Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b6687212-2212-45e6-9f04-5c5d0a8202bc

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Carbon capture, wiedzieć jak najwięcej – nasz wspólny cel

Autorzy Tatarczuk, A.  Ściążko, M.  Stec, M.  Tokarski, S.  Janikowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Carbon capture, towards comprehensive knowledge – our common objective
Konferencja XIV Konferencja Ochrona Środowiska : przepisy, rozwiązania, interpretacje, trendy
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Największymi wyzwaniami dla procesu aminowego usuwania CO2ze spalin z konwencjonalnych elektrowni węglowych, jest ograniczenie energii wymaganej do regeneracji roztworu oraz określenie barier technologicznych stojących na przeszkodzie wdrażania tej technologii w skali przemysłowej. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla bada powyższe zagadnienia w ramach Strategicznego Projektu Badawczego: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zeroemisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2ze spalin. Badania prowadzone są w skali pilotowej na modułowej instalacji, powstałej dzięki współpracy Instytutu z partnerami przemysłowymi: Tauron Polska Energia SA i Tauron Wytwarzanie SA. Aktualnie Instalacja Pilotowa jest wykorzystywana do testów aminowego usuwania CO2ze spalin z kotła pyłowego w Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych, które pozwolą uzyskać niezbędne doświadczenie i wiedzę wymaganą przy wdrażaniu technologii Carbon Capture.
EN The greatest challenge to be overcome in the process of amine capture of CO2from flue gases in conventional coal power plants is the reduction in energy demand for the regeneration of the solution as well as the identification of technological obstacles to the introduction of this technology at an industrial scale. The Institute for Chemical Processing of Coal (IChPW) investigates the above-mentioned issues as part of the Strategic Research Programme – „Advanced technologies of energy acquisition: Development of high performance technology of “zero-emission” coal units integrated with CO2reuptake from flue gases”, coordinated by the Silesian University of Technology. The research is performed at a pilot scale with the application of a modular plant, created thanks to the cooperation of the Institute with industrial partners: TAURON Polska Energia SA and TAURON Wytwarzanie SA. Currently, the Pilot Plant is being implemented for the purpose of the investigation of amine capture of CO2from the flue gases from the pulverized-fuel boiler in Łaziska Power Plant, The said investigation shall bring the experience and knowledge required for the implementation of Carbon Capture technology.
Słowa kluczowe
PL usuwanie CO2 ze spalin   instalacja pilotowa   monoetanoloamina   Carbon Capture   CCS  
EN CO2 capture from flue gases   pilot plant   monoethanolamine   Carbon Capture   CCS  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2013
Tom Vol. 67, nr 10
Strony 897--902
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Tatarczuk, A.
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
autor Ściążko, M.
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
autor Stec, M.
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
autor Tokarski, S.
  • Tauron Wytwarzanie SA, Katowice
autor Janikowski, J.
  • Tauron Polska Energia SA, Katowice
Bibliografia
1. Dreszer K., Więcław-Solny L.: Obniżenie emisji C02 z sektora energetycznego - możliwe ścieżki wyboru technologii. Polityka Energetyczna 2008, II, 117-129.
2. Więcław-Solny L., Tatarczuk A., Krótki A., Wilk A.: Przegląd technologii ograniczenia emisji C02 z sektora energetycznego. Karbo 2012, 57, 62-67.
3. Więcław-Solny L., Ściążko М., Tatarczuk A., Krótki A., Wilk A.: Czy CCS może być tańszy?- W poszukiwaniu nowych sorbentów C02. Polityka Energetyczna 2011, 14,441-453.
4. Chmielniak Т., Łukowicz H.: Wysoko sprawne „zeroemisyjne" bloki węglowe zintegrowane z wychwytem C02 ze spalin. Polityka Energetyczna 2012, 15,91-106.
5. Lajnert R., Latkowska B.: Potencjał badawczy instalacji technologicznych Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) w Zabrzu. Przemysł Chemiczny 2013,92,215-221.
6. Tatarczuk A., Ściążko М., Stec М., Tokarski S.: Zastosowanie absorpcji aminowej do usuwania C02 ze spalin w skali pilotowej. Chemik 2013, 67, 407-414.
7. Tatarczuk A., Krótki A., Stec М., Gruszka S., Dziadula S., Zdeb J., Janikowski J.: Preparation for carbon capture pilot tests. Power Engineering and Environment, Ostravice 2012, VŠB-TU Ostrava, 161-163.
8. Szczypiński Т., Tatarczuk A., Grudnik K.: Optymalizacja procesu aminowego wychwytu C02 ze spalin poprzez zmianę konfiguracji układu technologicznego. Przemysł Chemiczny 2013, 92, 106-110.
9. Polasek J.C., Bullin J.A., Donnelly S.T.: How to Reduce Costs in Amine Sweetening Units. Chemical Engineering Progress 1983, 79, 63-67.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b6687212-2212-45e6-9f04-5c5d0a8202bc
Identyfikatory