Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b62ffa1f-9e62-4d16-9b0f-7b6183f4ee69

Czasopismo

Ecological Chemistry and Engineering. A

Tytuł artykułu

Chlorine contamination in different points of pool – risk analysis for bathers’ health

Autorzy Wyczarska-Kokot, J.  Lempart, A.  Dudziak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Zawartość chloru w różnych punktach niecki basenowej – analiza ryzyka dla zdrowia kąpiących się
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The pool water treatment and disinfection plant fulfills its task only if the hydraulic system cooperates with the appropriate pool basin geometry. Water flow through the pool can cause “dead” zones not involved in circulation. In these zones the degree of mixing the disinfectant with water can be different. In consequence, the effectiveness of microorganisms’ deactivation and the health effects on bathers may be different. The physicochemical results of pool water samples taken from the characteristic points of the basin were presented. Attention has been paid to the content of free chlorine and combined chlorine. The study was conducted in two indoor pools, differing in water flow system. Based on the analysis results, chlorine maps for swimming pools were prepared. It has been shown that in order to assess the health risk to bathers samples of water should be collected from representative points of the pool.
PL Stacja oczyszczania i dezynfekcji wody basenowej spełnia swoje zadanie pod warunkiem współpracy systemu hydraulicznego z odpowiednią geometrią niecki basenowej. Przepływ wody przez nieckę basenu może powodować powstawanie „martwych” stref niebiorących udziału w cyrkulacji. W strefach tych różny może być stopień wymieszania dezynfektanta z wodą. Tym samym różna może być skuteczność dezaktywacji mikroorganizmów i wpływ na zdrowie osób kąpiących się. Przedstawiono wyniki fizyczno-chemicznych badań próbek wody basenowej pobranych z charakterystycznych punktów niecki. Szczególną uwagę zwrócono na zawartość chloru wolnego i chloru związanego. Badania przeprowadzono w dwóch krytych basenach różniących się systemem przepływu wody. Na podstawie wyników analiz sporządzono mapy chloru dla niecek basenowych. Wykazano, że do oceny ryzyka zagrożenia zdrowia osób kąpiących się próbki wody powinny być pobierane z punktów niecki basenowej uznanych za reprezentatywne.
Słowa kluczowe
PL mapa chloru   system hydrauliczny basenu   zagrożenie zdrowia kąpiących się  
EN map of chlorine   pool hydraulic system   risk to bathers’ health  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering. A
Rocznik 2017
Tom Vol. 24, nr 2
Strony 217--226
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Wyczarska-Kokot, J.
  • Institute of Water and Wastewater Engineering, Silesian University of Technology, Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, Poland, phone: +48 32 237 22 43, fax: +48 32 237 10 47, joanna.wyczarska-kokot@polsl.pl
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechnika Śląska, Gliwice
autor Lempart, A.
  • Institute of Water and Wastewater Engineering, Silesian University of Technology, Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, Poland, phone: +48 32 237 22 43, fax: +48 32 237 10 47
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechnika Śląska, Gliwice
autor Dudziak, M.
  • Institute of Water and Wastewater Engineering, Silesian University of Technology, Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, Poland, phone: +48 32 237 22 43, fax: +48 32 237 10 47
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
[1] Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser (Water treatment for swimming and bathing pools). DIN 19643 1-4:2012-11, Beuth-Verlag, Berlin, 2012. https://www.beuth.de/de/publikation/aufbereitungvon-schwimm-und-badebeckenwasser-kommentar-zu-din-19643/186065025.
[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Dz.U. 2015, poz. 2016. (Polish Ordinance of the Minister of Health of 9 November 2015: On the requirements that should be met by swimming pool water) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002016.
[3] Guidelines for Safe Recreational Water Environments. Volume 2: Swimming Pools and Similar. WHO, Geneva, 2006. http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/srwe2full.pdf.
[4] Teo TLL, Coleman HM, Khan SJ. Chemical contaminants in swimming pools: Occurrence, implications and control. Environ Int. 2015;76:16-31. DOI: 10.1016/j.envint.2014.11.012.
[5] Chowdhury S, Al-hooshani K, Karanfil T. Disinfection byproducts in swimming pool: Occurrences, implications and future needs. Water Res. 2014;53:68-109. DOI: 10.1016/j.watres.2014.01.017.
[6] Kanan A, Karanfil T. Formation of disinfection by-products in indoor swimming pool water: The contribution from filling water natural organic matter and swimmer body fluids. Water Res. 2011;45:926-932. DOI: 10.1016/j.watres.2010.09.031.
[7] Lee J, Jun MJ, Lee MH, Lee MH, Eom SW, Zoh KD. Production of various disinfection byproducts in indoor swimming pool waters treated with different disinfection methods. Int J Hyg Environ Health. 2010;213:465-474. DOI: 10.1016/j.ijheh.2010.09.005.
