Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b7f89bb6-7228-47e5-9693-2772c8b006f8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

An algorithm for comprehensive optimization of navigation as a tool to improve safety and reduce the operating costs of vessels

Autorzy Pleskacz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Algorytm ułatwiający optymalizację prowadzenia statku, jako narzędzie służące poprawie bezpieczeństwa i obniżeniu kosztów eksploatacyjnych statków
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Currently being developed system based on objective, scientific knowledge about the risks in transport. The author presents the foundation of an integrated assessment of the optimization algorithm as a tool to improve safety and reduce operating costs in maritime transport. The algorithm proposed can be applied to all types of vessels operating around the world but the amount of saving can be estimated only by carrying out a comprehensive study and simulation in a virtual world where digital mock-ups can be used to explore various relationships and configurations. Therefore, the author proposes the creation of a navigation optimization assessment centre as a place of research and broader education related to use of the developed algorithm.
PL Obecnie opracowywane są systemy bazujące na obiektywnej, naukowej wiedzy o ryzyku w transporcie. Autor prezentuje założenia zintegrowanego algorytmu oceny optymalizacji, jako narzędzia służącego poprawie bezpieczeństwa i obniżenia kosztów eksploatacyjnych w transporcie morskim. Proponowany algorytm można zastosować dla wszystkich typów statków operujących na całym świecie, ale wielkość oszczędności można oszacować jedynie prowadząc kompleksowe badania symulacyjne, a w przyszłości przejść do świata wirtualnego, gdzie poprzez zastosowanie makiet cyfrowych badać różne zależności i konfiguracje. Dlatego autor proponuje utworzenie centrum oceny optymalizacji nawigacji, jako miejsca prowadzenia badań i szeroko pojętej edukacji związanej z użytkowaniem opracowanego algorytmu.
Słowa kluczowe
PL transport morski   bezpieczeństwo transportu morskiego   algorytm oceny optymalizacji  
EN martime transport   safety in martime transport   optimization algorithm  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 675--678
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Pleskacz, K.
Bibliografia
1. Chomski J., Mąka M., Medyna P., Wiśniewski B., Integrated problem of ship route planning, Archives of Transport System Telematics TST’11 – Conference Proceedings, 2011, p. 97.
2. Medyna P., Wiśniewski B., Sources and the structure of the weather data used for the optimization of the ship’s route, Scientific Journals Maritime University of Szczecin, no. 30(102), p. 88-92.
3. Geller E .S., The Psychology of Safety: How to Improve Behaviours and Attitudes on the Job, Boca Raton, 1996.
4. Jendryczka V., Zarządzanie bezpieczeństwem żeglugi przy wykorzystaniu probabilistycznych metod oceny bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem metody FSA, Logistyka, 2013.
5. Lis K., A safety culture and safety climate in the workplace, Poznań University of Economics, vol. 1, no. 7 (256), 2013.
6. Lis K., Kultura bezpieczeństwa czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw, Faculty of Management of Gdańsk University, 2010.
7. Pidgeon N. F., Safety culture and risk management in organization, Journal of Cross-Culture Psychology 22, 1991.
8. www.imo.org/OurWork/Safety/SafetyTopics/Pages/FormalSafetyAssessment.aspx, access 03.01.2016.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b7f89bb6-7228-47e5-9693-2772c8b006f8
Identyfikatory