Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b44daa43-f572-4be3-b745-20c9bc08408a

Czasopismo

Utrzymanie Ruchu

Tytuł artykułu

Wielofunkcyjna odzież ochronna - aktualne wymagania

Autorzy Bartkowiak, G. 
Treść / Zawartość http://utrzymanieruchu.elamed.pl
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Odzież ochronna stanowi bardzo często jedyne zabezpieczenie pracownika narażonego na czynniki niebezpieczne i szkodliwe w środowisku pracy, dlatego powinna spełniać podstawowe wymagania bezpieczeństwa i być odpowiednio dobrana w zależności od zagrożeń oraz potrzeb użytkownika. Dobór odzieży ochronnej do zagrożeń to dopiero pierwszy krok we właściwym zabezpieczeniu pracownika przed zagrożeniami.
Słowa kluczowe
PL odzież ochronna   czynniki niebezpieczne   czynniki szkodliwe   środowisko pracy   wymagania bezpieczeństwa   potrzeby użytkowników   odzież ostrzegawcza  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Utrzymanie Ruchu
Rocznik 2017
Tom Nr 1
Strony 10--16
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bartkowiak, G.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
1. Dyrektywa Rady nr89/686/EWG z 2 1 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej.,,Official Journal of the European Communities", L399, 30.12.1989 [UKIE, http://www.ukie.gov.pl dostęp w Internecie 9.01.2017 r.].
2. PN-EN ISO 13688:2013-12E Odzież ochronna - Wymagania ogólne.
3. Bartkowiak G., Hrynyk R., Irzmańska E.: Odzież, rękawice i obuwie chroniące przed czynnikami gorącymi. Cześć I. Poradnik doboru i stosowania (dla użytkownika). Część II. Wytyczne do oceny zgodność (dla producenta). [CD-ROM], CIOP-BIP, Warszawa 2010.
4. PN-EN ISO 14116:2015-12 Odzież ochronna - Ochrona przed płomieniem - Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia.
5. PN-EN ISO 11612:2015-11 Odzież ochronna - Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem - Minimalne wymagania eksploatacyjne.
6. PN-EN ISO 11611:2015-11 Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych.
7. Bartkowiak G., Czapska A., Dąbrowska A.: Odzież chroniąca przed termicznymi skutkami łuku elektrycznego - wymagania. „Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra” 11/2012, s. 24-28.
8. IEC 61482-2:2009 Wymagania dla odzieży chroniącej przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym.
9. PN-EN 13034+A 1:2010 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB[6] odzieży).
10. PN EN 1149-5:2009 Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne.
11. Bartkowiak G., Kurczewska A.: Praca w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Jaką odzież ochronną stosować? Cz. I. „Utrzymanie Ruchu”, 2/2014, s. 48-49.
12. Bartkowiak G., Kurczewska A.: Praca w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Jaką odzież ochronną stosować? Cz. II. „Utrzymanie Ruchu", 3/2014, s. 62-64.
13. PN-EN ISO 20471:2013-07E Odzież o intensywnej widzialności - Metody badania i wymagania.
14. Łężak K.: Nowe wymagania wobec odzieży ostrzegawczej wprowadzone normą PN-EN ISO20471:2013,„Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka", 6 (525), s. 20-24.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b44daa43-f572-4be3-b745-20c9bc08408a
Identyfikatory