Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b597b4d1-0709-488e-963a-853bc87514b1

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zarządzanie odpadami medycznymi jako problem globalny

Autorzy Topolska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Managing medical wastes as a global problem
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W badaniach skupiono się na zagadnieniach problemów związanych z gospodarką odpadami w służbie zdrowia oraz pokazanie ich jako problem globalny. Cel badań został osiągnięty poprzez zbadanie pięciu szpitali z sektora prywatnego i pięciu szpitali z sektora publicznego. Ze względów praktycznych w badaniach uczestniczyło dziesięć losowo dobranych placówek szpitalnych z rejonu całej Polski. Ze względu na poufność badań placówki owe nie zezwoliły na zamieszczenie ich nazw w raporcie. Nie jest to konieczne gdyż problemowy dotyczy logistyki zarządzania odpadami z rejonu całej Polski. Praca ukazuje problem odpadów nie tylko z punktu widzenia zarządzania nimi ale również ze strony wiedzy i informowania o pewnych procedurach pracowników służby zdrowia. Badania pokazują również problem wielkości odpadów w Polsce na tle innych państwa Europy.
EN The research focused on issues related to the management of health waste and presented them as a global problem. The purpose of the research was achieved by examining five private hospitals and five public hospitals. For practical reasons, ten randomly selected hospital outpatients from all over Poland participated in the study. Due to the confidentiality of the research, these institutions did not allow their names to be included in the report. This is not necessary because of the problem of waste management logistics in the whole of Poland. The work shows the problem of waste not only from the point of view of management but also from the knowledge and information about certain procedures of health professionals. The study also shows the problem of waste in Poland against other European countries.
Słowa kluczowe
PL odpad medyczny   odpady niebezpieczne   zasady bhp   gospodarka odpadami medycznymi  
EN medical waste   hazardous waste   safety regulations   waste management system  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1658--1661, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Topolska, K.
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. nr 162, poz. 1153)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)
3. Rosik-Dulewska - "Podstawy gospodarki odpadami", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000;
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Dz.U.10.139.940 z dnia 4 sierpnia 2010 r.
5. Topolska K., Topolski M. Gospodarka odpadami medycznymi w funkcjonowaniu placówki służby zdrowia Logistyka 6/2014
6. Bendkowski J., Wengierek M., Logistyka odpadów, tom 1, procesy logistyczne w gospodarce odpadami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002
7. Korzeniowski A., Skrzypek M., Ekologistyka zużytych opakowań, Instytut Logistyki i magazynowania, Poznań 1999
8. Korzeniowski P., Zasady prawne ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
9. Korzeń Z., Ekologistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001
10. Mackenzie A., Ball S. A., Virdee R.S., Przekład: Kozakiewicz M., Kozakiewicz A., Dmowski K., Ekologia. Krótkie wykłady, wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009
11. Michniewska K., Logistyka odzysku w opakowalnictwie, Wydawnictwo Difin, warszawa 2013
12. Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo naukowe PWN, Wydanie zaktualizowane, Wydanie 5, Warszawa 2012
13. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Regionalnych i Środowiska
14. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. dostęp on-line [04.10.2013] http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/se_ochrona_srodowiska _2012_notatka.pdf
15. Marciniak R., Ekologistyka - zarządzanie przepływem odpadów medycznych, Logistyka, 1/2008
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b597b4d1-0709-488e-963a-853bc87514b1
Identyfikatory