Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b6729fa2-05c0-4652-89f2-072ec28ce6c8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza efektywności zastosowania geosiatki komórkowej do wzmacniania podtorza kolejowego

Autorzy Rap, Ł.  Górszczyk, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effectiveness analysis of the use of cellular geogrids for railway subgrade strengthening
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz efektywności zastosowania wybranych typów geosiatki komórkowej do wzmacniania podtorza kolejowego. Przeprowadzono analizy wytrzymałościowe wybranej nawierzchni kolejowej, której podłoże gruntowe zostało wzmocnione systemem geokomórkowym. Efektywność została oceniona poprzez określenie stopnia redukcji/zmiany naprężeń w podłożu gruntowym dla wybranej nawierzchni kolejowej, wynikającego z zastosowania poszczególnych typów geokomórek o różnej geometrii przy ustalonych założeniach. Przeprowadzone analizy potwierdziły zasadność stosowania systemu geokomórkowego do wzmacniania podłoża gruntowego pod nawierzchnią kolejową w przypadku występowania gruntów o niskiej nośności.
EN The article presents the results of analyzes of the effectiveness of the use of cellular geogrids selected types to reinforce the railway subgrade. Structural analyses of selected railway track were carried out. Effectiveness was assessed by determining the degree of reduction / stress changes in the subsoil for the selected track surface. This resulted from the use of different types of geocells of different geometry with fixed assumptions. The conducted analysis confirmed the validity of the application of the cellular geogrids to reinforce the subsoil under railway structures in the case of soil with low bearing capacity.
Słowa kluczowe
PL drogi kolejowe   podtorze kolejowe   wzmocnienie podtorza   geosiatka komórkowa   nawierzchnia kolejowa   analiza wytrzymałościowa  
EN railways   railway track bed   strenghtening of road bed   geocell   surface railway   strength analysis  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1325--1328
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Rap, Ł.
  • absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
autor Górszczyk, J.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu
Bibliografia
1. Kessler A., 10-letnie doświadczenia w stosowaniu systemów geokomórkowych do napraw, modernizacji i budowy linii kolejowych w Polsce, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, nr 78, z. 132, 2006, 147-171.
2. Kessler A., Naprawa i modernizacja podtorza kolejowego oraz nasypów przy zastosowaniu komórkowego systemu ograniczającego Presto Geoweb” Komunikat na Ogólnopolskiej Konf. Nauk-.Techn. Nowoczesne technologie i systemy usprawniające zarządzanie w transporcie kolejowym” Zakopane, 2002.
3. Chrismer S., Test of GEOWEB to improve track stability over soft subgrade, Association of American Railroads Railway Technology Department, Washington 1997.
4. Krishnaswamy N. R. Madhavi Latha G., Rajagopal K., Model studies of geocell supported embankements constructed over a soft clay foundation. Geotechnical Testing Journal, Vol. 23, p. 4555. 2000.
5. Dash S. K., Kumar S., Krishnaswamy N. R. Rajagopal.K., Bearing capacity of strip footings supported on geocell reinforced sand. Geotextiles and Geomebranes, Vol. 19, p 235-256. 2001.
6. Kessler A., Materiały niepublikowane, 2014.
7. Martin S. M., Senf F. D.,Kessler A, Jędrzejewski T., Zastosowanie Komórkowego Systemu Ograniczającego Jako Nowej Przyjaznej Dla Srodowiska Technologii Do Stabilizacji Gruntów - Krajowa Konferencja Komitet Inżynierii PAN, Kraków, 1996.
8. Bathurst R. J., Jarrett M. P., Large Scale Model Tests of Geocomposite Mattresses over Peat Subgrades, Civil Engineering Department, Royal Military College of Canada, Kingston, Ontario, Canada.
9. Wiłun Z., Zarys geotechniki, WKiŁ, Warszawa 2008.
10. Rap Ł., Pachowicz K., Wpływ parametrów systemu geokomórkowego na rozkład naprężeń w nawierzchni kolejowej i podłożu gruntowym, Praca dyplomowa, Politechnika Krakowska, Kraków 2015.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b6729fa2-05c0-4652-89f2-072ec28ce6c8
Identyfikatory