Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b4dd6e22-53bc-4980-b0ec-0fe6b74aea93

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Badania eksperymentalne i numeryczne belek cienkościennych typu sigma wzmacnianych taśmami CFRP

Autorzy Rzeszut, K.  Szewczak, I.  Różyło, P. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Experimental and numerical studies of sigma thin-walled steel beams reinforced by CFRP tapes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i analiz numerycznych belek cienkościennych typu sigma wzmocnionych taśmą CFRP. Badaniom laboratoryjnym poddano sześć belek typu sigma [3] o wysokości 140 mm, grubości ścianki 2,5 mm i długości 3 m obciążonych w sposób równomiernie rozłożony. Cztery belki wzmocniono taśmami z włókien węglowych Sika CarboDur S. Modele numeryczne badanych belek opracowano w programie Abaqus z zastosowaniem modelu powłokowego MES, który poddano walidacji i weryfikacji na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość zwiększenia nośności belek przez odpowiednie umiejscowienie wzmocnienia taśmą CFRP.
EN In the paper the results of laboratory tests and numerical analyzes of thin-walled CFRP-reinforced beams are presented. Full scale laboratory tests included six sigma [3] beams 140 mm high and 2.5 mm wall thickness, 3 meters long. The laboratory specimens were assumed as simply supported, single-span beams subjected to a uniformly distributed load. Four of tested beams were reinforced with carbon fiber tapes. Numerical models of the considered beams were developed in the program Abaqus and subjected to validation and verification based on laboratory results. Special attention was paid to the evaluation of the possibility of increase the load capacity of the beams by appropriate position of CFRP tape.
Słowa kluczowe
PL belka stalowa   belka cienkościenna   wzmacnianie   taśma CFRP   badanie eksperymentalne   modelowanie numeryczne  
EN steel beam   thin-walled beam   strengthening   CFRP strip   experimental test   numerical modelling  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2017
Tom nr 11
Strony 5--6
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il.
Twórcy
autor Rzeszut, K.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
autor Szewczak, I.
autor Różyło, P.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
[1] Ghareeb M. A., Mohamed A. Khedr. 2013. „CFRP strengthening of steel I-beam against local web buckling: A numerical analysis”. Conference Paper. DOI: 10.1201/b15963-436.
[2] Pieńko Michał, Aleksander Robak. 2015. „Stanowisko do badania odkształceń elementów poziomych obciążonych równomiernie”. Zgłoszenie (21) 410025. Politechnika Lubelska.
[3] Pruszyński Sp. z o.o. Katalog i tabele obciążeń: http://www.pruszynski.com.pl/profile_z,_c,_.php?produkt=51 (dostęp 06.09.2016 r.).
[4] Qiang Liu, Jian Yangn, Andrew H. C. Chan, Li Long-yuan. 2011. „Pseudo-plastic moment resistance of continuous beams with cold-formed sigma sections at internal supports: A numerical study”. Thin-Walled Structures 49: 1592 – 1604. DOI: 10.1016/j.tws.2011.08.007.
[5] Sayed-Ahmed Ezzeldin Yazeed. 2004. „Strengthening of thin-walled steel I-section beams using CFRP strips”. Advanced Composite Materials in Bridges and Structures. Conference Paper.
[6] Sayed-Ahmed Ezzeldin Yazeed. 2006. „Numerical Investigation into Strengthening Steel I-Section Beams Using CFRP Strips”. Conference Paper. DOI: 10.1061/40889(201)68.
[7] Szewczak Ilona, Katarzyna Rzeszut. 2016. „Pilotażowe badania eksperymentalne cienkościennych belek stalowych typu sigma wzmocnionych taśmami CFRP”. Materiały Budowlane 531 (11): 84 – 85. DOI: 10.15199/33.2016.11.34.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b4dd6e22-53bc-4980-b0ec-0fe6b74aea93
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2017.11.01