Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b44ad7fc-94e9-4c38-841f-91ff69ac9fe4

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Napięcie pracy akumulatora w warunkach rozruchu silnika

Autorzy Dyga, G.  Pszczółkowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Battery voltage in the engine starting conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki zależności napięcia mierzonego na zaciskach obciążonego akumulatora w warunkach badań rozruchowych silników o zapłonie iskrowym oraz samoczynnym. Analizie poddano wartość minimalną, maksymalną oraz średnią napięcia w funkcji minimalnej, maksymalnej oraz średniej wartości natężenia prądu oraz temperatury, w której realizowano próby rozruchowe. Przedstawiono jedno oraz dwuczynnikowe zależności opisujące wpływ zmiennych niezależnych na zmienną zależną zarówno dla silnika o zapłonie iskrowym jak i samoczynnym. Przedstawiono zależności pozwalające wyznaczyć wartość napięcia w funkcji parametrów je określających, także przy zmiennych oporach ruchu walu korbowego. Wykazano adekwatność wyznaczonych zależności oraz statystycznie stwierdzono brak istotności wpływu temperatury, jako zmiennej niezależnej na wartość napięcia określanego za pomocą modelu.
EN The results of the voltage dependence on the terminals of the loaded battery under the starting conditions tests of spark and selfignition engines were presented. The minimum, maximum and average values of the voltage as a function of the minimum, maximum and average values of the current and the temperature at which the starting tests were performed were analyzed. One and two-factorial relationships describing the influence of independent variables on dependent variable in both spark and selfignition engines were presented. The dependencies that determine the value of the voltage in the function of the defining parameters are also presented, also in case of variable crank movement resistance. The adequacy of the determined relationships was found and statistically significant lack of temperature influence on the independent variable of the voltage determined by the model.
Słowa kluczowe
PL akumulator samochodowy   silnik spalinowy   rozruch silnika spalinowego   zapłon iskrowy   zapłon samoczynny  
EN car battery   engine start   autoignition   spark ignition  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 844--852, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz., wykr.
Twórcy
autor Dyga, G.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny: 00-908 Warszawa: ul. Gen. S. Kaliskiego 2, grzegorz.dyga@wat.edu.pl
autor Pszczółkowski, J.
Bibliografia
1. Constantinescu L., Enache B., Lefter E., Modeling aspects of an electric starter system for an internal combustion engine, ECAI – International Conference, Bucharest, ROMÂNIA, 2014.
2. Pszczółkowski J.: Rozruch silnika spalinowego jako proces diagnostyczny, Diagnostyka vol. 27, 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b44ad7fc-94e9-4c38-841f-91ff69ac9fe4
Identyfikatory