PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

GIS technology as a tool for protecting landscape and cultural values in spatial planning

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Technologia GIS narzędziem ochrony krajobrazu i wartości kulturowych w planowaniu przestrzennym
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
The issue of a landscape protection is quite a significant element of municipal spatial policy. Currently, there is no legal obligation to implement, within the statutory activities of institutions responsible for the landscape protection, guidance documents prior to work on the development of the municipality. Space management, through planning a development and land use or the landscape protection, requires access to comprehensive and reliable information. The use of GIS technology in spatial analysis and monitoring changes in space, for the landscape and cultural values protection, provides opportunities to assist decisions on the destination and land use in spatial planning carried out using planning documents (A study of the conditions and directions of the spatial planning and the local zoning plan).
PL
W odniesieniu do polityki przestrzennej gmin, problematyka ochrony krajobrazu stanowi element dość znaczący. Aktualnie brak jest prawnego obowiązku realizacji, w ramach działań statutowych instytucji odpowiedzialnych za ochronę krajobrazu, dokumentów o charakterze wytycznych wyprzedzających prace nad kierunkami rozwoju gminy. Zarządzanie przestrzenią, przez planowanie rozwoju oraz sposobu zagospodarowania terenu lub ochrony krajobrazu wymaga dostępu do wszechstronnej i wiarygodnej informacji. Wykorzystanie technologii GIS w ramach analiz przestrzennych oraz monitoringu zmian zagospodarowania przestrzeni na potrzeby ochrony krajobrazu i wartości kulturowych daje możliwości wspomagające decyzje dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania przestrzeni w planowaniu przestrzennym, realizowanym za pomocą dokumentów planistycznych gmin (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania).
Rocznik
Strony
129--137
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., fot., rys.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] The act of 27 March 2003 on spatial planning and development (Off. J. of 2015 item 199 as amended).
 • [2] The Act of 7 July 1994-construction law (Off. J. of 2013 item 1409 as amended).
 • [3] The Act of 23 July 2003. on the protection and care of monuments (Off. J. of 2003. no 162, item. 1568- as amended).
 • [4] Welc-Jędrzejewska J., Kulesza-Szerniewicz E., Makowska B., Stieler E., Jagielska E., Wnioski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Kurier Konserwatorski, Nr 4, 2009.
 • [5] Bazan-Krzywoszańska A., Ochrona krajobrazu w aspektach rozwoju źródeł energii odnawialnej i polityki przestrzennej gmin, na przykładzie gminy Krotoszyce, Architektura Krajobrazu: Studia i prezentacje, nr 3, 2012, s. 55-60.
 • [6] Chmielewski T.J., Wyzwania zarządzania systemami krajobrazowymi w Polsce, Problemy Ekologii Krajobrazu, Vol XXXV, 2013, p. 5-18, http://paek.ukw.edu.pl/pek/index.php/PEK/article/viewFile/31/11> [dostęp: 01.07.2017].
 • [7] The study of the conditions and directions of the spatial planning of Zielona Góra, adopted by the resolution of Zielona Góra City Council No. XVIII.139.2015 of 30 June 2015, http://www.zielona-gora.pl/binary /planowanie/zm_studium_2015.jpg, [access: 19.07.2015].
 • [8] Zoning plan in Zielona Gora-Śródmieście (Downtown) 9, adopted by resolution of the City Council of Zielona Góra No. LXXIX. 709.2014 of 23 December 2014, http://dzienniki.luw.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2464 [access: 19.07.2015].
 • [9] Czyńska K., Zabudowa wysoka a harmonijne kształtowanie krajobrazu miejskiego, http://www.pif.zut.edu.pl/pif-13_pdf/D-02_Czynska.pdf [access: 01.07.2017].
 • [10] Kowalska-Jamrożek D., Wykorzystanie aplikacji GIS w planowaniu przestrzennym Kielc, Miejski System Informacji Przestrzennej w Kielcach, Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Kielcach, http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/images/gis/aktualnosci/2010_11_18/dominika_kowalska.pdf [access: 01.07.2017].
 • [11] Miller J.S., Hoel L.S., The „smart growth” debate: best practices for urban transportation planing, Socio-Economic Planning Sciences, (36) 2002, pp. 1-24.
 • [12] Guo R. et al., Developing a 3D cadastre for the administration of urban land use: A case study of Shenzhen, China, Computers, Environment and Urban Systems, (40) 2013, pp. 46-55.
 • [13] Guney C. et al., Tailoring a geomodel for analyzing an urban skyline, Landscape and Urban Planning, (105) 2012, pp. 160-173.
Uwagi
EN
1. The work was financed by the University of Zielona Góra as part of the statutory work No. 220570/E-545/S/2017
PL
3. Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b476aadf-f0b1-4b7c-9d47-018b44e7cc46
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.