Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b78970e1-9417-491e-a6ab-9129bcfcbe0c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Notacja algebraiczna homomorficznego modelu zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego

Autorzy Miler, R. K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN An algebraic notation of a homomorpfic model of the integrated maritime transport safety and security monitoring system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Aby realizować w pełni zadania związane z utrzymaniem akceptowalnego poziomu ryzyka zróżnicowanych operacji żeglugowych i portowych do pragmatyki procesów bezpieczeństwa transportu morskiego zaimplementowano zdywersyfikowane systemy monitoringu. Ich poziom integracji jest stosunkowo niewielki, co przy globalnym charakterze transportu morskiego i dążeniu do unifikacji procesów w nim zachodzących jest zjawiskiem niekorzystnym. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie możliwości integracji istniejących systemów monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego, budowa oryginalnego homomorficznego modelu systemu zintegrowanego oraz przedstawienie jego zapisu w notacji algebraicznej. W artykule pozytywnie zweryfikowano hipotezę roboczą stanowiącą, iż istnieją teoretyczne przesłanki umożliwiające budowę koncepcji integracji systemów monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego zmierzającej do optymalizacji procesów zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie morskim.
EN Due to the need for better understanding and management of maritime safety and security aspects several diversified monitoring systems have been implemented to the risk management processes. The integration level of these systems is not satisfactory which, taking into account a global tendency for integration and unification of all already implemented systems highlights existence of serious shortfalls in this field. Thus, the main aim of this paper is an identification of potential for further integration of existing systems and transformation into one completely integrated system. The proposal of homomorpfic integrated model has been shown as well as its algebraically notation. The working hypothesis stated that there is a theoretical potential for integration of maritime transport safety and security systems, has been positively proved.
Słowa kluczowe
PL transport morski   bezpieczeństwo transportu morskiego   monitoring bezpieczeństwa   zintegrowany system monitoringu   notacja algebraiczna   homomorficzny model systemu  
EN maritime transport   maritime transport safety   security monitoring   algebraic notation   integrated monitoring system   homomorpfic model  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 314--319
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Miler, R. K.
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Bałtycki Ośrodek Logistyki Stosowanej w Instytucie Zarządzania i Finansów, rmiler@wsb.gda.pl
Bibliografia
1. Biniek Z., Elementy teorii systemów modelowania i symulacji, Wydawnictwo Internetowe INFOPLAN, s. 6.
2. Cempel C., Teoria i inżynieria systemów – zasady i zastosowania myślenia systemowego, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2008, s. 58.
3. Integrating Maritime Surveillance, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, European Commission Publication, Luxembourg 2010, s. 6.
4. Majzner P., Piszczek W., Investigation of vessel traffic processes at waterway intersections, Scientific Journals Maritime University of Szczecin, vol. 21(93), Szczecin 2010, s. 62-66.
5. Miler R, Monitoring bezpieczeństwa transportu morskiego - modelowanie systemów - strategie ekonomizacji, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2016.
6. Nowakowski T., Niezawodność systemów logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 38.
7. Oziemski S., Entropia układów logistycznych, Materiały X Konferencji Logistyki Stosowanej „Total Logistic Management”, Zakopane 2006., s. 160.
8. Wintgen G., System cybernetyczny w świetle teorii mnogości, “Problemy Organizacji”, 2 (1972), s. 21.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b78970e1-9417-491e-a6ab-9129bcfcbe0c
Identyfikatory