Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b80aa927-7d21-46ba-b979-c24c3b116f5c

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Tytuł artykułu

Ograniczanie strat energii w elektroenergetycznych liniach przesyłowych w wyniku zastosowania nowych niskostratnych przewodów

Autorzy Knych, T.  Mamala, A.  Nowak, W.  Szpyra, W.  Tarko, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Reducing energy losses in power transmission lines through the use of new low-loss conductors
Konferencja XVIII Konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE’2017 (XVIII; 07.06-09.06.2017; Jastrzębia Góra, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono wybrane wyniki badań wykonanych dla operatora sieci przesyłowej nad konstrukcją nowych, niskostratnych przewodów przewidzianych do stosowania w napowietrznych liniach elektroenergetycznych 400 kV. W szczególności omówiono wyniki porównania parametrów elektrycznych wybranych konstrukcji pojedynczych przewodów z przewodami referencyjnymi. Porównano również straty mocy i energii w liniach elektroenergetycznych z wiązkami wykonanymi z przewodów niskostratnych i obecnie stosowanych. Zastosowanie w liniach przesyłowych nowych, niskostratnych przewodów pozwoli na redukcję strat, w porównaniu ze stratami w liniach z przewodami referencyjnymi nawet o 30%.
EN The article presents selected results of studies carried out for the transmission network operator on the construction of new, low-loss conductors intended for use in overhead power lines. Developed and treated multi-criteria analysis of new types of conductors steel-aluminium (ACSR), homogeneous alloy matrix aluminium (AAAC) Alloy-aluminium (ACAR) and using conductive cores made of copper based alloys, intended for use in bundles of 3-wire on existing towers and bundles of 3- and 4-wire on the new towers. We examined 80 projects of wires. The article discusses the impact of construction on the conductor resistance for alternating current and energy loss. We also compared the energy losses in power transmission lines equipped with bundles made of low-loss conductors with losses in the lines equipped with the currently applied wires. The use of the transmission lines with new low-loss conductors allows the reduction of energy losses in transmission lines by up to 30%, compared to the reference conductors (currently used).
Słowa kluczowe
PL elektroenergetyczne linie przesyłowe   przewody do linii napowietrznych   ograniczanie strat energii elektrycznej  
EN power transmission lines   conductors for overhead lines   reduction of energy losses  
Wydawca Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Rocznik 2017
Tom Nr 53
Strony 92--94
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., wykr., rys., tab.
Twórcy
autor Knych, T.
  • AGH w Krakowie, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, tel.: +48 12 617 26 76, tknych.agh.edu.pl
autor Mamala, A.
  • AGH w Krakowie, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, tel.: +48 12 617 26 64, amamala.agh.edu.pl
autor Nowak, W.
autor Szpyra, W.
  • AGH w Krakowie, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki tel.: +48 12 617 32 47, wszpyra@agh.edu.pl
autor Tarko, R.
  • AGH w Krakowie, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki tel.: +48 12 617 36 53, rtarko@agh.edu.pl
Bibliografia
1. T. Knych: Elektroenergetyczne przewody napowietrzne. Teoria – materiały – aplikacje, Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2010.
2. PN-EN PN-EN50182:2002 Przewody do linii napowietrznych - Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo.
3. PN-EN 62219:2003 Przewody elektryczne do linii napowietrznych - Przewody skręcone warstwowo z drutów profilowych.
4. V.T. Morgan and C.F. Price: Magnetic properties in axial 50 Hz fields of steel core wire for overhead conductors”, Proc. IEE, Vol. 116, No. 10, pp. 1681-1694, 1969.
5. Zaborszky J.: Skin and Spiraling Effect in Stranded Conductors, AIEE Trans. PAS, Vol 72, January 1953, pp. 599-603, ISSN: 0097-24-60, DOI: 10.1109/AIEEPAS.1953.4498672.
6. Alternating current resistance of helically stranded conductors, CIGRE Technical Brochure 345, Paris, April 2008 ISBN: 978-2-85873-033-9.
7. Guide for Thermal Rating Calculations of Overhead Lines, CIGRE Technical Brochure 601, Paris, December 2014, ISBN: 978-2-85873-302-6.
8. T. Knych i in.: Opracowanie nowego rozwiązania systemu przewodów niskostratnych do przesyłu energii elektrycznej do linii elektroenergetycznych NN, (Etap II), Praca badawcza AGH w Krakowie, Kraków, grudzień 2016
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b80aa927-7d21-46ba-b979-c24c3b116f5c
Identyfikatory