Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b757e365-2603-4759-8b4a-59bc7670d3b0

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

The role and importance car washes in Poland

Autorzy Zielińska, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Rola i znaczenie myjni samochodowych w Polsce
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This paper provides a profiles of car washes, including their main advantages and drawbacks, and describes the technical, legal and environmental requirements relating to the operation of car washes in Poland. The paper also shows how the demand for services offered by car washes has developed over the past years. In addition, the development trends of car washes are presented.
PL W artykule przedstawiono charakterystykę myjni samochodowych. Wymieniono ich najważniejsze zalety oraz wady. Opisano wymagania techniczne, prawne i ekologiczne związane z funkcjonowaniem myjni samochodowych w Polsce. Scharakteryzowano ponadto, jak kształtowało się na przestrzeni ostatnich lat zapotrzebowanie na usługi oferowane przez myjnie samochodowe. Zaprezentowano także tendencje rozwojowe myjni samochodowych.
Słowa kluczowe
PL myjnia samochodowa   wymagania techniczne   wymagania prawne   wymagania ekologiczne  
EN car washes   technical requirements   legal requirements   environmental requirements  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 520--523
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Zielińska, E.
Bibliografia
1. Biedrońska J., Figaszewski J., Kozak K., Lisiak A., Mikoś-Rytel W., Projektowanie obiektów motoryzacyjnych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.
2. Chaciński J., Jędrzejewski Z., Zaplecze techniczne transportu samochodowego. WKiŁ, Warszawa, 1982.
3. Jazdon A., Zasady projektowania obiektów obsługowego zaplecza technicznego. Opracowanie wewnętrzne POIG, WIM UTP, Bydgoszcz, CD, 2012.
4. Linek Ł., Projekt wstępny myjni samochodowej o zróżnicowanym zakresie usług. Praca inżynierska Politechniki Rzeszowskiej (promotor: Zielińska Edyta), Rzeszów, 2014.
5. Parczewski W., Tauszyński K., Projektowanie obiektów użyteczności publicznej. WSiP, Warszawa, 2013.
6. Zielińska E., Lejda K., The proposed methodology for analysis of ecological problems concerning a technical infrastructure of motor transport. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnic-twa, Tom XI, PAN o/Lublin, 2011.
7. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-powiadać budynki i ich usytuowanie.
8. Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.).
9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i ostatnią zmianą z 21 sierpnia 2007 r.
10. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, 951, z późn. zm).
11. Tygodnik Auto Świat, Nr 33/2012, p. 16.
12. Strony internetowe dotyczące myjni samochodowych.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b757e365-2603-4759-8b4a-59bc7670d3b0
Identyfikatory