Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b4b7f0a4-231b-4a1b-a393-854387822abd

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Kryteria optymalizacji parametrów różnych modeli systemu morskich dróg wodnych

Autorzy Gucma, S. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Optimization criteria for parameters of different models of sea waterway system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono algorytmy optymalizacji parametrów systemu morskich dróg wodnych dla modeli ruchu jednokierunkowego i dwukierunkowego oraz określono i przeanalizowano ich różne kryteria optymalizacji. Nowoopracowaną metodę (algorytm) optymalizacji parametrów systemu dwukierunkowej morskiej drogi wodnej zastosowano do określenia parametrów przebudowywanego toru wodnego Swinoujście-Szczecin w części Zalewu Szczecińskiego, określając parametry toru i jego oznakowania nawigacyjnego oraz lokalizacje i parametry mijanek.
EN The article presents optimization algorithms for parameters of a sea waterway system for a one-way and a two-way ship's traffic model. Different optimization criteria have been determined and analysed. The novel method (algorithm) of optimization of a two-way sea waterway parameters was applied to determine the parameters of a modernized Swinoujście-Szczecin waterway located inside Szczecin Lagoon area by specifying the waterway and aids to navigation parameters as well as the location and parameters of passing places along the waterway.
Słowa kluczowe
PL inżynieria ruchu morskiego   optymalizacja parametrów morskich dróg wodnych   kryteria optymalizacji dwukierunkowych torów wodnych  
EN marine traffic engineering   optimization of sea waterways parameters   optimization criteria for two-way waterways  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2016
Tom z. 114
Strony 127--138
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gucma, S.
  • Akademia Morska w Szczecinie
Bibliografia
1. Analiza nawigacyjna modernizacji Toru Wodnego Swinoujście-Szczecin (pogłębienie do 12,5 m). Praca naukowo-badawczą pod kierunkiem S. Gucmy; zlecona przez Europrojekt Gdańsk S.A.; Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2014-2015.
2. Gucma L. (2009): Wytyczne do zarządzania ryzykiem morskim. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin, stron 124, ISBN 978-83-89901-42-2.
3. Gucma S. (2001): Inżynieria ruchu morskiego. Wydawnictwo: Okrętownictwo i Żegluga, Gdańsk, stron 179, ISBN 83-908796-6-2.
4. Gucma S. (2014): Systems approach to sea waterways. Scientific Journals Maritime University of Szczecin, No 38(110)2014, pp. 39-44, ISSN 1733-8670.
5. Gucma S. (2016): Parameter optimization of sea waterway system dredged to the specified depth case of the modernized Swinoujście-Szczecin fairway. Archives of Transport, Warszawa (w druku).
6. Gucma S. i inni (2009): Projektowanie i eksploatacja terminali LNG w aspekcie bezpieczeństwa nawigacji. Monografia pod redakcją Stanisława Gucmy. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2009, stron 286. ISBN 978-83-89901-40-8.
7. Gucma S. i inni (2015): Morskie drogi wodne. Projektowanie i eksploatacja w ujęciu inżynierii ruchu. Pod redakcją Stanisława Gucmy. Wydawnictwo: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk, stron 551, ISBN 978-83-60584-51-4.
8. Gucma S., Slączka W (2015): Methods for optimization of sea waterway systems and their application. Polish Maritime Research, Gdańsk, Nr 3(87)2015, Vol. 22, pp. 14-19, ISSN 1233-2585.
9. Gucma S., Slączka W., Zalewski P. (2013): Parametry torów wodnych i systemów nawigacyjnych wyznaczane przy wykorzystaniu kryteriów bezpieczeństwa nawigacji. Monografia pod redakcją Stanisława Gucmy. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin, stron 96, ISBN 978-83-89901-82-8.
10. Koncepcja obsługi kontenerowców w Porcie Szczecin i Świnoujście w aspekcie realizacji celów strategii rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do roku 2027: część I. Analiza nawigacyjna Terminalu Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym Świnoujście i wybór optymalnej lokalizacji. Akademia Morska w Szczecinie (2014-2015). Praca naukowo-badawczą pod kierunkiem S. Gucmy, zlecona przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b4b7f0a4-231b-4a1b-a393-854387822abd
Identyfikatory