Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b488bcb4-4ded-4ee3-b141-703be19b4a83

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Analiza wybranych czynników warunkujących zarządzanie należnościami w niektórych kopalniach odkrywkowych

Autorzy Trzaskuś-Żak, B.  Czopek, K. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Analysis of selected factors which affect the management of receivables in the chosen opencast mines
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prawidłowe zarządzanie należnościami jest jednym z głównych celów prowadzących do utrzymania płynności finansowej kopalni. W artykule skoncentrowano się na dwóch czynnikach mających wpływ na zarządzanie należnościami, mianowicie analizowano terminowość regulowania należności i stopień powiązania kopalni z odbiorcami. W analizie wykorzystano dane z czterech kopalni odkrywkowych, dwu kopalni węgla brunatnego, jednej kopalni wapienia oraz kopalni piaskowca. Przedstawiono także mierniki efektywności zarządzania należnościami w analizowanych kopalniach.
EN The proper management of receivables is one of the main targets for keeping the financial liquidity of mines. This paper focuses on two factors that affect the management of receivables: regularity of payments and the degree of relationship between a mine and the customers. The analysis was based on data from four open cast mines: two lignite mines, one limestone mine and one sandstone mine. This paper also presents measures of efficiency of receivables management in the analyzed mines.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie należnościami   kopalnie odkrywkowe  
EN management of receivables   opencast mines  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 172--175
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab.
Twórcy
autor Trzaskuś-Żak, B.
  • AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
autor Czopek, K.
  • AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
Bibliografia
1. Cooke R.A.: Positive Cash Flow. New York Carrer Press 2003.
2. Czekaj J., Dresler Z.: Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa PWN 1998.
3. Gmytrasiewicz M.: Rezerwy w rachunkowości. Warszawa Difin 2001.
4. Mavrovitis B.P.: Cash flow. Credit and Collection. Chicago Probus 1994.
5. Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Konferencja przedsiębiorstw finansowych w Polsce. Warszawa KRD 2012.
6. Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Warszawa PWN 2007.
7. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa PWN 1997.
8. Trzaskuś-Żak B., Zarządzanie należnościami wspomagane metodami matematycznymi. Kraków Wydawnictwa AGH 2013.
9. Szyszko L. i inni: Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa PWE 2000.
10. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych CIT (Dz. U. nr 54 z 2000r., poz. 654, z późn. zm.).
11. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (Dz. U. nr 80 z 1991r., poz. 350).
12. Ustawa o rachunkowości (Dz. U. nr 12 z 1994r., poz. 591 z późn. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b488bcb4-4ded-4ee3-b141-703be19b4a83
Identyfikatory