Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b3af22f8-4a67-4f9d-88aa-e0aeff7a70e1

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Testy funkcjonalne : jako element określania możliwości kierowania pojazdem przez osoby z niepełnosprawnościami

Autorzy Ucińska, M.  Stasiak-Cieślak, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Functional tests : as an element to determine the possibility of driving by vehicles with disabled persons
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz badania prowadzone w tym obszarze pokazują, iż aby zaspokajać potrzeby w zakresie mobilności, a tym samym wdrażać zapisy artykułu 20 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, niezbędne jest opracowanie wytycznych wdrażanych przez interdyscyplinarne zespoły konsultacyjne przeprowadzające „testy funkcjonalne” kandydatom na kierowców i kierowcom z niepełnosprawnościami. Artykuł opiera się na praktyce Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych ITS oraz badaniach prowadzonych w Pracowni Psychologii Transportu ITS, które są podstawą do przygotowywania założeń do diagnostyki w zakresie badań psychologicznych, medycznych oraz doboru specjalistycznych adaptacji w pojazdach. Niniejsze opracowanie określi kierunki zmian, jakie powinny być dokonywane by poprawić funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w zakresie swobody przemieszczania się.
EN Experience in working with people with disabilities and research conducted in this area show that to meet the needs of mobility, and thus implement the provisions of Article 20 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. facilitating access to good quality mobility facilities, assistive technology and various forms of care and mediation, provision of mobility training for disabled people and professionals working with people with disabilities; or encouraging manufacturers of auxiliary equipment to take into account all aspects of their mobility, it is necessary to develop guidelines implemented by interdisciplinary consultative teams carrying out "functional tests" for drivers and drivers with disabilities. This article is based on the practice of the Automotive Services Center for Persons with Disabilities and research conducted at the MTI Transport Psychology Laboratory, which is the basis for the preparation of diagnostic assumptions in the field of psychological and medical research and the selection of specialist adaptations in vehicles. This study will identify the directions of change that should be made to improve the mobility of people with disabilities.
Słowa kluczowe
PL testy funkcjonalne   osoby z niepełnosprawnością   kierowca z niepełnosprawnością  
EN functional tests   people with disabilities   driver with disability  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 463--468, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab.
Twórcy
autor Ucińska, M.
autor Stasiak-Cieślak, B.
Bibliografia
1. Brzezińska A.I., Kaczan R. (2008). Wychowanie do samodzielności: kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności. Warszawa: Wyd. SWPS Academica.
2. Ćwirlej-Sozańska A., Wilmowsk-Pietruszyńska A., Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i zdrowia. Model biopsychospołeczny, Bezpieczeństwo Pracy 8/2015, Warszawa 2015.
3. Gębska-Kuczerowska A., Miler M., Wysocki MJ., Niepełnosprawność osób w wieku 65 lat i więcej. Materiały konferencyjne PTG, Warszawa 2004, s. 53-59.
4. Jagodziński R., Zastosowanie ICF, jako narzędzia diagnozy, planowania i ewaluacji w programie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo, „Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania” Nr II (7), Warszawa 2013.
5. Kamusińska E., Znaczenie kompleksowej rehabilitacji w integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, Studia Medyczne 9, 83-86, Warszawa 2008.
6. Karabanowicz A., Panas A., Ślusarz R., Beuth W., Grzelak Lech., Szrajda J., Ocena sprawności funkcjonalnej w chorobach układu nerwowego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia VOL.LX, SUPPL. XVI, 190, Lublin 2005.
7. Kowalik S., Psychologia rehabilitacji, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
8. Lubecki M., Polski model rehabilitacji medycznej zaakceptowany i zalecany przez WHO, Hygeia Public Health 46 (4), 506-515, Poznań 2011.
9. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), WHO 2001.
10. Sochańska-Kawiecka M., Kołakowska-Seroczyńska Z., Zielińska D., Makowska-Belta E., Ziewiec P., Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych. Raport końcowy, PFRON, Warszawa 2017.
11. Ucińska, M., Odachowska, E., Klamra, M., Ścigała, D.K. (2015). Stopień niepełnosprawności a percepcja ruchu drogowego. Logistyka 3/2015.
12. Ucińska, M., Odachowska, E., Klamra, M., Ścigała, D.K. (2015). Wpływ zaburzeń psychomotorycznych na funkcjonowanie w ruchu drogowym. Logistyka 3/2015.
13. Ucińska M., Stasiak-Cieślak B., Niepełnosprawny kierowca w ruchu drogowym - kompleksowe wspieranie, AUTOBUSY - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 12/2016.
14. Wiliński M., Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych w: red. Brzezińska I. A., Kaczan R., Smoczyńska K., Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
15. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000702.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b3af22f8-4a67-4f9d-88aa-e0aeff7a70e1
Identyfikatory