Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b7d48bcb-f773-4d23-a961-0e1fba45c654

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Nowoczesne rodzaje wykresów ruchu w zastosowaniu do przewozów aglomeracyjnych

Autorzy Żurkowski, A. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Modern types of train diagrams applied to agglomeration services
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przewozy aglomeracyjne stanowią dynamicznie rozwijający się podsystem kolejowych przewozów pasażerskich. Zwiększenie ich udziału w rynku transportowym, a tym samym ograniczenie kongestii na drogach, stanowi zasadniczy cel regionalnej polityki transportowej. Jego osiąganie wymaga stałego podnoszenia atrakcyjności takich przewozów. Rozkład jazdy jest podstawowym elementem oferty przewozowej i decyduje o jej atrakcyjności. W artykule przedstawiono rodzaje wykresów ruchu możliwych potencjalnie do zastosowania w przewozach aglomeracyjnych oraz wskazano kryteria ich wyboru dla konkretnych warunków lokalnych.
EN Agglomeration services are dynamically developing rail passenger subsystem. Increasing their share in the transport market, and thus limiting congestion on roads, is a key objective of regional transport policy. In order to achieve it, a constant increase in the attractiveness of such services is required. The timetable is a basic element of the transport offer and determines its attractiveness. The paper presents the types of train traffic diagrams that could be potentially used in agglomeration services and the criteria for their choice for specific local conditions.
Słowa kluczowe
PL przewóz pasażerski   organizacja kolejowych przewozów pasażerskich   przewozy aglomeracyjne   wykres ruchu pociągów  
EN passenger transport   railway passenger transport organization   agglomeration services   train traffic diagrams  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 423--435
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Żurkowski, A.
  • Instytut Kolejnictwa
Bibliografia
1. Engelhardt J.: Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych. CeDeWu.pl, Warszawa 2014.
2. Hansen A. I., Pahl J. (red.): Railway Timetabling & Operations. Eurailpress, Hamburg 2014.
3. Kudriavceva W. A. (red.): Организация железно дорожных пассажирских перевозок. Akademia, Moskwa 2008.
4. Pawlik M., Żurkowski A.: Ruch kolejowy i przewozy. Sterowanie ruchem. KOW, Warszawa 2010.
5. Пазойски Ю. О.: Организация пригородных железнодорожных перевозок. ФГГБОУ, Москва 2015.
6. Pita A.L.: Explotación de líneas ferrocarril, Ediciones Universito Politécnica de Catalunya. Barcelona 2008.
7. Żurkowski A.: Badanie wpływu rytmizacji rozkładu jazdy na wykorzystanie taboru w przewozach pasażerskich. Logistyka 4/2011.
8. Żurkowski A.: Ewolucja i nowoczesne zasady budowy wykresu ruchu pociągów pasażerskich. Logistyka 3/2014.
9. Żurkowski A.: Nowoczesne zasady organizacji przewozów aglomeracyjnych w zastosowaniu do ŁKA. Rozdz. 10 w monografii: A. Massel (red.): Łódzki Węzeł Kolejowy – stan obecny i perspektywy rozwoju. Instytut Kolejnictwa, Warszawa 2016.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b7d48bcb-f773-4d23-a961-0e1fba45c654
Identyfikatory