografie, nr 7 (zeszyt 80), Kraków 2000.
20. Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 – Development and In ternational Cooperation: Environment http://www.undocuments.net/wced-ocf.htm (1987).
21. Sierpiński G., Ocena systemu transportowego oraz preferencje osób podróżujących, jako wsparcie kształtowania podziału zadań przewozowych – studium przypadku dla konurbacji górnośląskiej, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej” 2016.
22. Sierpiński G., Celiński I., Staniek M., Rejestracja zachowań komunikacyjnych w czasie rzeczywistym jako wsparcie organizacji i zarządzania transportem. „Logistyka – Nauka” nr 3/2015: 5273-5280.
23. Silva Cruz, I., Katz-Gerro, T., Urban public transport companies and strategies to promote sustainable consumption practices, “Journal of Cleaner Production” 2015, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.007
Uwagi
PL 1. Niniejszy artykuł powstał w ramach finansowania ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektu międzynarodowego w programie ERA-NET Transport III Future Travelling pt. A platform to analyze and foster the use of Green Travelling options (GREEN_TRAVELLING). 2. Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b81c8155-ab80-453b-8458-6181c4a0b771
Identyfikatory