Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b792f2d6-ee13-45e9-a69f-67f4c93b7d76

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego w Polsce

Autorzy Jurecki, R. S.  Jaśkiewicz, M.  Więckowski, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Safety of unprotected road users in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w okresie lat 2010-2015. W artykule porównano ogólną liczbę wypadków na polskich drogach w stosunku do liczby wypadków z udziałem pieszych, rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów. Przedstawiono udział procentowy poszczególnych grup w liczbie wypadków oraz zabitych. Przeprowadzono analizę, głównych przyczyn wypadków. Wśród pieszych najwyższą wypadkowość notowano na przejściach dla pieszych i na skrzyżowaniach, była ona spowodowana nagłym wtargnięciem przed nadjeżdżający pojazd. W przypadku motocyklistów i motorowerzystów wypadki powstawały głównie z powodu niedostosowania prędkości jazdy. Rowerzyści powodowali wypadki głównie z powodu nieustąpienia pierwszeństwa pojazdu. Śmiertelność wypadków wśród pieszych jest najwyższa i wynosi około 12,4 zabitych na 100 wypadków, podczas gdy dla motorowerzystów wskaźnik ten wynosi 2,6.
EN The article presents an analysis of the safety of unprotected road users in the period 2010-2015. The article compares the total number of accidents on Polish roads in relation to the number of accidents involving pedestrians, cyclists, motorcyclists and moped riders. It shows the percentage of individual groups in the number of accidents and fatalities. The analysis, the main causes of accidents. Among the highest pedestrian accident reported at crosswalks and intersections, it was caused by the sudden intrusion in front of an oncoming vehicle. In the case of motorcyclists and moped accidents they arose mainly because of the inadequacy speed. Cyclists cause accidents mainly, when they continue a ride and not have priority vehicle. The mortality rate of accidents among pedestrians is highest and amounts to about 12.4 killed per 100 accidents, while for mopeds, this ratio is 2.6.
Słowa kluczowe
PL piesi   rowerzyści   motocykliści   bezpieczeństwo ruchu   wypadki drogowe  
EN pedestrians   bikers   motorcyclist   road safety   road accidents  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 11
Strony 75--81
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., wykr.
Twórcy
autor Jurecki, R. S.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, rjurecki@tu.kielce.pl
autor Jaśkiewicz, M.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, m.jaskiewicz@tu.kielce.pl
autor Więckowski, D.
Bibliografia
1. Jamroz K., Kaczmarek J. Jak zmniejszyć poziom ryzyka pieszych w ruchu drogowym w Polsce, Transport Miejski i Regionalny, 07-08/2006, pp. 40-47.
2. Jurecki R., Stańczyk T., Driver reaction time to lateral entering pedestrian in a simulated crash traffic situation, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Volume 27, Part A, November 2014, doi:10.1016/j.trf.2014.08.006, pp.22-36.
3. Jurecki R., Jaśkiewicz M., Analysis of Road accidents over the last ten years, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 2012, ZN. 32 (104) z. 2 pp. 65-70.
4. Jurecki R., Jaśkiewicz M., Więckowski D., Analiza bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach w Polsce w latach 2010-2014, X Międzynarodowa Konferencja AUTOMOTIVE SAFETY 2016, s.108-115.
5. Keller C. G., Dang T., Fritz H., Joos A., Rabe C., Gavrila D. M. (2011). Active pedestrian safety by automatic braking and evasive steering. Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on, 12(4), pp.1292-1304.
6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602.
7. http://moto.pb.pl/3729359,14849,przekroczylismy-srednia-ue-w-liczbie-zarejestrowanych-aut
8. http://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Rejestracje-samochody-osobowe-i-dostawcze/Rok-2015/Grudzien-2015r
9. http://www.samar.pl/wiadomosci/maj-2016-900-000-aut-w-zasiegu?locale=pl_PL
10. http://tvnmeteo.tvn24.pl/archiwum-2015-09-11,1/duze-zmiany-dla-rowerzystow-nowe-znaki-i-swiatla,178678,0.html
11. http://www.eurorap.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=96#PL-RI-Mapa1_0_2010-2012
12. www.jezdzezglowa.pl/pl/zmiany-w-przepisach-ruchu-drogowego,11.html
13. www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-343_pl.htm dostęp 20.07.2016r.
14. www.policja.pl Wypadki drogowe w Polsce, Raporty roczne z lat 2010-15 dostęp z dnia 15.08.2016
15. www.motofakty.pl/artykul/pierwszenstwo-dla-pieszych-zanim-wejda-na-pasy-w-sejmie-opor.htm
16. http://www.info-car.pl/infocar/artykuly/aktywne-przejscia-dla-pieszych.html dostęp z dnia 20.08.2016.
17. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiV0bq7_NfOAhVFkSwKHTynAVgQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.krbrd.gov.pl%2Ffiles%2Ffile_add%2Fdownload%2F295_who-bezpieczenstwo-pieszych-podrecznik-bezpieczenstwa-drogowego-dla-decydentow-i-praktykow.pdf&usg=AFQjCN E7QWB9TR Yap1AS36sx0m5nklN8A &bvm=bv.1297 59880, d.bGg Bezpieczeństwo pieszych, Podręcznik bezpieczeństwa drogowego dla decydentów i praktyków, WHO 2013, dostęp z dnia 15.08.2016
18. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-970_pl.htm?locale=en dostęp z dnia 05.08.2016
19. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-bezpieczenstwie-pieszych-i-rowerzystow-na-drogach-publicznych.html dostęp z dnia 15.09.2016.
20. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/niemcy;maja;najwiecej;aut;a;wlosi;motorow,252,0,185852.html dostęp z dnia 10.09.2016.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b792f2d6-ee13-45e9-a69f-67f4c93b7d76
Identyfikatory