PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Propozycja metody wyznaczania tła krajobrazowego w oparciu o wskaźnik dominacji form pokrycia terenu

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Proposal of a method for determination background landscape based on land cover domination index
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zaprezentowana w pracy propozycja delimitacji tła krajobrazu Pomorza oparta została o numeryczną mapę form pokrycia terenu. Przedstawiono w niej autorską metodę umożliwiającą wyznaczenie obszarów o dominującym tle krajobrazowym i kartograficzną ich prezentację. Wykorzystano w niej jedną z modyfikacji metody przestrzennej średniej ruchomej. Stosując założenia przedstawione w pracy, dla każdej z komórek przypisano tzw. wskaźnik dominacji. W celu uzyskania mapy tła krajobrazowego, dla każdego sposobu użytkowania obliczenia wykonano oddzielnie, a następnie strefy dominującego krajobrazu nałożone na siebie. W zależności od przyjętego promienia poszukiwań wartości wskaźnika dominacji i utworzone na ich podstawie mapy tła krajobrazowego różnią się od siebie, stąd przyjęcie danego promienia poszukiwań powinno uwzględniać przydatność danej mapy np. do analiz przyrodniczych lub wynikać ze skali danego opracowania.
EN
Presented at paper proposal of landscape structure in Pomerania Region delimitation was based on a numerical map land cover (CORINE). The original method allows to determine the areas of the dominant background of landscape and enables the cartographic presentation. It uses one of the modification of the method of spatial moving average. Using the assumptions presented in the work for each of the cells so called landscape dominance index has been assigned. To obtain a map of the background landscape, for each land use were made separately calculations, then zones of the dominant landscape were overlaid. Depending on the assumed radius search the value of the landscape domination index and created on its basis of landscape background maps differ from each other, thus adoption of the radius of the search should take into account the suitability of the map, e.g. for the analysis of natural environment or the result of the scale of the development.
Rocznik
Tom
Strony
9--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., ryc., tab.
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Szczecin, Polska, ppienkowski@zut.edu.pl
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Szczecin, Polska, mpodlasiński@zut.edu.pl
Bibliografia
 • Bosiacka B., Pieńkowski P., 2012: Do biogeographic parameters matter? Plant species richness and distribution of wetland macrophytes in relation to area and isolation of ponds in NW Polish agricultural landscape. Hydrobiology, 689: 79-90.
 • Davidson C., 1998: Issues in measuring landscape fragmentation. Wildlife Society Bulletin 26: 32-37.
 • Diaz-Varela ER, Marey-Pérez MF, Álvarez-Álvarez P., 2009: Use of simulated and real data to identify heterogeneity domains in scale-divergent forest landscapes. Forest Ecol Manag., 258: 2490-2500.
 • Forman T.T, Gordon M., 1986: Landscape ecology. J. Wiley and Sons, New York: 1-32.
 • Echeverría C., Coomes D.A., Hall M., Newton A.C., 2008: Spatially explicit models to analyze forest loss and fragmentation between 1976 and 2020 in southern Chile. Ecological Modelling, 212: 439-449.
 • Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R.W., Stachura K., 2004: Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 1-95.
 • Plit J., Myga-Piątek U., 2014: The degree of landscape openness as a manifestation of cultural metamorphose. Quaestiones Geographicae, 33(3): 145-154.
 • Pietrzak M., 2004: Matryce, płaty i korytarze jako operacyjne jednostki terytorialne – możliwości i ograniczenia [w:] Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji Cieszewska (red.): A. Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XIV: 45-51.
 • SagaGIS (2.1.2), 2010: User Guide for SAGA (version 2.0.5) by Vern Cimmery.
 • Solon J., Chmielewski T.J., Myga-Piątek U., Kistowski M., 2015: Identyfikacja i ocena krajobrazów Polski – etapy i metody postępowania w toku audytu krajobrazowego w województwach. Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XL: 55-76.
 • Wildermuth H., 1985: Natur als Aufgabe. Basel, SBN.
 • Wells K., Bohm S.M., Boch S., Fischer M., Kalko E.K.V., 2011: Local and landscapescale forest attributes differ in their impact on bird assemblages across s years in forest production landscapes. Basic and Applied Ecology, 12: 97-10.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b51e6b35-df32-4e4a-99e2-b5c387875a11
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.