Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b5d0fd11-a9fe-4df1-b908-87014ea2c986

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Zmienność stosunków termicznych, oraz częstość zjawisk inwersji termicznej południowych stoków Małego Skrzycznego

Autorzy Kozak, J.  Zawadzka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Variability of thermal relationships and frequency of thermal inversion phenomena of south slopes of Małe Skrzyczne
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem opracowania jest szczegółowa analiza przebiegu warunków termicznych, oraz częstości występowania inwersji temperatury w różnych piętrach wysokościowych północnych stoków Małego Skrzycznego (1211 m n.p.m.). Materiałem badawczym wykorzystanym do analizy warunków termicznych, były dane monitoringowe pochodzące z pięciu stacji pomiarowych zainstalowanych na różnych wysokościach nad poziomem morza, wzdłuż profilu wysokościowego, na zboczach o ekspozycji południowej. W ramach opracowania wyznaczono częstości występowania poszczególnych termicznych typów pogody, zjawisk inwersji temperatury, oraz opracowano mapy rozkładu przestrzennego temperatur powietrza na badanym stoku.
EN The aim of the research paper is a detailed analysis of a course of thermal conditions and frequency of occurrence of temperature inversion on the different height above sea level of north slopes of Małe Skrzyczne (1211 m.a.s.l.). Monitoring data coming from five meteorological stations installed on different height above sea level along hypsometric profile on slopes with southern exposure were used in order to analyze the thermal conditions. Moreover, frequency of occurrence of thermal weather types, temperature inversion phenomena and maps of spatial distribution of air temperature on the studied slope were determined.
Słowa kluczowe
PL kontrasty termiczne   klimat lokalny   inwersja temperatury  
EN thermal conditions   local climate   temperature inversion  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2017
Tom Vol. 18, nr 2
Strony 61--65
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Kozak, J.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Zakład Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, jkozak@ath.bielsko.pl
autor Zawadzka, A.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Zakład Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Anna.zawadzka90@gmail.com
Bibliografia
1. Durło G.: Klimat Beskidu Śląskiego. Wyd. Drukrol, Kraków 2012.
2. Hess M.: Piętra klimatyczne w Polskich Karpatach Zachodnich. Zeszyty Naukowe UJ –Prace Geograficzne,1965, nr 11, 1–255.
3. Niedźwiedź T.: O pogodzie i klimacie gór polskich. Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa–Kraków 1989.
4. Nowosad M.: Wpływ zagospodarowania terenu na klimat lokalny ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich. Roczniki Bieszczadzkie, 2011, nr 10, 261–272.
5. Obrębska-Starklowa B.: O stosunkach termicznych w dolinach ze szczególnym uwzględnieniem warstwy inwersyjnej. Folia geographica, series geographica-physica, 1971.
6. Trepińska J.: Górskie klimaty. Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Monografia, Tom 20, Kraków 2002.
7. Woś A.: Klimat Polski, PWN, Warszawa 1999.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b5d0fd11-a9fe-4df1-b908-87014ea2c986
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/68322