PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Możliwości udzielania pomocy publicznej dla sektora węglowego w Unii Europejskiej na przykładzie Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The possibilities of granting public aid to the EU coal sector on the example of Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. (ltd.)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Stale pogarszająca się sytuacja finansowa Kompanii Węglowej zmusiła stronę rządową do opracowania planu ratowania spółki. Jego głównym założeniem było utworzenie nowego podmiotu z najbardziej rentownych kopalń. Nowa Kompania Węglowa miała być dofinansowania ze środków publicznych. Udzielanie pomocy publicznej w ustawodawstwie unijnym jest co do zasady zakazane. Jednakże występuje w tym względzie wiele wyjątków. Dlatego głównym celem artykułu było wskazanie dopuszczalnych przez prawo unijne form pomocy publicznej dla sektora węglowego na przykładzie Kompanii Węglowej. Pierwotny plan ratowania spółki nie został zrealizowany ze względu na wysokie ryzyko uznania wsparcia za niedozwoloną pomoc publiczną. Opracowano więc alternatywny wariant ratowania Kompanii Węglowej. Spółkę miało przejąć i dofinansować Towarzystwo Finansowe Silesia. Zaangażowanie spółek publicznych sektora energetycznego miało zwiększyć wiarygodność planu ratunkowego. Przedstawione rozwiązanie zmniejszało ryzyko uznania wsparcia za niedozwoloną pomoc publiczną, lecz go nie eliminowało. Jednak i ono nie zostało zrealizowane. Opracowano więc kolejny plan ratowania Kompanii Węglowej. Kopalnie weszły w skład nowej spółki - Polskiej Grupy Górniczej. Spółka została dokapitalizowana przez podmioty z sektora publicznego oraz prywatnego. Bardziej restrykcyjne założenia planu ratunkowego mają przekonać Komisję Europejską do wyrażenia zgody na pomoc publiczną. W przypadku braku akceptacji planu ratunkowego spółkę może czekać upadłość.
EN
The steadily deteriorating financial situation of Kompania Węglowa S.A. forced the government to elaborate a plan for saving the company. Its main premise was to create a new body from the most profitable coal mines. The new entity was to be financed from public entity funds. In principle, providing public aid in the EU legislation is prohibited. However, there are many exceptions. Therefore, the main aim of the paper was to identify the, permitted by EU law, forms of public aid for the coal sector on the example of Kompania Węglowa S.A.. The original plan was not realized due to the high risk of the support being perceived as unlawful public assistance. Thus, an alternative option for saving Kompania Węglowa was prepared. The company was to be taken over and subsidized by Towarzystwo Finansowe Silesia (Silesia Financial Company). The engagement of public companies from the energy sector was supposed to increase the credibility of the rescue plan. The presented solution reduced the risk of the support being perceived as unlawful public aid, but it did not eliminate that risk entirely. However, it has not been realized. So another plan to save Kompania Węglowa S.A. has been developed. Mines were supposed to become part of the new company – Polska Grupa Górnicza. The company was supposed to be capitalized by the entities from the private and public sectors. Stricter assumptions of the rescue plan were supposed to convince the European Commission to agree on the public aid. In the absence of approval of the rescue plan by the European Commission, the company may bankrupt.
Czasopismo
Rocznik
Strony
48--53
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie
Bibliografia
 • [1] AMBROZIAK A. 2009 - Dopuszczalność pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwom w Unii Europejskiej. Gospodarka Polski w Unii Europejskiej. SGH, Warszawa, s. 301-303.
 • [2] BACA-POGORZELSKA K. 2016 - Na ratunek kopalniom. Kłopotliwe starania o zgodę Brukseli na pomoc publiczną. Forsal.pl
 • [3] Bankier. 2015 - Podpisano przedwstępną umowę ws. nabycia kopalni Brzeszcze, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Podpisano-przedwstepnaumowe-ws-nabycia-kopalni-Brzeszcze-3426429.html (data dostępu 20.10.2015).
 • [4] BARSZCZ J., KAWECKA-WYRZYKOWSKA E., MICHAŁOWSKAGORYWODA K. 2012 - Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony – zagadnienia ekonomiczne. PWE, Warszawa, s. 314-319.
 • [5] BIAŁAS M. 2011 - Pomoc publiczna dla górnictwa węgla kamiennego w świetle nowej decyzji Rady Unii Europejskiej. Materiały XXV Konferencji z cyklu: zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce narodowej. Zakopane 2011, s. 19-21.
 • [6] BIELECKA-SOLARZ A. 2010 - Pomoc publiczna dla sektora górnictwa węgla kamiennego w świetle regulacji Unii Europejskiej. „Przegląd Górniczy” nr 9, s. 65-66.
