PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Projektowanie przestrzenne laboratorium : ergonomia i wyposażenie

Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ważnym czynnikiem wpływającym na wiarygodność i poprawność uzyskiwanych wyników badań laboratoryjnych jest zachowanie zasad ergonomii podczas pracy w laboratorium – umożliwia to odpowiednio zaprojektowana i zagospodarowana infrastruktura badawcza. Zdaniem autorów stworzenie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy w laboratorium wymaga z jednej strony znajomości zasad prawa oraz wymagań zawartych w systemach zarządzania jakością, z drugiej jednak, ważne są doświadczenie i rozwaga podczas codziennej pracy laboratoryjnej.
EN
Following the rules of ergonomics in the laboratory, allowing a proper designing and management of the research infrastructure, is an important factor affecting the reliability and accuracy of the results of laboratory analyses. According to the authors the creation safety and ergonomic working conditions in the laboratory requires the knowledge of legal principles and requirements of quality management systems, as well as experience and consideration in daily laboratory work is very important.
Rocznik
Tom
Strony
16--20
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
 • Pracownia Farmakogenetyki Doświadczalnej, Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań
 • Zakład Badania Jakości Produktów Leczniczych i Suplementów Diety, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
autor
 • Zakład Farmakologii i Biologii Doświadczalnej, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
 • Pracownia Farmakogenetyki Doświadczalnej, Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań
 • Zakład Badania Jakości Produktów Leczniczych i Suplementów Diety, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
Bibliografia
 • [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414) oraz Akty wykonawcze (134 rozporządzenia).
 • [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. “w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 • [3] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a w niej rozdział dziesiąty pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy“ (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm., rozdz. 10).
 • [4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).
 • [5] Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322).
 • [6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
 • [7] Norma PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • [8] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełniania tych kryteriów (GLP) (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 722).
 • [9] PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
 • [10] PN-EN 14056:2003 Meble laboratoryjne. Zalecenia dotyczące projektowania i instalowania.
 • [11] PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego – Wymagania bezpieczeństwa.
 • [12] PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 • [13] PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Meble.
 • [14]. PN-EN 61010-1:2004 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1 – Wymagania ogólne.
 • [15] PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy. (Kod IP).
 • [16] PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
 • [17] PN-EN 13792:2003 Kod barwny do oznaczania zaworów w obsłudze laboratoriów.
 • [18] PN-EN 14175:2004 Dygestoria.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b43b2995-51ed-4139-bade-cb296fa0765f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.