Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b4e00be4-1d3b-46b3-8805-aa07350c53cd

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Lotnisko Katowice Muchowiec - komodalność transportu miejskiego dla regionalnych portów lotniczych w południowo-środkowej Polsce

Autorzy Celiński, I.  Sierpiński, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Co-modality of polish regional airport in public transport aspect
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problematykę analizy komodalności transportu miejskiego (połączeń komunikacyjnych lotnisk z centrami aglomeracji) na przykładzie obszarów oddziaływania regionalnych portów lotniczych w środkowo-południowej Polsce. Problem przedstawiono na przykładzie obszaru aglomeracji śląskiej w odniesieniu do lotniska w Katowicach Muchowcu, które może stanowić obiekt referencyjny dla omawianego problemu. W artykule przytoczono pojęcie komodalności w odniesieniu do gałęzi transportu. Opisano również inne regionalne porty lotnicze w południowo-środkowej Polsce, wraz z lotniskami sportowymi, które w najbliższej przyszłości mogą uzyskać tego typu funkcjonalność. W dalszej kolejności zawężono selekcję regionalnych portów lotniczych w tym regionie Polski, w aspekcie poruszanego w artykule problemu. Przedstawiono liczne uwagi w zakresie możliwości rozwoju lotniska w Katowicach Muchowcu z uwagi na jego nietypową lokalizację w układzie miejskim aglomeracji katowickiej.
EN The article presents the problem of co-modality analysis of urban transport (public transport links with the centers of metropolitan airports) for areas of regional impact of airports in central and southern Poland. First of all, in a concise form described Muchowiec airport in Katowice. The article pointed out the concept of co-modality modes. The next section describes the regional airports in the south-central Poland, along with airports, sports that can get this type of functionality. In further narrowed the selection of regional airports in the Polish region in terms of the problem is driven in the article – the immediate vicinity of Katowice airport. In conclusion, reference was made to the possibility of development of the airport in Katowice Muchowiec.
Słowa kluczowe
PL komodalność   port lotniczy  
EN co-modality   airport  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2013
Tom z. 80
Strony 5--12
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Celiński, I.
autor Sierpiński, G.
Bibliografia
1. Karoń G., Janecki R., Sobota A., Celiński I., Krawiec S., Macioszek E., Pawlicki J., Sierpiński G., Zientara T., Żochowska R.: Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej na lata 2008÷2011. Analiza ruchu. Praca naukowo-badawcza NB-67/RT5/2009.
2. Komisja Wspólnot Europejskich. COM(2006) 314 – Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r. „Komunikat Komisji Dla Rady i Parlamentu Europejskiego”, s. 4.
3. Giannopoulos G.A.: The Application of Co-modality in Greece: a Critical Appraisal of Progress in the Development of Co-modal Freight Centres and Logistics Services. „Transition Studies Review”, wrzesień 2008, s. 289-301.
4. Komisja Wspólnot Europejskich. Biała Księga Transportu 2011.
5. Gustafsson I.: Interaction infrastructure – a holistic approach to support co-modality for freight. School of Technoculture, Humanities and Planning Division of Technoscience Studies.
6. Schmid R.E.: Aging nation faces growing hearing loss. CBS News. 2007
7. Senate Public Works Committee, Noise Pollution and Abatement Act of 1972, S. Rep. No. 1160.
8. Kryter K.D.: The handbook of hearing and the effects of noise: physiology, psychology, and public health. Boston Academic Press. 1992.
9. Rosenhall U., Pedersen K., Svanborg A.: Presbycusis and noise-induced hearing loss. Ear Hear 11, 1997.
10. Hogan C., Ravnkilde M., Ravnkilde J.: Design of acoustical insulation for existing residences in the vicinity of San Jose Municipal Airport, FAA grant funded research, 1984.
11. Zaman Q., Bridges J.E, Huff, D.L.: Evolution from 'Tabs' to 'Chevron Technology’ – a Review. Proceedings of the 13th Asian Congress of Fluid Mechanics, Dhaka, Bangladesh, December 2010.
12. http://www.katowice-airport.com/pl/lotnisko
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b4e00be4-1d3b-46b3-8805-aa07350c53cd
Identyfikatory