 • [7] Biznes. 2015 - Plan ratunkowy dla górnictwa: TF Silesia przejmie Kompanię Węglową, http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/plan-ratunkowydla-gornictwa-tf-silesia-przejmie-kompanie,2172252,4199 (data dostępu 25.11.2015).
 • [8] Biznes 2016 - Tauron sfinalizował kupno kopalni Brzeszcze, http://biznes.pl/magazyny/ energetyka/tauron-sfinalizowal-kupno-kopalni-brzeszcze/7z2368 (data dostępu 19.04.2016).
 • [9] Czystki w kadrach Polskiej Grupy Górniczej, http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/mniej-dyrektorow -w-nowej-strukturze-polskiej-grupy-gorniczej,654708.html (data dostępu 30.09.2016)
 • [10] Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń 2010/787/UE (DZ.U. L 366 z 21.12.2010).
 • [11] DUDAŁA J. 2016a - Polska Grupa Górnicza, a w tle problem z pomocą publiczną, http://gornictwo. wnp.pl/polska-grupa-gornicza-a-w-tleproblem-z-pomoca-publiczna,258063_1_0_0.html, (data dostępu 19.04.2016).
 • [12] DUDAŁA J. 2016b - Wciąż brak porozumienia w KW. Wkrótce kolejna tura negocjacji, http://gornictwo.wnp.pl/wciaz-brak-porozumienia-w-kwwkrotce-kolejna-tura-negocjacji,271469_1_0_0.html, (data dostępu 19.04.2016).
 • [13] Forbes. Węglokoks Kraj kupi kopalnie Kompanii Węglowej. Jest zgoda UOKiK, http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/plan-ratunkowy-dlagornictwa-tf-silesia-przejmie-kompanie,2172252,4199 (data dostępu 25.11.2015).
 • [14] GAŁĄZKA K. 2012 - Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw. UOKIK, Warszawa, s. 38-39.
 • [15] JONEK-KOWALSKA I. 2015 - State Aid and Competitiveness of the Hard Coal Mining Industry in the European Union, Equilibrium, vol. 10, issue1, pp. 69-87.
 • [16] MAKARSKA I. 2015 - Nowy system wydobycia i rozwój górniczego budownictwa. 100 mln zł na inwestycje w KWK Bobrek-Piekary, http://piekaryslaskie.naszemiasto.pl/artykul/nowy-system-wydobycia-irozwoj-gorniczego-budownictwa-100,3659586,art,t,id,tm.html (data dostępu 19.04.2016).
 • [17] Opinia prawna kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Warszawa, 2015.
 • [18] OSADNIK K., PORZERZYŃSKA-ANTONIK M. 2014 - Pomoc publiczna dla sektora górnictwa węglowego w świetle regulacji Unii Europejskiej. „Przegląd Górniczy” nr 9, s. 58 - 61.
 • [19] PASZCZA H., BIAŁAS M. 2009 - Pomoc publiczna dla górnictwa węgla kamiennego – przegląd oraz zagrożenia i perspektywy po 2010 r. Materiały XXIII Konferencji z cyklu: zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce narodowej, Zakopane, s. 137-139.
 • [20] Polska Grupa Górnicza zamiast Nowej Kompanii Węglowej, http://gornictwo.wnp.pl/polska-grupa-gornicza-zamiast-nowej-kompaniiweglowej,265577_1_0_0.html, (data dostępu 19.04.2016).
 • [21] Pomoc publiczną, http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/na-ratunek-kopalniom-klopotliw e-starania-o-zgode-brukseli,2382629,4199 (data dostępu 30.09.2016)
 • [22] Porozumienie zawarte pomiędzy stroną rządową, Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. oraz Zarządami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Kompanii Węglowej S.A., Węglokoks S.A. Katowice 2015.
 • [23] Portal Górniczy 2015 - Komisja Europejska o sprawie pomocy dla kopalń, http://www.parkiet.com/artykul/1442128.html?print=tak (data dostępu 20.10.2015).
 • [24] ZASUŃ R., DĘBSKI B. 2016 - Kopalnia za złotówkę? Ile rzeczywiście Tauron wyda na :Brzeszcze”, http://wysokienapiecie.pl/energetykakonwencjonalna/ 1016-tauron-brzeszcze-300-mln-zl#dalej (data dostępu 19.04.2016).
 • [25] ZOMBIRT J. 2009 - Mechanizmy rynku wewnętrznego. Difin, Warszawa, s. 257-256.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b58b6b38-67ea-497b-ace9-280b7d258edc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.