Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b702783a-087e-4fe8-aab9-69c7179f142b

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Determinanty prędkości przejazdu pojazdów przez skrzyżowania z ruchem okrężnym

Autorzy Macioszek, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The determinants of the speed of vehicles passing through the intersection with circular movement
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono geometryczne determinanty prędkości pojazdów poruszających się w obszarze skrzyżowań z ruchem okrężnym wraz z charakterystyką wybranych sposobów zarządzania prędkością.
EN The paper presents the geometric determinants of the speed of vehicles passing through the intersections with circular movement with characteristics of selected speed managements methods.
Słowa kluczowe
PL prędkość pojazdu   skrzyżowania z ruchem okrężnym  
EN vehicle speed   circular intersections  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2013
Tom z. 78
Strony 81--88
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor Macioszek, E.
Bibliografia
1. Akcelik R.: Estimating negotiation radius, distance and speed for vehicles using roundabouts. Akcelik & Associates Pty Ltd, 24th Conference of Australian Institutes of Transport Research 2004.
2. Arndt O.: Speed control at roundabouts – use of maximum entry path radii. Queensland Department of Main Roads, Australia. 23rd ARRB Conference – Research Partnering with Practitioners, Australia, 2008. Źródło: http://wwwsidrasolutions.com.
3. Austroads: Roundabouts, Guide to Traffic Engineering Practice. Part 6, Austroads, Australia 1993.
4. Bared J., Kittelson & Associates Inc., Ruhr University of Bochum, University of Idaho, Hurst-Rosche Engineers, Buckhurst Flsh & Jacquemart, Queensland University of Technology in Australia, University of Florida, Pennsylvania State University, Eppell Olsen & Partners from Australia: Roundabouts: An Informational Guide. Federal Highway Administration. Publication Number FHWA-RD-00-067, Virginia, USA 2000.
5. Bezerra B., Romao M., Ferraz A.: Benefit-cost analysis of roundabouts in a Brazilian city regarding to the number and severity of traffic accidents – a case study. 12th World Conference on Transport Research Society. Portugal, July 11-15, 2010, http://www.researchgate.net/publication/228460237.
6. Bezerra B., Romao M., Ferraz A.: A case study of implementation of roundabouts in a brazilian city regarding to the number and severity of traffic accidents, http//pluris2010.civil.uminho.pt/Actas/PDF/Paper447.pdf.
7. Daniels S., Brijs T., Nuyts E., Wets G.: Externality of risk and crash severity at roundabouts. Accident Analysis and Prevention 42/2010, pp. 1966-1973.
8. Gedeon G.: Roundabout Geometric Design. Course No: C04-004, Credit: 4 PDH, http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/000676.pdf.
9. Lund B.C.: Driver bahaviour towards circulating cyclists At roundabouts. A vehicle simulator study with concurrent collection of eye movements. Trafitec Research Park Scion-Dtu, Denmark, http:// trafitec.dk/sites.
10. Macioszek E.: Stan wiedzy na temat prędkości przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie typu rondo. Logistyka 4/2011, s. 600-609.
11. Macioszek E.: Analiza prędkości przejazdu pojazdów przez skrzyżowania z ruchem okrężnym. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport z. 82. Systemy, Podsystemy i Środki w Transporcie Drogowym, Morskim i Śródlądowym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012, s. 69-84.
12. Macioszek E.: Safe Road Traffic on Roundabouts as an Element Assisting Efficient Road Transportation System Development in the Upper Silesia Region, [in:] R. Janecki, S. Krawiec, G. Sierpiński (ed.): Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. The Transportation as the Factor of the Socio-Economic Development of the Regions. Monograph 386. Publishing House: Silesian University of Technology, Gliwice 2012, p. 85-95.
13. Macioszek E.: Analiza prędkości przejazdu wyróżnionych grup rodzajowych pojazdów na skrzyżowaniach typu rondo. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr kol.1862, seria Transport z. 74. Gliwice 2012, s. 59-66. Praca wykonana w ramach badań własnych BK-357/RT5/2011.
14. Retting R.A., Persaud B.N., Garder P.E., Lord D.: Crash and Injury Reduction Following Installation of Roundabouts in the United States. American Journal of Public Health, Vol. 91, No. 4, April 2001, p. 628-631.
15. Ritchie S.: High Speed Approaches At Roundabouts. National Roundabout Conference 2005 DRAFT. Źródło: http://www.teachamerica.com/rab08/RA808_Papers/RAB08S8B Ritchie.pdf.
16. Roundabouts: An Informational Guide. Federal Highway Administration. Publication Number FHWA-RD-00-067, Virginia, USA 2000.
17. Technical Memorandum on Roundabout Design, Highway Directorate, Department of the Environment, Technical Memorandum H2/75, United Kingdom 1975.
18. United Kingdom Design Manual Roads and Bridges – Geometric Design of Roundabouts. United Kingdom Department of Transport, TD 16/93, part 3 of section 2 of volume 6 of the Design Manual for Roads and Bridges. United Kingdom 1993.
19. Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych, Część II Ronda. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b702783a-087e-4fe8-aab9-69c7179f142b
Identyfikatory