Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b791c5f7-8cf2-49d4-b941-753840d8d8e1

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Współpraca w działalności innowacyjnej jako czynnik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa

Autorzy Mieszaniec, J. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Co-operation in the field of innovation as the factor increasing the company’s innovation
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W działalności innowacyjnej przedsiębiorstw górniczych występują bariery głównie związane z czynnikami natury ekonomicznej oraz związane z obszarem zarządzania wiedzą. Artykuł wskazuje na możliwość wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez zaangażowanie się w różne formy współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Równocześnie dokonuje analizy, jaki odsetek przedsiębiorstw górniczych angażuje się we współpracę w działalności innowacyjnej z podmiotami zewnętrznymi i jakie formy przyjmuje ta współpraca.
EN In the field of innovation activity of mining companies, there are some barriers connected with the factors of economic character and those connected with knowledge management. This paper points out an opportunity to increase the potential of company innovation through engaging in different forms of co-operation with the third parties. Simultaneously, this paper presents an analysis of the percentage of mining companies which are involved in the co-operation in the field of innovation with third parties and the forms of co-operation between them.
Słowa kluczowe
PL innowacje   górnictwo   kooperacja   klaster   zarządzanie wiedzą  
EN innovations   mining industry   co-operation   cluster   knowledge management  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 114--117
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Mieszaniec, J.
  • AGH w Krakowie
Bibliografia
1. Dolińska M.: Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. PWE, Warszawa 2010, s. 61.
2. Doz Y., Hamel G.: Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę, Wydawnictwo Helion, 2006.
3. GUS: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006. Warszawa 2007.
4. GUS: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009. Warszawa 2010.
5. GUS: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010. Warszawa 2012.
6. Grzybowska B., Strychalska-Rudzewicz A.: Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami zewnętrznymi w zakresie działalności innowacyjnej [W:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red.): Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami. SGH, Warszawa 2005, s. 121.
7. Knop L.: Kluczowe założenia analizy klastrów. Kwartalnik naukowy: Organizacja i zarządzanie. Nr 4 (16). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011 s. 47÷53.
8. Machnik-Słomka J.: Znaczenie klastrów wiedzy w komercjalizacji wyników badań z uczelni Kwartalnik naukowy: Organizacja i zarządzanie. Nr 4 (16). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011 s. 98÷99.
9. Mieszaniec J.: Nakłady na działalność innowacyjną i ich struktura w przedsiębiorstwach górniczych. Przegląd Górniczy, nr 9, 2011.
10. Mieszaniec J.: Bariery działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach górniczych. Przegląd Górniczy, nr 9, 2012.
11. Mieszaniec J.: The innovativeness of polish mining sector compared with other industrial sectors. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, No. 3, Cracow, 2012.
12. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Warszawa 2013.
13. OECD: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Warszawa 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b791c5f7-8cf2-49d4-b941-753840d8d8e1
Identyfikatory