Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b4c6f7c1-227a-44b1-a4e5-bea8e2080ec2

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Kontrola i czyszczenie wentylacji oraz klimatyzacji. Cz. 1, Stan prawny; dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń

Autorzy Charkowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podejmując zagadnienia dotyczące kontroli i czyszczenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pierwszej części przedstawiono stan prawny obowiązujący w Polsce i innych krajach, dotyczący podejmowanej kwestii, a także opisano dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń pyłowych i mikrobiologicznych oraz metody poboru próbek zanieczyszczeń.
Słowa kluczowe
PL wentylacja   klimatyzacja   kanały wentylacyjne   kształtki wentylacyjne   czyszczenie instalacji  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2007
Tom Nr 3
Strony 44--52
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., tab.
Twórcy
autor Charkowska, A.
  • Politechnika Warszawska, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji
Bibliografia
1. Lipiec A., Grzyby pleśniowe, www.alergen.info.pl/grzyby_pl.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
5. Pykacz S., Buczyńska-Tytz E., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5, Warszawa 2002.
6. PN-EN 12097:2006 (U) Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów.
7. PN-EN 13053:2004 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Wzorcowanie i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji.
8. PN-EN 12599-2002 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
9. PN-EN 12097:2006 (U) Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów.
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563).
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz. 1568).
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 116, poz. 985).
13. ARC 2006 Standard Developed by the National Air Duct Cleaners Association, Waszyngton 2006.
14. VDI 6022, Part 1, 1998, Hygiene standards for ventilation and air-conditioning systems. Offices and assembly rooms.
15. Cleanliness Classification of Air Handling Components, www.rts.fi.
16. Sateri J., Finnish Classification of Indoor Climate 2000,Revised Target Values, Proceedings of The 9th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Indoor Air 2002, Monterey, California, 2002, Vol. 3, p. 643-648.
17. Ventilation hygiene inspection, air duct cleaning equipment, www.lifa.net.
18. Performance criteria of buildings for health and comfort, ISIAQ-CIB TG 42.
19. Muller B., Fitzner K., Kuchen V., AIRLESS, A European Project on HVCA Systems: Maintenance of HVAC Systems, Task Two, Proceedings of the 8th International Conference on Indoor Air Quality & Climate, Indoor Air 99, Edinburgh, 8-13.08.1999, Vol. 1, 1999, s. 355-360.
20. Cellai G., Carletti C., Raffellini G., Alfano G., Cennini L., Air Quality and Ductwork Contamination: Survey Methodology and Acceptable Values, Proceedings 7th REHVA World Congress, Clima 2000/Napoli 2001 World Congress, 15-18 September 2001.
21. Guide to Good Practice – Internal Cleanliness of Ventilation Systems TR/19, HVCA, (Heating and Ventilating Contractors’ Association), Wielka Brytania, 2005.
22. NADCA, Mechanical Cleaning of Non-Porous Air Conveyance System Components, An Industry Standard by the National Air Duct Cleaners Association, (NADCA), USA, 1992.
23. Guide to Good Practice. Cleanliness of ventilation systems, Heating and Ventilating Contractors’ Association, HVCA TR/17, UK, 1998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b4c6f7c1-227a-44b1-a4e5-bea8e2080ec2
Identyfikatory