[8] Simard S, Tardif R, Rodriguez MJ. Variability of chlorination by-product occurrence in water of indoor and outdoor swimming pools. Water Res. 2013;47:1763-1772. DOI: 10.1016/j.watres.2012.12.024.
[9] Wyczarska-Kokot J. Wpływ metody dezynfekcji na zawartość chloramin w wodzie basenowej (Impact of disinfection method on chloramine content in swimming pool water). Ochr Środ. 2014;36:37-42. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2999fa34-e67e-401c-9262-a43a4bda 9528
[10] Carter RAA, Joll CA. Occurrence and formation of disinfection by-products in the swimming pool environment: A critical review. J Environ Sci. 2017;58:19-50. DOI: 10.1016/j.jes.2017.06.013.
[11] Florentin A, Hautemanière A, Hartemann P. Health effects of disinfection by-products in chlorinated swimming pools. Int J Hyg Environ Health. 2011;214:461-469. DOI: 10.1016/j.ijheh.2011.07.012.
[12] Kaydos-Daniels SC, Beach MJ, Shwe T, Magri J, Bixler D. Health effects associated with indoor swimming pools: A suspected toxic chloramine exposure. Public Health. 2008;122:195-200. DOI: 10.1016/j.puhe.2007.06.011.
[13] Kogevinas M, Villanueva CM, Font-Ribera L, Liviac D, Bustamante M, Espinoza F, et al. Genotoxic Effects in Swimmers Exposed to Disinfection By-products in Indoor Swimming Pools. Environ Health Perspect. 2010;118:1531-1537. DOI: 10.1289/ehp.1001959.
[14] Villanueva CM, Font-Ribera L. Health impact of disinfection by-products in swimming pools. Ann Ist Super Sanita. 2012;48:387-396. DOI: DOI: 10.4415/ANN_12_04_06.
[15] Voisin C, Sardella A, Marcucci F, Bernard A. Infant swimming in chlorinated pools and the risks of bronchiolitis, asthma and allergy. Eur Respir J. 2010;36:41-47. DOI: 10.1183/09031936.00118009.
[16] Zwiener C, Richardson SD, De Marini DM, Grummt T, Glauner T, Frimmel FH. Drowning in disinfection byproducts? Assessing swimming pool water. Environ Sci Technol. 2007;41:363-372. DOI: 10.1021/es062367v.
[17] Gomà A, de Lluis R, Roca-Ferrer J, Lafuente J, Picado C. Respiratory, ocular and skin health in recreational and competitive swimmers: Beneficial effect of a new method to reduce chlorine oxidant derivatives. Environ Res. 2017;152:315-321. DOI: 10.1016/j.envres.2016.10.030.
[18] Li JH, Wang ZH, Zhu XJ, Deng ZH, Cai CX, Qiu LQ, et al. Health effects from swimming training in chlorinated pools and the corresponding metabolic stress pathways. PLoS One. 2015;10:1-14. DOI: 10.1371/journal.pone.0119241.
[19] Llana-Belloch S, Priego Quesada JI, Pérez-Soriano P, Lucas-Cuevas ÁG, Salvador-Pascual A, Olaso-González G, et al. Disinfection by-products effect on swimmers oxidative stress and respiratory damage. Eur J Sport Sci. 2016;16:609-617. DOI: 10.1080/17461391.2015.1080306.
[20] Catto C, Sabrina S, Ginette C-T, Manuel R, Robert T. Occurrence and spatial and temporal variations of disinfection by-products in the water and air of two indoor swimming pools. Int J Environ Res Public Health. 2012;9:2562-2586. DOI: 10.3390/ijerph9082562.
[21] Freuze I, Brosillon S, Laplanche A, Tozza D, Cavard J. Effect of chlorination on the formation of odorous disinfection by-products. Water Res. 2005;39:2636-2642. DOI: 10.1016/j.watres.2005.04.026.
[22] Jacobs JH, Spaan S, van Rooy GBGJ, Meliefste C, Zaat VAC, Rooyackers JM, et al. Exposure to trichloramine and respiratory symptoms in indoor swimming pool workers. Eur Respir J. 2007;29:690-698. DOI: 10.1183/09031936.00024706.
[23] Thickett KM, McCoach JS, Gerber JM, Sadhra S, Burge PS. Occupational asthma caused by chloramines in indoor swimming-pool air. Eur Respir J. 2002;19:827-832. DOI: 10.1183/09031936.02.00232802.
[24] Gallè F, Dallolio L, Marotta M, Raggi A, Di Onofrio V, Liguori G, et al. Health-Related Behaviors in Swimming Pool Users: Influence of Knowledge of Regulations and Awareness of Health Risks. Int J Environ Res Public Health. 2016;13:513. DOI: 10.3390/ijerph13050513.
[25] Wyczarska-Kokot J. Comparision of chloramine concentration in swimming pool water depending on swimming pool intendend use. Ecol Chem Eng A. 2015;22:27-37. DOI: 10.2428/ecea.2015.22(1)03.
[26] Tardif R, Rodriguez M, Catto C, Charest-Tardif G, Simard S. Concentrations of disinfection by-products in swimming pool following modifications of the water treatment process: An exploratory study. J Environ Sci. 2017;58:163-172. DOI: 10.1016/j.jes.2017.05.021.
[27] Saunus C. Planug von Schwimmbadern (Planning of swimming pools). Dusseldorf: Krammer Verlag Dusseldorf AG, 1998. ISBN 3883820709 / 3-88382-070-9.
[28] Piechurski F. Instalacje basenowe. Badania modelowe warunków przepływu wody w niecce basenu pływackiego (Model studies of water flow conditions in a swimming pool). Gliwice: Politechnika Śląska, 2005. ISBN 83-913276-7-1.
[29] Potter B, Wimsatt J. Determination of total organic carbon and specific UV absorbance at 254 nm in source water and drinking water. EPA Document, Method 415. https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?direntryid=103917.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b62ffa1f-9e62-4d16-9b0f-7b6183f4ee69
Identyfikatory
DOI 10.2428/ecea.2017.24(2)23