Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b80d96ac-8019-448d-92ea-2477bd23ae0e

Czasopismo

Archives of Metallurgy and Materials

Tytuł artykułu

Research of new splitting process of pipe billets from 2618A aluminium alloy basing on cross-wedge rolling

Autorzy Tofil, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Badania nowego procesu dzielenia bezodpadowego wsadów rurowych ze stopu aluminium 2618A bazującego na technologii walcowania poprzeczno-klinowego
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This paper are presented the results of theoretical and experimental research on splitting without waste of pipe billets from aluminium alloy realized basing on cross-wedge rolling method. The analyzed process is connected with rolling of a V-shape groove on a split billet circumference, and later with rotary bending causing material separation. In theoretical analysis, based on simulations by means of finite element method, basic models of metal cracking (brittle and ductile) were applied. During calculations, the following process parameters were changed: forming angle α, bending angle θ and reduction ratio ∆r. The achieved results allowed for a precise analysis of the splitting process within the scope of: state of strain, kinematics of flow, force parameters, state of stresses and type of cracking of the split material. On the basis of experimental research, the influence of the analyzed parameters on the surface of splitting was estimated and scope of parameters guaranteeing the assumed quality of the product was given. The comparison of theoretical and experimental results showed good conformity.
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań teoretyczno-doświadczalnych dzielenia bezodpadowego w realizowanego w oparciu o metodę walcowania poprzeczno-klinowego. Analizowany proces polega na odwalcowaniu na obwodzie dzielonego wsadu rowka w kształcie litery V, a następnie przeginaniu obrotowym doprowadzającym do rozdzielenia materiału. W obliczeniach wykorzystano metodę elementów skonczonych (MES). W analizie teoretycznej wykorzystano podstawowe modele pękania metali (kruchego i plastycznego). Podczas obliczeń zmieniano: kat kształtujacy α kat gięcia θ, gniot bezwzględny ∆r oraz długość oddzielanego odcinka wsadu l. Uzyskane wyniki pozwoliły na dokładne przeanalizowanie procesu dzielenia w zakresie: stanu odkształcenia, kinematyki płynięcia, parametrów siłowych, stanu naprężenia oraz rodzaju pękania dzielonego materiału. Na podstawie badan doświadczalnych oceniono wpływ badanych parametrów na stan powierzchni rozdzielenia i wskazano zakres parametrów zapewniajacych założoną jakość wyrobu. Dokonano porównania rezultatów teoretycznych i doświadczalnych uzyskując dobrą zgodność.
Słowa kluczowe
PL dzielenie bezodpadowe   stopy aluminium  
EN splitting without waste   aluminium alloy  
Wydawca Polish Academy of Sciences, Committee of Metallurgy, Institute of Metallurgy and Materials Science
Czasopismo Archives of Metallurgy and Materials
Rocznik 2013
Tom Vol. 58, iss. 3
Strony 725--729
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Tofil, A.
  • Lublin University of Technology, Lublin, Poland
Bibliografia
[1] Z. Pater, Cross-wedge rolling, first ed., Lublin University of Technology Ed., Lublin, 2009.
[2] J. Magryta, Z. Pater, The rotary compression of hollowed parts, first ed., Lublin University of Technology Ed., Lublin, 2011.
[3] J. Bartnicki, The theoretical and experimental research of rolling-extrusion process, first ed., Lublin University of Technology Ed., Lublin, 2009.
[4] A. Gontarz, Effective forming processes in three-slide forging press, first ed., Lublin University of Technology Ed., Lublin, 2005.
[5] J. D. Chen, D. H. Yu, Y. W. Wang, Z. G. Zhang, Plastic precision cropping of metal material, Int. J. Mach. Tools Manufact. 32, 1992.
[6] J. L. Song, Y. T. Li, Z. Q. Liu, J. H. Fu, K. L. Ting, Numerical simulation and experiments of precision bar cutting based on high speed and restrained state, Materials Science and Engineering A. 499, 2009.
[7] S. Thiruvarudchelvan, Cropping of round aluminum alloy rods using torque andanarrow band of lateral compressive stress, Journal of Mechanical Working Technology 19, 1989.
[8] L. J. Zhang, S. D. Zhao, J. Lei, W. Liu, International Journal of Machine Tools & Manufacture 47, 2007.
[9] J. D. Chen, D. H. Yu, Y. W. Wang, Z. G. Zhang, Brittle precision cropping of metal materials, Int. J. Mach. Tools Manufact. 32, 1992.
[10] Z. Pater, A. Tofil, Experimental and theoretical analysis of the cross-wedge rolling process in cold forming conditions, Archives of Metallurgy and Materials 52, 2007.
[11] A. Tofil, Z. Pater, Dzielenie bezodpadowe metalowych pretów okragłych, Rudyi Metale Niezelazne 11, 2007.
[12] A. Tofil, Z. Pater, Dzielenie bezodpadowe metalowych pretów okragłych, first ed., PWSZ Chełm Ed., Chełm, 2009.
[13] A. Tofil, Z. Pater, Wasteless splitting of metal round bars basing on cross-wedge rolling process, Acta Mechanica Slovaca 15, 2011.
[14] M. G. Cockcroft, D.J. Latham, Ductility and the workability of metals, Journal of the Institute of Metals 96, 1968.
[15] Z. Zhao, X. Zhuang, X. Xie, J. Shanghai Jiaotong Univ. (Sci.) 13, 2008.
[16] K. H. Shim, S. K. Lee, B. S. Kang, S. M. Hwang, Journal of Materials Processing Technology 155-156, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b80d96ac-8019-448d-92ea-2477bd23ae0e
Identyfikatory