Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b6d5292e-5a04-4e16-b7c0-c0d8e2b53d01

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Włókna polimerowe jako alternatywa włókien stalowych stosowanych w betonie

Autorzy Kurpińska, M.  Mariak, A. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Polymer fiber reinforced concrete as an alternative to steel fiber
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Betony ze zbrojeniem strukturalnym należą do materiałów kompozytowych. Obecność włókien zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i rozciąganie przy zginaniu, udarność, a także zapobiega powstawaniu mikrorys i spękań. W artykule omówiono podstawowe parametry włókien stalowych i makrowłókien polimerowych oraz ich wpływ na właściwości dojrzewającego i stwardniałego betonu. Szczególną uwagę zwrócono na zalety makrowłókien polimerowych w stosunku do włókien stalowych. Włókna syntetyczne znajdą zastosowanie przy budowie obiektów, w przypadku których istotne będzie ograniczenie spękań skurczowych, duża odporność na udarność, korozję i wysoką temperaturę. Fibrobetony coraz częściej stanowią istotny element przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.
EN Fiber reinforced concrete belongs to a group of composite materials and is characterized by special properties. The presence of fibers increases the tensile strength, flexural strength, impact strength and also prevents the formation of microcracks and cracks. The paper discusses the basic parameters of steel and polymer fibers and the impact of both types of fibers on the properties of maturing and hardened concrete. Particular attention was paid to the advantages of polymer fibers in relation to the well-known steel fibers. The synthetic fibers undoubtedly will be applied in the construction of buildings where the reduction of shrinkage cracking as well as corrosion resistance and fire temperatures are an essential element of the adopted design solutions.
Słowa kluczowe
PL beton   zbrojenie rozproszone   fibrobeton   włókno polimerowe   makrowłókno   włókno stalowe  
EN concrete   dispersed reinforcement   fibre reinforced concrete   polymer fibre   macrofiber   steel fibre  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2016
Tom nr 2
Strony 42--44
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., tab.
Twórcy
autor Kurpińska, M.
autor Mariak, A.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Bibliografia
[1] Bednarek Zoja, Tomasz Drzymała. 2013. „Analiza wpływu wysokiej temperatury na zmianę parametrów wytrzymałościowych fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych”. Zeszyty Naukowe SGSP 47 (3): 127 – 138.
[2] Brandt Andrzej M. 2009. „Cement Based Composites: Materials, Mechanical Properties and Performance”. Taylor and Francis Group 1-535.
[3] Glinicki Michał A. 2008. „Wytrzymałość równoważna fibrobetonu na zginanie”. Inżynier Budownictwa 47(1): 50 – 51. PL ISNN 1732-3428.
[4] Glinicki Michał A., Agnieszka Litorowicz, Marek Zieliński. 2002. „Badanie odporności fibrobetonów na pękanie przy zginaniu”. Materiały Budowlane (3): 74 – 76.
[5] Jasiczak Józef, Paweł Mikołajczak. 2003. „Technologia betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Poznańskiej. Poznań.
[6] Katzer Jacek. 2010. „Kształtowanie właściwości wybranych fibrokompozytów cementowych”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Białystok.
[7] PN-EN14651. 2005. Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym. Pomiary wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (granica proporcjonalności LOP).
[8] http://www.astra-polska.com.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b6d5292e-5a04-4e16-b7c0-c0d8e2b53d01
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2016.02.13