Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b36357cf-00f3-4d3f-b788-3fabe930c291

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Statystyczna ocena intensywności gromadzenia się osadów na rozpylaczach dla różnych biopaliw

Autorzy Boruta, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Statistical evaluation of the intensity of the carbon deposits accumulation on fuel injector nozzles for different bio-fuels
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Krótko opisano eksperyment mający na celu zbadanie różnicy intensywności gromadzenia się osadów w obrębie otworów rozpylacza wtryskiwacza podającego do cylindra silnika o zapłonie samoczynnym standardowy olej napędowy oraz sześć różnych kompozycji biopaliw. W trakcie tego eksperymentu rejestrowano czasowe przebiegi ciśnień powietrza rozprężającego się z butli do atmosfery przez otwory rozpylaczy użytych wtryskiwaczy. W pierwszej kolejności oceniono jakość dopasowania regresji krzywoliniowej kilkoma wybranymi krzywymi do uzyskanych przebiegów ciśnień – najlepszą okazała się skalowana funkcja eksponens z liniowym wykładnikiem. Następnie, w oparciu o wyniki regresji krzywoliniowej, sprawdzono identyczność wykonania badanych rozpylaczy w oparciu o test równości współczynników kierunkowych prostych regresji dla przynajmniej trzech porównywanych prostych – użyte rozpylacze okazały się różne na przyjętym poziomie istotności. W końcu sprawdzono rozróżnialność intensywności gromadzenia się osadów na rozpylaczach zależnie od zastosowanego paliwa w oparciu o testy istotności dla współczynników kierunkowego i przesunięcia odpowiednich prostych regresji – dla wszystkich paliw, z wyjątkiem jednego z badanych biopaliw, na przyjętym poziomie istotności stwierdzono gromadzenie się osadów w obrębie otworów rozpylacza. Stwierdzono, że gromadzenie to dla czterech badanych biopaliw ma mniejszą intensywność niż dla oleju napędowego, a dla ostatniego z badanych biopaliw intensywność ta jest szczególnie duża i większa niż dla oleju napędowego.
EN An experiment designed to investigate the difference in the intensity of carbon deposits accumulation within fuel injector nozzle holes feed into the cylinder of diesel engine standard diesel fuel and six different compositions of bio-fuels was described briefly. During this experiment, variations of pressure of air expanding from the stand cylinder to the atmosphere through the holes of used injectors’ nozzles are recorded. Firstly, the quality of the fit of curvilinear regression using some selected curves for obtained variations of air pressure was rated – it turned out that the best is a scaled exponent function with linear index. Then, basing on the results of the curvilinear regression, the identity of the manufacturing of tested nozzles based on the test of equality of the slope coefficients of regression lines of at least three compared limes was verified – used nozzles have proved to be different on the accepted level of significance. Finally, the differentiallity of carbon deposits accumulation on the nozzles depending on the used fuel was checked, basing on tests of significance for slope and translation coefficients the corresponding regression lines – it was found that for all fuel, except of one of the tested bio-fuels, on the accepted level of significance there is, the accumulation of carbon deposits within nozzles’ holes. It was also found that the accumulation intensity for four tested bio-fuels is lighter than diesel fuel, and for the last of the tested bio-fuels is particularly high, and higher than for diesel fuel.
Słowa kluczowe
PL biopaliwa dla silników o ZS   osady   nagary   regresja krzywoliniowa   test istotności  
EN bio-fuels for diesels   carbon deposits   curvilinear regression   test of significance  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 899--906
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Boruta, G.
  • Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Bibliografia
[1] Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 2: Statystyka matematyczna. PWN, Warszawa, 2007.
[2] Boruta G.: Wykorzystanie niezawodności symptomowej do prognozowania zdatności tłokowych silników spalinowych. Biul. WAT, rok XLV, nr 5 (525), str. 87-101, 1996.
[3] Boruta G.: Wyznaczanie trendów parametru diagnostycznego maszyny. Biul. WAT, rok XLVII, nr 10 (554), str. 49-60, 1998.
[4] Boruta G., Dziubak T.: Wyznaczanie parametrów trendów oporu przepływu filtru powietrza silnika pojazdu terenowego. Biul. WAT, rok XLVIII, nr 8-9 (564-565), str. 105-118, 1999.
[5] Greń J.: Statystyka matematyczna. Modele i zadania. PWN, Warszawa, 1984.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b36357cf-00f3-4d3f-b788-3fabe930c291
Identyfikatory