Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b6e589d0-5c59-4abb-a5a0-bd09281db427

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Charakterystyka jednostek morskich pełniących funkcję bunkrowania skroplonego gazu ziemnego

Autorzy Chłopińska, E.  Jarmołowicz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Characteristics of vessels functioning as bunkering of LNG
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został aspekt wykorzystania LNG jako potencjalnego źródła napędu jednostek morskich. W związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE scharakteryzowano zapotrzebowanie na transport drogą morską skroplonego gazu ziemnego na obszarach ECA. LNG jest alternatywnym rozwiązaniem dla armatorów statków, pragnących maksymalnie ograniczyć emisje zanieczyszczeń w celu ochrony środowiska naturalnego. To specyficzne paliwo ze względu na swoje właściwości wymaga transportu w odpowiednich warunkach. W pracy wskazano rodzaje statków przystosowanych do przewozu LNG. Opisano również operacje bunkrowania statków LNG oraz wyszczególniono jednostki mogące pełnić te funkcję.
EN Article characterizes the use of LNG as a potential source of vessels propulsion. Due to the entry into force of Directive 2012/33 / EU of the European Parliament and of the Council in the article, the demand for transport of liquefied natural gas in ECA areas has been characterized. LNG is an alternative solution for shipowners to minimize pollution emissions for the environment. This specific fuel, taking into account the properties requires a transport in appropriate conditions. The types of ships adapted for LNG transport are indicated in the paper. LNG bunkering operations have also been described, and ships that can execute these the function are enumerated.
Słowa kluczowe
PL gaz ziemny   skroplony gaz ziemny   LNG   żegluga morska   transport morski   transport LNG   bunkrowanie paliwa   bunkrowanie statków   Dyrektywa 2012/33/UE  
EN natural gas   LNG bunkering   LNG transport   maritime transport   shipping   ship fuel bunkering   Directive 2012/33/EU  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 6
Strony 1345--1349, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., schematy, tab., wykr.
Twórcy
autor Chłopińska, E.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, Instytut Nawigacji Morskiej, Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi
autor Jarmołowicz, K.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Bibliografia
1. Banaszek Andrzej: Bezpieczeństwo operacji bunkrowania statku na otwartym morzu, AUTOBUSY 6/2016.
2. Blacharski Tomasz, Biały Rafał, Kaliski Maciej, Stachowiak Bartosz, Szurlej Adam: Wpływ dostaw LNG na rozwój krajowego rynku gazu ziemnego. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2016, nr 95, s. 253–264.
3. Chmielewski Dawid, Maruszczak Marianna: Wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego LNG jako alternatywne paliwo dla jednostek pływających, Wyzwania współczesnej logistyki, Łódź 2016, s. 61-66.
4. Dane DNV GL.
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z dnia 21 listopada 2012 r.
6. MAGALOG: Developing LNG as a clean fuel for ships in the Baltic and North Seas. Report from the MAGALOG project 2008.
7. Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki. Annex VI: Prevention of airpollution by ships.
8. Motowidlak Urszula: LNG jako alternatywne paliwo dla transportu, Handel wewnętrzny, 2013, s. 343-352.
9. Sadowski Józef, Pietkun Jacek, Bezpieczeństwo transportu morskiego LNG, Logitrans - VII Konferencja naukowo-techniczna.
10. U.S. Department of Energy Boston Consulting Group, Goldman Sachs, International Energy Agency and QNB Economics forecasts.
11. www.cire.pl
12. www.gazownictwopolskie.pl
13. www.lngworldshipping.com
14. www.obserwatorfinansowy.pl
15. www.tinesgas.com
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b6e589d0-5c59-4abb-a5a0-bd09281db427
Identyfikatory