Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b6a6bbfa-bf41-493a-9484-5804996d2060

Czasopismo

Archives of Civil Engineering

Tytuł artykułu

Quantitative identification of construction risk

Autorzy Kasprowicz, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Kwantytatywna identyfikacja ryzyka budowy
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Risks pertaining to construction work relate to situations in which various events may randomly change the duration and cost of the project or worsen its quality. Because of possible significant changes of random events, favorable, moderate, and difficult conditions of construction work are considered. It is the first stage of the construction risk analysis. The probabilistic parameters of construction are identified and described by using the design characteristics model of the structure and the construction technology model. The first describes the probabilistic properties of the structure execution's technology. The second describes the probabilistic properties of the works execution. Both models contain basic probabilistic data for scheduling, cost estimating, and risk assessment of the construction.
PL Kwantytatywna metoda identyfikacji ryzyka budowy, którą opisano w artykule, pozwala identyfikować probabilistyczne parametry i charakterystyki ryzyka robót budowlanych na placu budowy. Identyfikowany jest wpływ losowych czynników zakłócających przebieg i wyniki robót. Identyfikowane dane dotyczą ryzyka budowy i stanowią podstawę oceny ryzyka opóźnienia ostatecznego terminu i ryzyka wzrostu całkowitych kosztów zakończenia budowy. Zakłada się, że budowa może być realizowana tylko wtedy, gdy zakłócenia losowe nie uniemożliwiają realizacji budowy zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W tym sensie zakłócające czynniki losowe mogą jedynie opóźniać ostateczny termin i zwiększać całkowite koszty zakończenia budowy. W silnie niestabilnej sytuacji realizacyjnej powinny być identyfikowane pomyślne, przeciętne i niekorzystne warunki budowy.
Słowa kluczowe
PL konstrukcja   budowa   model   identyfikacja ryzyka   ryzyko budowy   analiza ryzyka   analiza ilościowa  
EN structure   construction   model   risk identification   construction risk   risk analysis   quantitative analysis  
Wydawca Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Czasopismo Archives of Civil Engineering
Rocznik 2017
Tom Vol. 63, nr 1
Strony 63--75
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., tab.
Twórcy
autor Kasprowicz, T.
Bibliografia
1. Batselier J., Vanhoucke M., Construction and evaluation framework for a real-life project database. International Journal of Project Management 33 (2015), 697-710.
2. Hajdu M., Effects of the application of activity calendars on the distribution of project duration in PERT networks. Automation in Construction (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2013.05.025, Elsevier. AUTCON-01598.
3. Hajdu M., Bokor O., Sensitivity analysis in PERT networks: Does activity duration distribution matter? Automation in Construction 65 (2016). 1–8.
4. Konior J., Enterprise’s risk assessment of complex construction projects. Archives of Civil Engineering. Vol. LXI, Issue 3, 2015. DOI: 10.1515/ace-2015-0025. 63-74.
5. Mubarak Saleh A., Construction Project Scheduling and Control. John Wiley & Sons, 2015. ISBN: 978-1-118-84600-1, pp. 504.
6. Skorupka D., Method of Construction Projects Risk Assessment. LAMBERT Academic Publishing GmbH & Licensors, Saarbrücken 2012.
7. Skorupka D., Identification and initial risk assessment of construction projects in Poland. Journal of Management in Engineering, 2008. 120-127.
8. Z. Milian, Dokładne rozwiązania problem PERT z mieszanymi rozkładami czasu realizacji zadań. Czasopismo techniczne, z.2 Budownictwo z. 1-B, 2010 r.
9. A. Sobotka, P. Jasiak, Uwzględnienie ryzyka w ocenie czasu w ofercie rewitalizacji obiektu zabytkowego. Budownictwo i Inżynieria Środowiska; ISSN 2081-3271, 2011, vol. 2 no 4, 651 – 654.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b6a6bbfa-bf41-493a-9484-5804996d2060
Identyfikatory
DOI 10.1515/ace-2017-0005