Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b799c68b-3e39-4077-a3a9-a082a51b2415

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ uproszczenia technologii oczyszczania biogazu na efektywność procesu

Autorzy Dworecki, Z.  Adamski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of simplifying the technology of purifying biogas on the effectiveness of this process
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Siarkowodór mimo że występuje w biogazie w niewielkich stężeniach powoduje m.in. korozje armatury stalowej, starzenie substancji smarnych i niszczenie komór spalania jednostek CHP. Celem pracy było określenie parametrów efektywności procesu odsiarczania biogazu przy wykorzystaniu złoża zawierającego głównie wodorotlenek żelaza (III). Uproszczenie polegało na zastosowaniu metody odsiarczania suchej bez regeneracji złoża tlenem. W wyniku przeprowadzonych badań określono efektywny zakres pracy złoża filtracyjnego przy przepływie już od 0,3 NL/min biogazu.
EN Hydrogen sulphide even though is found in biogas in little concentrations causes corrosions of steel fittings among others, grow old of spreadable substances and destroying of combustion chambers of CHP units. The aim of the study was to determine effectiveness parameters of biogas desulphurising process utilising a deposit containing primarily iron oxide (III). With simplification it is an application of the desulphurizing dry method without the regeneration of the deposit with oxygen. The performed experiments allowed determination of the effective range of work of the filtration deposit at the biogas flow of 0.3 NL/min.
Słowa kluczowe
PL odsiarczanie   tlenek żelaza   biogaz   filtry  
EN desulphurising   iron oxide   biogas   filters  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 98--101
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Dworecki, Z.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
autor Adamski, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Bibliografia
[1] Cebula J.: Wybrane metody oczyszczania biogazu rolniczego i wysypiskowego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012.
[2] DIN 38414 S 8., Niemiecka znormalizowana metoda badań wody, ścieków i osadów. Osady i sedymenty (grupa S). Określenie charakterystyki fermentacji (S. 8). DIN Deutches Institut fur Normung e. V., Berlin, 2012.
[3] Eder B., Schulz H.: Biogas Praxis. Grundlagen, Planung, Anlagenbau, Beispiele, Wirtschaftlichkeit. Verlag Ökobuch Magnum, 2007.
[4] Jędrczak A.: Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
[5] Konieczyński J.: Oczyszczanie gazów odlotowych. Oczyszczanie spalin. Skrypt, Dział Wydawnictw PŚl, 1990.
[6] Pilarski K., Adamski M.: Perspektywy wytwarzania biogazu przy uwzględnieniu mechanizmów reakcji w zakresie analizy ilościowej i jakościowej procesów fermentacji. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Poznań, 2009, Vol. 54(2).
[7] Steppa M.: Biogazownie rolnicze. Wyd. IBMER, Warszawa, 1988.
[8] Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa, rozdz. 18. Absorbery. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b799c68b-3e39-4077-a3a9-a082a51b2415
Identyfikatory