Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b3912614-dec4-4163-bd86-32b5c6c2df4e

Czasopismo

Energetyka

Tytuł artykułu

Uszkodzenia kryz pomiarowych instalowanych na rurociągach pary wysokoprężnej

Autorzy Jasiński, A.  Kwiecień, M. 
Treść / Zawartość http://www.elektroenergetyka.pl/
Warianty tytułu
EN Damages of measuring orifice plates mounted on high-pressure steam pipelines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W odniesieniu do elementów rurociągów pary wysokoprężnej o zwiększonej sztywności, zwłaszcza pracujących ponad obliczeniowy czas pracy, niezbędne jest systematyczne monitorowanie ich stanu technicznego i odpowiednio wczesne wykrycie nieciągłości lub pierwszych stadiów pełzania. Bezpieczna eksploatacja materiałów o obniżonych własnościach wytrzymałościowych jest możliwa, ale wymusza weryfikację warunków eksploatacji. Bardzo istotny jest element nadzoru nad montażem rurociągów, wykonywanym zwłaszcza po wielu latach od ich wytworzenia. Podczas badań metalograficznych elementów rurociągów pary wysokoprężnej należy przyjmować zasadę lokalnego występowania zmian dekohezyjnych, co oznacza konieczność ich wykonywania w wielu obszarach. Niezwykle ważne są doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje osób decydujących o zakresie badań.
EN As regards the elements of high-pressure steam pipelines of increased stiffness, especially the ones being in operation for a longer time than their design working life, it is necessary to systematically monitor their technical condition and therefore be able to early detect discontinuities or initial creep stages. Safe usage of materials characterized by lowered mechanical strength is possible but it enforces verification of operational conditions. Very important is the supervision element of pipelines assembly that is sometimes performed many years after their manufacture. During metallographic testing of high-pressure steam pipelines elements, a principle of local decohesion changes occurrence should be accepted that means necessity of performing the tests in many areas. Experience and proper qualifications of persons deciding on the testing range are also extremely important.
Słowa kluczowe
PL rurociągi pary wysokoprężnej   badania stanu technicznego   kryzy pomiarowe  
EN high-pressure steam pipelines   technical inspection   measuring orifice plates  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Energetyka
Rocznik 2017
Tom nr 1
Strony 44--49
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jasiński, A.
  • "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki
autor Kwiecień, M.
  • "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki
Bibliografia
[1] Jasiński A., Kwiecień M.: Sprawozdania i wyniki prac pomiarowych i badawczych. Opracowania „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki, Gliwice 2014-2016 (niepubl.).
[2] Hernas A., Dobrzański J.: Trwałość i niszczenie elementów kotłów i turbin parowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
[3] Dobrzański J.: Materiałoznawcze interpretacja trwałości stali dla energetyki, Open Acces Library 2011, vol. 3.
[4] Jasiński A., Zieliński A.: Trwałość resztkowa materiału rurociągów parowych, pracujących w układzie kolektorowym, po przepracowaniu obliczeniowego czasu pracy, „Energetyka" 2016, nr 3.
[5] Jasiński A.: System diagnostyczny jako sposób na wydłużenie czasu bezpiecznej eksploatacji rurociągów parowych, „Energetyka" 2012, nr 9.
[6] Kwiecień M., Goławski A.: Pełzanie jako zjawisko ograniczające długotrwałą eksploatację rurociągów parowych, „Energetyka" 2013, nr 7.
[7] Jasiński A.: Modelowanie rozkładu naprężeń w systemie diagnostycznym rurociągów pracujących w warunkach pełzania, „Energetyka" 2012, nr 2.
[8] Jasiński A.: Wydłużona eksploatacja krajowych bloków energetycznych - szanse i zagrożenia, „Energetyka" 2013, nr 7.
[9] Jasiński A.: Diagnostyka jako element planowania, „Chemia Przemysłowa" 2012, nr 2.
[10] Zieliński A., Dobrzański J.: Ocena stanu i przydatności do dalszej pracy materiału rurociągów parowych eksploatowanych powyżej obliczeniowego czasu pracy, „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza" 2013, nr 3.
[11] Jasiński A.: Wymogi UDT stawiane urządzeniom ciśnieniowym eksploatowanym ponad obliczeniowy czas pracy, „Nowa Energia" 2013, nr 5-6.
[12] Zieliński A., Kwiecień M.: Ocena stanu i przydatności do dalszej pracy rurociągów parowych z niskostopowych stali Cr-Mo i Cr-Mo-V eksploatowanych powyżej 200 tys. godzin pracy, „Energetyka" 2015, nr 9.
[13] Jasiński A.: Jak typować elementy do badań w przypadku rurociągów wysokoprężnych, „Energetyka" 2015, nr 9.
[14] Jasiński A. Wpływ długotrwałej eksploatacji na własności wytrzymałościowe i dalszą przydatność eksploatacyjną materiału głównych rurociągów parowych bloków typu 200 MW, „Dozór Techniczny" 2014, nr 3.
[15] PN-H-74252:1998: Rury stalowe bez szwu kotłowe, 1998.
[16] PN-75/H-84024: Stal do wyrobu rur - Gatunki, 1975.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b3912614-dec4-4163-bd86-32b5c6c2df4e
Identyfikatory