Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b4a40c82-9137-4b8a-bed5-4e6ac0fca142

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Optymalizacja kosztów napraw lakierniczych i elementów z tworzyw sztucznych

Autorzy Aleksandrowicz, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Optimization of varnish costs of repairs and elements of plastics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ruchu drogowym i realizacji zdań transportowych występuje ryzyko uszkodzenia pojazdu w zdarzeniu drogowym. Nie zawsze są to poważne wypadki skutkujące rozległymi uszkodzeniami nadwozia i wyposażenia pojazdu. W większości mamy do czynienia ze szkodami o mniejszych rozmiarach, często nazywanymi szkodami parkingowymi. Jednak i w tych „drobniejszych” najczęściej dochodzi do uszkodzenia powłoki lakieru oraz elementów osprzętu z tworzyw sztucznych. Jednocześnie te właśnie szkody przeważają w likwidowanych ogółem przez zakłady ubezpieczeń. Koszty napraw tych wydawałoby się niedużych uszkodzeń pojazdu są jednak znaczne. Dlatego istotnej roli nabiera optymalizowanie kosztów tych napraw w zakresie, jaki umożliwia to technologia naprawy, a w szczególności najnowsze rekomendowane przez producentów pojazdów rozwiązania i procedury w tym zakresie. Autor w artykule podejmuje więc problem optymalizowania kosztów napraw poprzez adekwatne do uszkodzeń zastosowanie metody naprawy elementów pojazdu. W artykule zaprezentowano również możliwości kalkulacyjne przykładowego narzędzia informatycznego umożliwiającego ekspertowi optymalizowanie kosztów naprawy na etapie kalkulowania jej kosztów na podstawie wcześniej ustalonego planu naprawy danego pojazdu.
EN In realistic conditions of the road traffic and the realization of transport sentences a risk of damaging the vehicle is appearing in the road event. Not always they are these are serious injuries resulting in extensive damage to the bodywork and equipping the vehicle. Largely we are dealing with the damage about the littleness often called the parking damage. However and of the ones "smaller" most often seeks varnish and elements of accessories for damaging the coating of plastics. Simultaneously the very damage is predominating in eliminated with the whole through an insurance companies. Costs of repairs of the ones rather small damage to the vehicle would be given however are considerable. Therefore optimizing costs of these repairs in the scope it enables which is gaining the role the technology of repair, in particular the newest answers recommended by manufacturers of vehicles and procedures in this respect. In the article so the author is taking the problem of optimizing costs of repairs through appropriate to damage application of the method of repair of elements of the vehicle. In the article calculating possibilities of the model computer tool enabling the expert to optimize costs of repair of the vehicle at the stage of calculating of her costs based on the earlier established plan of repair given were also presented.
Słowa kluczowe
PL naprawy lakiernicze   naprawa elementów z tworzyw sztucznych   optymalizacja kosztów  
EN refinishing   repair of plastic parts   cost optimization  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 745--750
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Aleksandrowicz, P.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Wydział Inżynierii Mechanicznej, Zakład Transportu i Eksploatacji
Bibliografia
1. Aleksandrowicz P., Narzędzia informatyczne stosowane w ustalaniu kosztów powypadkowych, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Warszawa 2011.
2. Aleksandrowicz P., Optymalizacja kosztów naprawy powypadkowej pojazdu cz. I, Technika Transportu Szynowego 12/15, Radom 2015.
3. Aleksandrowicz P., Wykorzystanie nieinwazyjnych metod diagnozowania stanu technicznego pojazdu dla weryfikacji naprawy powypadkowej, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. BEL Studio sp. z o.o., Warszawa 2014.
4. Aleksandrowicz P., Żółtowski B., Vehicle repair costs calculation systems, Polish Association for Knowledge Management. BEL Studio sp. z o.o., Warszawa 2010.
5. Audatex, Instrukcje, http://www.audatex.pl (dostęp 08.02.2016r).
6. Statystyki Komendy Głównej Policji, http://www.statystyka.policja.pl (dostęp 09.02.2016r).
7. Raatz B., Blacharstwo i naprawy powypadkowe samochodów. Oficyna Wydawnicza TROTON, Ząbrowo 2009.
8. Raatz B., Poradnik lakiernika samochodowego. RG Media, Białe Błota 2011.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b4a40c82-9137-4b8a-bed5-4e6ac0fca142
Identyfikatory