Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b348611f-60b0-48cb-ad40-a7050e67227a

Czasopismo

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

Tytuł artykułu

Problemy geodezyjnej kontroli bezpieczeństwa budynków znajdujących się w strefie wpływu głębokich wykopów

Autorzy Janusz, J.  Janusz, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problems of geodetic check of safety of buildings located at the impact zone caused by deep earthworks
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono technologię budowy ścian szczelinowych umożliwiających wykonywanie głębokich wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie płytko posadowionych budynków. Omówiono technologię pomiarów osiadań i pionowych deformacji fundamentów budynków p o d wpływem wykonywania w sąsiedztwie głębokich wykopów. Zilustrowano na przykładzie zależność między osiadaniami i pionowymi deformacjami fundamentów budynków a pracami ziemnymi i budowlanymi w sąsiadującym z nimi głębokim wykopie.
EN Technology o f building slotted walls, used for protection during deep earthworks, is outlined in the article. The authors presented technology o f geodetic control measurements, used for determining: 1) vertical displacements o f benchmarks placed on the carrying walls o f the existing buildings, which are located close to the construction area o f the underground garages or buildings with several underground storeys; 2) horizontal displacements o f points placed on the slotted walls due to allevation, caused by deepening o f excavation surrounded by these walls. The problems related to the range o f control measurements, location o f observation stands, reference and checked points, were discussed in the article. The authors presented the example illustrating relations between the determined displacements of benchmarks, vertical displacements and changes o f inclinations o f foundations o f the existing buildings and particular phases o f earthworks and construction works in the deep excavation located close to these buildings. In was emphasized, that deformations o f foundations o f the existing buildings can appear not only due to deepening o f excavation, but also earlier as a result o f construction and bolting o f slotted wall in close neighbourhood o f these buildings.
Słowa kluczowe
PL geodezja inżynieryjna   wykopy   fundament budynku   ściana szczelinowa  
EN engineering geodesy   excavation   vertical deformation   diaphragm wall  
Wydawca Instytut Geodezji i Kartografii
Czasopismo Prace Instytutu Geodezji i Kartografii
Rocznik 1998
Tom T. 45, z. 96
Strony 47--72
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., rys., tab.
Twórcy
autor Janusz, J.
autor Janusz, W.
Bibliografia
[1] Ajdukiewicz A.: Kotwy sprężone jako tymczasowe wzmocnienia budynkow i podłoży w przejściowych stanach obciążenia. Inżynieria i Budownictwo 1996 nr 4
[2] Janusz W.: Geometryczna interpretacja wynikow przemieszczeń i osiadań budynkow. Materiały szkoleniowe - Geoprojekt ’74
[3] Janusz W.: Obsługa geodezyjna zabezpieczenia ścian głębokich wykopow. Przegląd Geodezyjny 1981 nr 9-10
[4] Janusz J., Janusz W.: Problemy geodezyjnego wyznaczania ugięć ścian szczelinowych. III Konferencja N-T “Problemy Automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej”. Warszawa 20-21.03.1997
[5] Lazzarini T. oraz zespoł: Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia. Warszawa: PPWK 1977
[6] Sobolewskij J. A. i zespoł: Obudowa wykopu stacji metra w Mińsku. Inżynieria i Budownictwo 1995 nr 11
[7] Wierzbicki S., Kłosiński B., Juszczak J.: Zastosowanie ścian szczelinowych do obudowy wykonanej w sąsiedztwie obiektu istniejącego. Inżynieria i Budownictwo 1992 nr 6
[8] Wolski B.: Geodezyjna identyfikacja procesu deformacji podłoża gruntowego. Politechnika Krakowska 1996
[9] Wolski B.: Inklinometryczna metoda pomiaru przemieszczeń poziomych podłoża gruntowego w świetle badańpolowych i doświadczalnych. Przegląd Geodezyjny 1996 nr 5
[10] Michalak H., Pęski S., Pyrak S., Szulborski К.: O wpływie wykonywania wykopow głębokich na zabudowę sąsiednią. Inżynieria i Budownictwo 1998 nr 1
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b348611f-60b0-48cb-ad40-a7050e67227a
Identyfikatory