Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b7793bd1-0be1-4825-b189-8cb6afc36e74

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analysis of realization of public transport between Katowice city and Bobrowniki rural commune in the Silesian Agglomeration using buses of the KZK GOP company

Autorzy Sobczak, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza realizacji transportu zbiorowego pomiędzy miastem Katowice a gminą Bobrowniki z wykorzystaniem komunikacji autobusowej organizowanej przez KZK GOP
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from Katowice to one of the smaller town areas (Bobrowniki rural commune) located in the Silesian Agglomeration.
PL Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiające dojazd z Katowic do jednej z mniejszych miejscowości (Gmina Bobrowniki) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej.
Słowa kluczowe
PL Aglomeracja Górnośląska   transport zrównoważony   transport publiczny   transport autobusowy   KZK GOP   transport regionalny   Katowice   Bobrowniki  
EN Silesian agglomeration   sustainable transport   public transport   bus transport   KZK GOP   Bobrowniki and Katowice bus connections  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1672--1678
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., mapy, wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Sobczak, P.
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Nauk Stosowanych, Katedra Logistyki i Transportu
Bibliografia
1. Bryx M.: Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, SGH, Warszawa 2014.
2. Ceder A, O. Tal: Timetable synchronization for buses, Computer-Aided Transit Scheduling, Proceedings of the Seventh International Workshop on Computer-Aided Scheduling of Public Transport, Cambridge, MA, USA, 1997.
3. Gołębiowski P., Jacyna M.: Uwarunkowania techniczno – eksploatacyjne konstruowania rozkładu jazdy dla potrzeb organizatorów przewozów. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pojazdy Szynowe 2012” – Poznań.
4. Jacyna M.: Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
5. Kisielewski P.: City transit logistics system with optimization module. XXX Conference Polioptimization and CAD, Koszalin University of Technology, Mielno 2012.
6. Kisielewski P.: Crew rostering in city public transit. Czasopismo Logistyka 6/2014, Poznań 2014.
7. Kisielewski P.: Planning and dispatching optimization of city transport. Conference of IGKM, Białystok 2012.
8. Kisielewski P.: Wybrane problemy optymalizacyjne strategicznego planowania w komunikacji miejskiej. Czasopismo Logistyka 6/2014, Poznań 2014.
9. Liebchen C.: Periodic Timetable Optimization in Public Transport. Technische Universitat. Disertations, Berlin 2006.
10. Poznański J., Żebrak D.: Zastosowanie metody obliczeń uproszczonych do wyznaczania czasu jazdy pociągu na szlaku. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria Transport, zeszyt 87. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
11. Sobczak P.: Analiza realizacji transportu zbiorowego pomiędzy gminą Bobrowniki a miastem Katowice z wykorzystaniem komunikacji autobusowej organizowanej przez KZK GOP, Czasopismo Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 10/2016, Radom 2016.
12. Sobczak P.: Analiza realizacji transportu zbiorowego pomiędzy miastem Siewierz a miastem Katowice z wykorzystaniem komunikacji autobusowej organizowanej przez KZK GOP, Czasopismo Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 10/2016, Radom 2016.
13. Sobczak P.: Analiza realizacji transportu zbiorowego pomiędzy miastem Tychy a wybranymi miastami aglomeracji śląskiej z wykorzystaniem linii MZK Tychy nr 14. Czasopismo Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 6/2016, Radom 2016.
14. Sobczak P.: Analiza realizacji transportu zbiorowego pomiędzy miastem Tychy a wybranymi miastami aglomeracji śląskiej z wykorzystaniem linii MZK Tychy nr 1, Czasopismo Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 6/2016, Radom 2016.
15. Sobczak P.: Połączenia autobusowe pomiędzy Czeladzią a Sosnowcem i Dąbrową Górniczą jako element zrównoważonego transportu w województwie śląskim. Czasopismo Logistyka 6/2014, Poznań 2014.
16. Sobczak P.: Połączenia autobusowe pomiędzy Sosnowcem i Dąbrową Górniczą a Czeladzią jako element zrównoważonego transportu w województwie śląskim. Czasopismo Logistyka 6/2014, Poznań 2014.
17. Sobczak P.: Połączenia między autobusami w Dąbrowie Górniczej jako element realizacji założeń zrównoważonego rozwoju transportu w województwie śląskim. Czasopismo Logistyka 6/2014, Poznań 2014.
18. Sobczak P.: Realization of bus connections on the route Chorzów - Sosnowiec as part of sustainable transport in the Silesian province. Czasopismo Logistyka 4/2015, Poznań 2015.
19. Sobczak P.: Realization of bus connections on the route Sosnowiec - Chorzów as part of sustainable transport in the Silesian province. Czasopismo Logistyka 4/2015, Poznań 2015.
20. Sobczak P., Buchwald P.: Analiza realizacji transportu zbiorowego pomiędzy wybranymi miastami aglomeracji śląskiej a miastem Tychy z wykorzystaniem linii MZK Tychy nr 14. Czasopismo Logistyka 6/2015, Poznań.
21. Sobczak P., Sierpiński G.: Rozkład jazdy wybranej linii miejskiego transportu zbiorowego wobec realizacji założeń zrównoważonego rozwoju transportu w województwie śląskim. Czasopismo Logistyka 3/2014, Poznań 2014.
22. Wilson N., Nuzzolo A.: Schedule-Based Dynamic Transit Modeling: Theory and Applications. Kluwer Academic Publishers 2010.
23. Zielona Księga „W kierunku nowej kultury mobilności – KOM (2007) 551 oraz Komunikat „Plan działań na rzecz mobilności miejskiej – COM (2009) 490.
24. Strona internetowa Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego http://www.kzkgop.com.pl/ (dostęp: 12.03.2016).
25. Strona internetowa portalu jakdojade.pl gop.jakdojade.pl (dostęp 16.09.2016).
26. Strona internetowa urzędu gminy Bobrowniki http://www.bobrowniki.pl (dostęp: 31.05.2016).
Uwagi
PL Artykuł w języku polskim ukazał się w numerze 10. 2016 roku czasopisma "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe".
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b7793bd1-0be1-4825-b189-8cb6afc36e74
Identyfikatory