Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b7d6397e-40f6-4d4e-a3eb-d1e1f66683f3

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Nowoczesne warianty dławików kompensacyjnych w sieciach średnich napięć

Autorzy Dziura, Jacek 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
Modern variants of shunt reactors in middle voltage networks
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają aspekty jakości energii elektrycznej, jak i minimalizacji kosztów związanych z użytkowaniem sieci. W obliczu konkurencji występującej również na rynku wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, szczególnie przy znacząco rosnących cenach surowców jak i kosztach związanych z emisją zanieczyszczeń, zagadnienia jak najefektywniejszego procesu dostarczania energii są kluczowe dla zabezpieczenia swej pozycji rynkowej. Dławiki kompensacyjne instalowane w sieciach mają za zadanie poprawę współczynnika mocy, a tym samym obniżenie strat powstających podczas przesyłu energii. Istotne jest także zapewnienie, by kompensacja była odpowiednia do aktualnego stanu sieci i nadążała za jej zmianami. Artykuł opisuje warianty dławików wprowadzonych ostatnio do produkcji i eksploatacji pozwalające na nadążną i efektywną kompensację mocy biernej
EN In recent times the aspects of electrical energy quality and cost related to operation of electrical networks get the higher importance. For the markets of electrical energy generation, transmission and distribution operating in competition environment it is crucial to secure the effectiveness of the energy supply process, especially when the fuel prices and charges for emission are significantly rising. Shunt reactors which are installed in electrical networks to increase the power factor and hence to minimize the loss related to Energy transmission. It is also essential to secure that compensation is adequate to the current state of a network and follows its changes. The paper describes the variants of shunt reactors recently introduced for production and operation which allow to compensate the reactive power in follow-up and effective way.
Słowa kluczowe
PL dławiki   kompensacja mocy biernej  
EN reactors   compensation of reactive power  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 1 (121)
Strony 49--54
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Dziura, Jacek
  • TRAFTA Sp.z o.o. Myszków, ul,1.Maja 152.
Bibliografia
[1]. Eugeniusz Jezierski: “Transformatory”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1983
[2]. PN-EN 50588-1, "Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV - Część 1: Wymagania ogólne", PKN, 04 2016.
[3]. PN-EN 60076-6:2008, “Transformatory – Część 6: Dławiki”. PKN, 10.2008.
[4]. https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperaturowy_w spółczynnik_rezystancji (dostęp 2019-03-07)
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b7d6397e-40f6-4d4e-a3eb-d1e1f66683f3
Identyfikatory