Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b40ebdd2-8805-4287-a5d4-c3400754603d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena jakości komputerów przenośnych z wykorzystaniem skal ważności-realizacji

Autorzy Lotko, M.  Luft, R.  Nowak, M.  Wójtowicz, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Laptop computers quality assessment with the use of importance-performance scales
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obecnie komputer jest podstawowym narzędziem pracy. Główną potrzebą użytkownika komputera jest pozyskiwanie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie informacji w założonym celu. Różnorodność oraz stale rosnąca liczba sprzedanych komputerów stały się punktem wyjścia podjęcia badań z zakresu oceny atrybutów jakościowych komputerów przenośnych. Celem artykułu była ocena jakości oraz istotności atrybutów branych pod uwagę przy zakupie komputerów przenośnych (laptopów). Badanie zrealizowano metodą ankietową. Dane rejestrowano i analizowano na skalach ważności-realizacji. W rezultacie przeprowadzonej analizy zasugerowano rekomendacje doskonalenia jakości.
EN Today computer is a basic tool of work. Main need of computer user it to collect, process and use information for an assumed purpose. Diversity and growing number of computers sold became a starting point for conducting research considering assessment of laptop computers qualitative attributes. The aim of the paper was to evaluate quality of attributes considered by the users when purchasing a laptop computer. The research was conducted with the use of a questionnaire method. Data was registered and then analyzed with the use of importance-performance scales. As a result of the performed analysis recommendations concerning quality improvement were suggested.
Słowa kluczowe
PL komputer przenośny   laptop   ocena jakości   ankieta   badanie ankietowe  
EN laptop   quality assessment   questionnaire  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1823--1826
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Lotko, M.
  • Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, 26-600 Radom; ul. Chrobrego 31, m.lotko@uthrad.pl
autor Luft, R.
  • Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, 26-600 Radom; ul. Chrobrego 31
autor Nowak, M.
  • Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, 26-600 Radom; ul. Chrobrego 31
autor Wójtowicz, Ł.
  • Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, 26-600 Radom; ul. Chrobrego 31
Bibliografia
1. Duch W., Fascynujący świat komputerów, NAKOM, Poznań 1997.
2. Crosby P. B, Quality and Me. Lessons from an Evolving Life, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1999.
3. Deming W. E., Quality, Productivity and Competitive Position, MIT, Cambridge 1982.
4. Duch W., Fascynujący świat komputerów, NAKOM, Poznań 1997.
5. Feigenbaum A.V., Total Quality Control, 4 Ed. McGraw-Hill, New York 1992.
6. Goetsch D. L., Davis S. B., Quality Management. Introduction to Total Quality Management for Production, Processing and Services, Prentice-Hall, Inc 2000.
7. Juran A., A Lifetime of Influence, John Wiley&Sons, Inc 1997.
8. Karpiel Ł., Skrzypek M, Towaroznawstwo ogólne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
9. Oakland J. S., Oakland Quality Management, Elsevier Butterworth-Heinemann 2004.
10. PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2006.
11. Martilla J., James J., Importance-Performance Analysis, “Journal of Marketing”, 1 1977.
12. Prussak W., Zarządzanie jakością. Wybrane elementy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
13. Rawdanowicz H., Ogólne wiadomości z towaroznawstwa, WSiP, Warszawa 1997.
14. Żuchowski J., Jakość i ekologia, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 1999.
15. http://sjp.pwn.pl/ [dostęp 05.02.2016]
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b40ebdd2-8805-4287-a5d4-c3400754603d
Identyfikatory