Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b58d70fb-c26f-48d6-898e-9b4c94c09599

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Infrastruktura transportu drogowego jako czynnik bezpieczeństwa rozwoju wschodniej Polski

Autorzy Brdulak, J.  Zakrzewski, B.  Nowacki, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Road transport infrastructure as a safety factor of development of Eastern Poland
Języki publikacji EN
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały problemy dotyczące infrastruktury transportu drogowego we wschodniej Polsce, przede wszystkim województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Przedstawiono argumenty, że wskazana infrastruktura jest czynnikiem bezpieczeństwa rozwoju wschodniego przygranicza Polski.
EN Paper discussed problems of road transport infrastructure in Eastern Poland, especially voivodeship: Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie. The arguments were presented that mentioned infrastructure is a safety factor of development of Eastern Poland.
Słowa kluczowe
PL wschodnia Polska   transport samochodowy   infrastruktura drogowa  
EN eastern Poland   road transport   road infrastructure  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 39--46
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., il., tab., wykr., mapy
Twórcy
autor Brdulak, J.
  • Katedra Geografii Ekonomicznej, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, jbrdul@sgh.waw.pl
autor Zakrzewski, B.
autor Nowacki, G.
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki/Instytut Organizacji i Zarządzania, 00-908 Warszawa, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, gabriel.nowacki@wat.edu.pl
Bibliografia
1. „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, red. nauk. G. W. Kołodko, Wyd. WszPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001.
2. Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P., Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, ITS, Warszawa 2014.
3. Brdulak J., Pawlak P., Infrastruktura transportowa w rozwoju obszarów rdzeniowych i peryferyjnych na przykładzie Polski Wschodniej, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, 2016, nr 6.
4. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, Poznań: Instytut Magazynowania i Logistyki, „Logistyka” 3/2014, s. 716-722.
5. Brdulak J., Zakrzewski B., Aspekt ekonomiczny bezpieczeństwa lokalizacyjnego przedsiębiorstwo transportowych, w: Bezpieczeństwo i ratownictwo wodne, lądowe i powietrzne, pr. zb. pod red. I. Michniewicz, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2017, s. 143-157.
6. Brdulak J., Zakrzewski B., Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu. Monografia, ITS, Warszawa 2013.
7. Brdulak J., Zakrzewski B., Zarys teoretyczny zmian systemu transportowego Polski, „Transport Samochodowy”, nr 1/2008, s. 35-45.
8. Brdulak J., Zakrzewski B.; Methods for Calculating the Efficiency of Logistics Centres, „Archives of Transport”, 2013, Vol. 27-28, iss. 3-4, p. 25-43.
9. Brdulak J., Zakrzewski B.; Ocena ekonomicznej efektywności funkcjonowania Centrum Logistycznego w Małaszewiczach - założenia teoretyczne, „Transport Samochodowy”, 2008, nr 4, s. 26-37.
10. Brdulak J., Zakrzewski B.; Transgraniczna współpraca transportowa w Euroregionie Bug, „TTS Technika Transportu Szynowego” nr 12/2015, s. 1727-1731
11. Dinges W., Pieregud J., Zysińska M., Publiczny transport zbiorowy. Analiza, Praca pod red. M. Zysińskiej, ITS, Warszawa 2015 s. 137-140.
12. https://www.gddkia.gov.pl/ (dostęp: 1-6.6.2017).
13. Kapuściński R., Heban, Agora S. A., Warszawa 2008.
14. Kublik A, GDDKiA ogłosiła przetargi na ostatnie odcinki Via Baltica w: http://wyborcza.pl/7,155287,21707444,ogloszono-przetargi-na-ostatnie-odcinki-via-baltica.html (dostęp: 27.04.2017).
15. Lier K., Wyposażenie techniczne terenów w planie zagospodarowania przestrzennego kraju, „Biuletyn KPZK PAN”, PWN, Warszawa 1968, z. 51.
16. Problemy rozwoju regionalnego. VII Kongres Ekonomistów Polskich, red. nauk. J. Brdulak, PTE/Bellona, Warszawa 2001.
17. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), Załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dn. 8.09.2015 r.
18. Prokorym I., Zakrzewski B.; Euroregiony istotnym czynnikiem rozwoju i wzrostu konkurencyjności województw Polski wschodniej, „Kwartalnik Celny” T. 23, nr 1/2017, s. 3-10.
19. Przewozy ładunków i pasażerów w 2016 r., Opracowanie sygnalne, GUS, 30.05.2017.
20. Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Pomianowski W., Ocena wpływu projektów drogowych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na zwiększenie dostępności transportowej województw. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012.
21. Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, red. nauk. K. Kuciński, CeDeWu.pl, Warszawa 2014.
22. Śleszyński P., Kierunki dojazdów do pracy, „Wiadomości Statystyczne”, 11/2012, s. 59-75.
23. Transport wyniki działalności w 2015 roku, GUS, Warszawa 2016.
24. Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, red. nauk. W. Ronka-Chmielowiec, PWE, Warszawa 2002.
25. Zakrzewski B.; Transport samochodowy w Polsce wobec problemów dalszego rozwoju na przykładzie regionów wschodnich, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, T. 1257, nr 5/2016, s. 790-808.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b58d70fb-c26f-48d6-898e-9b4c94c09599
Identyfikatory