Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b4c3f2b0-13d4-4704-b850-759669a10b25

Czasopismo

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Tytuł artykułu

Suboptymalizacja krytycznych parametrów kolejki w systemach masowej obsługi

Autorzy Ficoń, Krzysztof  Krasnodębski, Grzegorz 
Treść / Zawartość http://www.gmil.pl/archiwum
Warianty tytułu
EN Suboptimalization of critical railway parametrs in massage systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy wskazano na możliwość wykorzystania teorii masowej do optymalizacji krytycznych parametrów kolejek, będących zmorą współczesnej cywilizacji, nie tylko społecznej. Przeanalizowano mechanizm powstawania kolejek, za pomocą metod rachunku prawdopodobieństwa zidentyfikowano jego przyczyny i skutki. Rozważania teoretyczne zilustrowano na drodze analitycznej analizując dwa przykładowe warianty badawcze. Przedmiotem badań były krytyczne parametry kolejki, obejmujące średnią długość kolejki i średni czas oczekiwania. W wariancie pierwszym skupiono się na sterowaniu intensywnością strumienia zgłoszeń, natomiast w wariancie drugim przyjęto bardziej praktyczne sterowanie intensywnością strumienia obsługi.
EN The paper indicates the possibility of using mass theory to optimize the critical parameters of queues, which are the bane of modern civilization, not only social. The mechanism of queuing was analyzed, its causes and effects were identified using probability calculus methods. Theoretical considerations are illustrated by analytical analysis of two example research variants. The subject of the research were the critical parameters of the queue, including the average queue length and average waiting time. The first variant focused on controlling the intensity of the notification stream, while the second variant adopted a more practical control of the intensity of the service stream.
Słowa kluczowe
PL kolejka   czas oczekiwania   zgłoszenie   obsługa  
EN queue   waiting time   application   service  
Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
Czasopismo Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Rocznik 2019
Tom nr 5
Strony 31--39
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Ficoń, Krzysztof
  • Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
autor Krasnodębski, Grzegorz
  • Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Bibliografia
Czujew J. (1973), Badania operacji w wojsku. Wyd. MON Warszawa, s. 225
Erlang A. K. (1917), Solution of some Problems in the Theory of Probabilities of Significance in Automatic Telephone Exchanges. „Elektrotkeknikeren”, vol 13/1917.
Ficoń K. (2017), Zastosowanie teorii masowej obsługi do analizy systemu zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowych. ZN WAT SLW nr 47/2017.
Ficoń K. (2018), Port morski jako wielokanałowy system masowej obsługi. Gospodarka magazynowa & Logistyka, nr 12/2018.
Gniedenko B., Kowalenko N. (1971), Wstęp do teorii masowej obsługi. PWN Warszawa.
Houlden B. T. (red.) (1964), Z praktyki badań operacyjnych. PWE Warszawa.
Kendall D. G. (1951), Some problems in the theory of gueues. Journal of the Royal Statistical Society ser. B no 13/1951.
Koning D., Stoyan D. (1979), Metody teorii masowej obsługi. WN-T Warszawa.
Kopocińska I., O pewnym modelu z teorii kolejek z uwzględnieniem zniecierpliwienia klientów. IM PAN „Zastosowania Matematyki” nr 7/1963.
Kopociński B. (1977), Zarys teorii odnowy i niezawodności. PWN Warszawa 1973.
Koźniewska I., Włodarczyk M. (1978), Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi. PWN Warszawa.
Łukaszewicz J. (1965), Teoria kolejek, czyli obsługi masowej. IM PAN „Zastosowania Matematyki” 8/1965.
Nogalski B., Czerska J., Klimek A. (2010), Wykorzystanie metod teorii masowej obsługi i lean management w usprawnianiu procesów w zarządzaniu organizacją publiczną. Współczesne Zarządzanie nr 1/2010.
Obretenow A. Dimitrow B. (1989), Teoria masowej obsługi. Poradnik. PWN Warszawa.
Rozenberg W., Prochorow A. (1972), Teoria masowej obsługi. PWE Warszawa.
Wołodin B. G. i inni (1966), Problemy rachunku prawdopodobieństwa. PWN Warszawa.
Zitek F. (1973), Stracony czas. Elementy teorii obsługi masowej. PWN Warszawa.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b4c3f2b0-13d4-4704-b850-759669a10b25
Identyfikatory
DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.5