Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b4b2aa33-9f82-4b6d-8a09-24ab06134fd5

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Rozwój transportu samochodowego w Polsce w latach 2011-2015

Autorzy Gil, L.  Kozłowski, E.  Paul, K.  Olejnik, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The development of road transport in Poland in 2011-2015
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono. efektywny rozwój transportu, który jest jednym ze wskaźników rozwoju kraju. Analizując liczbę nowo zarejestrowanych pojazdów możemy oszacować zarówno stan rozwoju transportu jak i przewidywania przewoźników odnośnie rozwoju kraju. Na podstawie danych dotyczących nowo zarejestrowanych ciągników siodłowych i pojazdów ciężarowych z okresu 2011 do 2 kwartału 2016 oszacowano trendy liniowe dla każdego z szesnastu województw. Nierównomierny rozwój transportu w poszczególnych województwach może być spowodowany czynnikami ekonomicznymi związanymi z rozwojem regionów oraz lokalizacją firm leasingowych.
EN The article presents the effectiveness development of transport, which is one of the indicators of development of the country. Analyzing the number of newly registered vehicles, we can estimate both the state of development of transport and the forecasting of carriers regarding the development of the country. Based on data on newly registered trucks from the period 2011 to Q2 2016 it was estimated the linear trends for each of the sixteen provinces. The non-uniform development of transport in the individual provinces may be caused by economic factors associated with the development of regions and the locations of leasing companies.
Słowa kluczowe
PL transport drogowy   rejestracja ciężarówek   rozwój gospodarczy  
EN road transport   registration trucks   economic development  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 11
Strony 58--62
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Gil, L.
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Transportu i Informatyki, 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
autor Kozłowski, E.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania, Lublin, ul. Nadbystrzycka 38
autor Paul, K.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania, Lublin, ul. Nadbystrzycka 38
autor Olejnik, K.
  • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytut Organizacji Procesów Wytwórczych, Katedra Logistyki, 45-272 Opole, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
Bibliografia
1. CHOW G.C., Ekonometria, PWN, Warszawa 1995.
2. DICKEY D.A., FULLER U.A., Distributions of the Estimators for Autoregressive Time Series with unit Root, “Journal of the American Statistical Association”, vol. 74, 1979, s. 427-431.
3. KOZŁOWSKI E., Analiza i identyfikacja szeregów czasowych, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2015.
4. KWIATKOWSKI D., PHILIPS P.C.B.,SCHMIDT P.,SHIN Y., Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root, “Journal of Econometrics” vol. 54, 1992, s. 159-178.
5. ROGOWSKI A., Podstawy metod probabilistycznych w transporcie, Wyd. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, Radom, 2012.
6. YAFFEE R.A., McGEE M., An Introduction to Time Series Analysis and Forecasting with Applications of SAS and SPSS, Academic Press Inc., 2000.
7. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat/8/239
8. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
9. http://www.innowacje-transport.pl/
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b4b2aa33-9f82-4b6d-8a09-24ab06134fd5
Identyfikatory