Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b58db7a2-fbfc-4a76-a657-f11dab987ad3

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Wiedza logistyczna jako zasób kreujący zdolność konkurencyjną aptek niezależnych – rozpoznanie przesłanek

Autorzy Nowak, B. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Logistics knowledge as a resource that creates the competitive ability of independent pharmacies - identifying conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Funkcjonowanie aptek jako podmiotów rynkowych jest związane z nierównymi szansami konkurowania z innymi podmiotami, wynikającymi z nakładanych na apteki szczególnych obowiązków i ograniczeń. Jedną z nowszych i mniej zbadanych ścieżek przeciwdziałania skutkom takiej sytuacji rynkowej jest sięganie po wiedzę logistyczną, czyli badanie potencjału logistyki we wspieraniu funkcjonowania aptek. Temu poświęcono rozważania zawarte w artykule.
EN Functioning of pharmacies as market subjects is associated with unequal chances of competing with other operators, resulting from special duties imposed to pharmacies and restrictions. With one of newer and less analyzed paths of the counteraction for effects of such a state of the market is reaching for the logistics knowledge, i.e. examining the potential of logistics in supporting functioning of pharmacies. The discussions included in the article were devoted to it.
Słowa kluczowe
PL wiedza logistyczna   zdolność konkurencyjna   niezależna apteka  
EN logistics knowledge   competitive ability   independent pharmacy  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2017
Tom nr 1
Strony 50--55
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Nowak, B.
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Bibliografia
[1] Momot R., Raport dystrybucji farmaceutycznej, Fundacja Republikańska 2016.
[2] Pharma Expert [za]: R. Momot, Raport dystrybucji farmaceutycznej, Fundacja Republikańska 2016.
[3] Borczuch A., Czakon W., Trwałość sieci gospodarczych w świetle teorii gier, „Przegląd Organizacji”, nr 3/2005, s. 18-21.
[4] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego, MBA, CE 4/2012, s. 34-45.
[5] Molińska J., Misja schodzi na dalszy plan. Raport, „Farmacja praktyczna”, nr 9/2015, s. 10-11.
[6] Nowak B., Użyteczność logistyki w polskich aptekach. Rozpoznanie wstępne, „Logistyka”, nr 1/2016, s. 25-28.
[7] Szołtysek J., Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu logistyki, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 15/2013.
[8] Szołtysek J., Przesłanki i założenia koncepcji logistyki społecznej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 2/2014.
[9] Kasperek M., Szołtysek J., Projekty logistyczne w outsourcingu usług logistycznych, „Logistyka”, nr 6/2008.
[10] Nowak B., Wstępna ocena poziomu dostępności aptek dla seniorów w wybranych miastach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zalecenia dla logistyki, „Logistyka. Współczesne wyzwania”, nr 7/2016, PWSZ Wałbrzych.
[11] Nowak B., Identyfikacja obszarów funkcjonowania aptek wymagających wsparcia. Perspektywa pacjenta, „Logistyka. Współczesne wyzwania”, nr 5/2014, PWSZ Wałbrzych.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b58db7a2-fbfc-4a76-a657-f11dab987ad3
Identyfikatory