Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b6a1057e-e750-493b-8771-af138ac548d9

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Rekuperacja - ekonomiczny sposób na poprawę jakości powietrza

Autorzy Kazimierowicz, J.  Gajewski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Recuperation - economic improvement of air quality
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kwestia właściwego funkcjonowania wentylacji ma istotne znaczenie dla samopoczucia mieszkańców domu, rozumianego jako konstrukcja budowlana. Rekuperacja jest odzyskiem energii wewnętrznej z powietrza usuwanego z pomieszczeń, która poprzez wymiennik przenika do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Instalacja wentylacyjna z rekuperacją pozwala na ograniczenie zużycia ciepła. Jest też ona najlepszym i najskuteczniejszym rodzajem wentylacji, gdyż poza oszczędnością wynikającą z zastosowania rekuperatorów, poprawia ona również stan higieniczny powietrza.
EN The question of the proper ventilation is essential for wellbeing of residents of the house meant as a construction. Recuperation is the recovery of internal energy from exhaust air removed from premises. The energy penetrates ventilation air of the premises as a result of heat transfer in the exchanger. Ventilation system with recuperation can reduce heat energy consumption. It is also by far the best and most effective ventilation system because apart from savings due to the use of recuperators, the hygienic condition of the air is improved.
Słowa kluczowe
PL rekuperacja   jakość powietrza  
EN recuperation   improvement of air quality  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2013
Tom T. 44, nr 12
Strony 521--525
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys.
Twórcy
autor Kazimierowicz, J.
autor Gajewski, A.
  • Katedra Ciepłownictwa, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
Bibliografia
[1] Baranowski A.: Wentylacja z odzyskiem ciepła, Materiały Budowlane, 1/2001, s. 140
[2] Chilewski Z.: Rekuperator w domu, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 7/2006, s. 79
[3] Hański A. i Sobiech R: Inteligentny system wentylacji z odzyskiem ciepła, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 8/2011, s. 82 - 83
[4] Kalinowski E.: Przekazywanie ciepła i wymienniki. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1997
[5] Kosowski M: Rekuperator - oszczędność czy konieczność?, Czysta Energia, 10/2005, s. 26-27
[6] Kosowski M.: Rekuperator w systemie wentylacyjnym, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 7/2004, s. 30
[7] Laskowski P: Odzysk ciepła z wentylacji, Materiały Budowlane, 8/2000, s. 44-45
[8] Laskowski P: Porównanie układów odzysku ciepła z wentylacji, Materiały Budowlane, 1/2002, s. 76-78
[9] Nantka M. B.: Wentylacja z elementami klimatyzacji. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011
[10] Przydrożny S.: Wentylacja. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1991
[11] Romanowicz T.: Wentylacja z odzyskiem ciepła, Materiały Budowlane, 7/2000, s. 26
[12] Trusewicz T.: Oszczędność energii w systemach wentylacji, Materiały Budowlane, 1/2006, s. 65-66
[13] Winkler A.: Odzysk ciepła z wentylacji - porównanie parametrów rekuperatorów obrotowych i krzyżowych, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 4/1999, s. 23-25
[14] http://www.heatszczecin.pl/rekuperacja/Enervent.pdf - 9.10.2013
[15] http://www.bmstechnik.com/catalogue/BARTOSZ/Poradnik_Bartosz_rekuperacja.pdf - 9.10.2013
[16] http://www.klimaconnect.pl/1,3,19,rekuperacja.html - 9.10.2013
[17] http://artelis.pl/artykuly/4855/jak-dziala-rekuperator - 9.10.2013
[18] http://www.kkclima.pl/odzyskciepla.htm - 9.10.2013
[19] http://www.pro-vent.pl/budowa-rekuperatora-mistral,0.html - 9.10.2013
[20] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1289)
[21] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926)
[22] PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania
[23] PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b6a1057e-e750-493b-8771-af138ac548d9
Identyfikatory