Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b3385e96-a9d3-40dc-9090-aa89d179e10e

Czasopismo

Roads and Bridges - Drogi i Mosty

Tytuł artykułu

Development and upgrading of two-lane single road network in Poland

Autorzy Tracz, M.  Kieć, M. 
Treść / Zawartość http://www.rabdim.pl/index.php/rb/issue/archive
Warianty tytułu
PL Rozwój i przebudowa dróg dwupasowych dwukierunkowych w Polsce
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN The paper presents the problems related to the development and upgrading of two-lane single road network which for many years constituted the basic road network in Poland. With well-known principles of the development of motorways and also some expressways this paper focuses on the problems of retrofitting and operation of two-lane single roads taking into account their changing role. It analyses the changes in the functioning of the main roads resulting, inter alia, from construction and operation of bypasses, taking into account 2+1 roads and retrofitting popular 1x2 roads, including paved shoulders with a multifunctional median lane separating the two lanes in built-up areas and a passing relief lane. The paper includes some road safety and operational analyses of the above-mentioned sections. The final part comprises summary and recommendations for development and upgrading of two-lane single road network in Poland.
PL W artykule przedstawiono problemy rozwoju i przebudowy sieci dwupasowych dróg dwukierunkowych, które przez wiele lat tworzyły podstawową sieć drogową w Polsce. Jako że budowa autostrad i niektórych dróg ekspresowych odbywa się według znanych zasad, autorzy skupili się na opisie problemów przebudowy sieci dwupasowych dróg dwukierunkowych oraz ich funkcjonowania, wraz z ich zmieniającą się rolą. W artykule przedstawiono analizę zmian funkcjonowania głównych dróg, związanych m.in. z budową obwodnic oraz ich działaniem, z uwzględnieniem tych o przekroju 2+1, przebudowę popularnych przekrojów 1x2 z utwardzonymi poboczami na przekroje 1x2 ze środkowymi pasami wielofunkcyjnymi dla dróg w terenach zabudowanych oraz na przekroje z dodatkowym pasem do wyprzedzania (2+1). W artykule przedstawiono wybrane analizy bezpieczeństwa ruchu i funkcjonowania wyżej wymienionych odcinków. W końcowej części artykułu przedstawiono podsumowanie i rekomendacje dla rozwoju oraz przebudowy sieci dwupasowych dróg dwukierunkowych w Polsce.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu   droga dwupasowa dwukierunkowa   obwodnica   pas wielofunkcyjny   przekrój 2+1   ruch drogowy   SPF  
EN 2+1 cross-section   bypass   road safety   multifunctional median lane   traffic   two-lane single road   Safety Performance Function (SPF)  
Wydawca Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Czasopismo Roads and Bridges - Drogi i Mosty
Rocznik 2016
Tom Vol. 15, no. 3
Strony 191--206
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Tracz, M.
  • Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Road and Railway Engineering Institute; Warszawska 24, 31-155 Kraków, mtracz@pk.edu.pl
autor Kieć, M.
  • Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Road and Railway Engineering Institute; Warszawska 24, 31-155 Kraków, mkiec@pk.edu.pl
Bibliografia
1. Tracz M., Woźniak K., Buczek P.: Rola obwodnic w poprawie klimatu akustycznego otoczenia przejść drogowych przez miasta. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Kraków, 2014
2. Highway Safety Manual (HSM). First Edition. FHWA American Association of State Highway and Transportation Officials, U.S.A., 2010
3. Kirby P., Koorey G., Wilmshurst B.: Operating characteristics and economic evaluation of 2+1 lanes with or without intelligent transport systems assisted merging. NZ Transport Agency Research Report 549, New Zealand, 2014
4. Irzik M.: Layout of 2+1-routes in Germany - New findings. 4 International Symposium on Highway Geometric Design, Valencia, Spain, 2-5 June 2010
5. Lee S., Kim Y.R., Moon J.P., Choi J.S.: Operational Analysis of 2+1 Roadway and its Use in Developing Geometric Design Standards in South Korea. 4 International Symposium on Highway Geometric Design, Valencia, Spain, 2-5 June 2010
6. Tracz M., Gaca S.: Recent Developments in Highway Geometric Design in the Reconstruction of the Polish Road Network - Country Report. 4 International Symposium on Highway Geometric Design, Valencia, Spain, 2-5 June 2010
7. Kieć M., Tracz M., Gaca S.: Design of Cross section on Road Through Built-up Areas. Archives of Civil Engineering, LVIII, 3, 2012, 243-257
8. Gaca S., Tracz M.: Two-lane Roads with Multifunctional Median Lane. Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, 53, 2012, 801-810
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b3385e96-a9d3-40dc-9090-aa89d179e10e
Identyfikatory
DOI 10.7409/rabdim.016.012