Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b65c0720-c2bf-41e7-b2e7-a597dfb92070

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Autorzy Skowroński, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Does the air-water heat pump in Polish conditions use renewable energy?
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Znaczący wpływ na stworzenie finansowych systemów wsparcia pomp ciepła jako odnawialnych źródeł energii w UE będzie mieć ich wydajność, wyrażona za pomocą wartości sezonowego współczynnika wydajności grzejnej (SPF). Wartość tego współczynnika przekłada się na ilość przekazanej energii odnawialnej i możliwość zakwalifikowania danego typu pompy ciepła do instalacji OZE. Ustawodawstwo europejskie podaje wytyczne pozwalające krajom członkowskim na oszacowanie, jaka część urządzeń może zostać zaliczona do takich właśnie źródeł.
EN A significant influence upon the development of the financial support systems for heat pumps as the renewable energy sources in the European Union will be exerted by the level of efficiency expressed in the form of the seasonal performance factor (SPF). The value of that factor finds its reflection in the quantity of the transferred renewable energy, and in the possibility of qualifying the heat pump of a given type as the installation of the type using renewable energy sources. The European legislation sets forth the guidelines making it possible for the member states to estimate what part of the devices may be included in the group of these very sources.
Słowa kluczowe
PL energia odnawialna   pompy ciepła   OZE   odnawialne źródła energii  
EN renewable energy   heat pump   renewable energy sources  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2015
Tom Nr 1-2
Strony 54--58
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Skowroński, P.
  • Wydział Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
1. Rubik M., Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej, Warszawa 2011.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
3. Materiały European Heat Pump Association.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącą samodzielną część techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU nr 201/2008, poz. 1240).
5. Lachman P., Pompy ciepła a udział energii odnawialnej i SPF, „Instal Reporter” nr 9/2010.
6. Miara M., Sprawność pomp ciepła w realnych warunkach użytkowania, „Instal Reporter” nr 1/2011.
7. Kubski P., Pompy ciepła w dyrektywie, „Magazyn Instalatora” nr 1/2010.
8. Lachman P., Spór o minimalną wartość SPF w dyrektywie OŹE, „Polski Instalator” nr 3/2010.
9. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Pompy ciepła – Perspektywy wzrostu technologii i ich znaczenie w polskiej energetyce, wrzesień 2013.
10. Decyzja Komisji Europejskiej 2013/114/UE z dnia 1.03.2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE.
11. Smuczyńska M., Pompy ciepła powietrze-woda – praca na cele c.o. i c.w.u., „Instal Reporter” nr 10/2013.
12. Lachman P., Kiedy pompy ciepła korzystają z OZE, „Czysta Energia” nr 12/2013.
13. Wojtas K., Sprężarkowa pompa ciepła w warunkach polskich – analiza ekonomiczna, materiały Forum Wentylacja, Salon Klimatyzacja, Stowarzyszenie „Polska Wentylacja”, Warszawa 2010.
14. Adamski B., Pompy ciepła w układach przygotowania powietrza, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2010.
15. Wojtas K., Możliwości zastosowania pomp ciepła typu powietrze-woda w warunkach polskich, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” nr 5/2010, dodatek.
16. Adamski B., Analiza opłacalności zastosowania pompy ciepła typu powietrze-woda na potrzeby c.o. i c.w.u., „Chłodnictwo i Klimatyzacja” nr 12/2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b65c0720-c2bf-41e7-b2e7-a597dfb92070
Identyfikatory